Odprli novo Večnamensko športno dvorano Mengeš

Po mnogih letih čakanja so v ponedeljek, 12 oktobra 2020, učenci in učitelji Osnovne šole Mengeš dočakali dan, ko je Občina Mengeš z odprtjem nove večnamenske Športne dvorane predala dvorano v uporabo šoli.

Na slovesnosti, ki je bila zaradi covida-19 organizirana samo v prisotnosti nekaterih uslužbencev Občine Mengeš, učiteljev in učencev Osnovne šole Mengeš, sta župan Franc Jerič in ravnatelj Milan Burkeljca simbolično prerezala trak ter predala dvorano v uporabo. Če ne bo večjih težav, se bo prihodnji teden za učence v novi športni dvorani že lahko izvajala športna vzgoja.

Nizkoenergijska večnamenska Športna dvorana Mengeš

Projekt gradnje nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš se je pričel že leta 2009, ko sta Občina Mengeš in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije izvedli javni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo objekta nizko energijske večnamenske športne dvorane Mengeš. Izbrana je bila rešitev podjetja Studio Kragelj arhitekti d.o.o., ki je predvidevala gradnjo dvorane neposredno ob Osnovni šoli Mengeš, na mestu obstoječih zunanjih igrišč. S tem so se ohranile zelene parkovne in rekreacijske površine, zunanja igrišča in tekaška steza so prestavljeni na južno stran objekta. Glavni vhod v dvorano je s severne strani in omogoča neposreden dostop do fiksnih tribun, z Osnovno šolo Mengeš je povezana s podzemnim povezovalnim traktom.

Uporabljeni materiali in zunanji izgled objekta so prilagojeni prostoru, zelenim parkovnim in rekreacijskim površinam. Osnovni gradbeni material je les, tako primarnih konstrukcijskih elementov, sten in strehe. Vkopani elementi objekta so zaradi narave gradnje (vlage) iz armiranega betona, ki bo, tudi zaradi požarne varnosti, material za gradnjo fiksnega dela tribun. Zunanji izgled objekta je zaznamovala zastekljena južna stran ter obširne steklene površine na vzhodnem in zahodnem delu objekta. S steklenimi stenami objekt komunicira z zunanjim, zelenimi površinami in bo tako postal njihov sestavni del. Prehodnost in odprtost prostora se je ohranila tudi s podzemnim povezovalnim traktom med šolo in nizkoenergijsko večnamensko Športno dvorano Mengeš.

Posebnost nove večnamenske športne dvorane so svetlobni tubusi, ki preusmerjajo največjo možno količino zunanje svetlobe s strehe v notranje prostore. Svetlobni tubusi omogočajo razpršeno naravno razsvetljavo od svita do sončnega zahoda in tako zagotavljajo optimalne razmere za izvajanje športnih in drugih dejavnosti. Svetlobniki imajo vgrajena tudi LED svetila, ki zagotavljajo zvezen prehod osvetljenosti med dnevnim in nočnim časom.

Avtor: Tone Müller; Mavrica Radomlje; Foto: posnetek zaslona; Video: Tone Müller; Mavrica Radomlje

Tagi