Obeležili 25-letnico bogatega delovanja Rotary kluba Domžale

Rotary klub Domžale kot del mednarodnega združenja rotarijcev že petindvajseto leto poskuša na območju občin Domžale, Mengeš, Moravče, Lukovica in Trzin vsaj malo dodati k lepšemu življenju nekaterih skupin ljudi. Rotarijstvo ni konkurenca drugim dobrodelnim organizacijam. Svojo pomoč namenja ljudem, ki se morda v očeh nekaterih vidijo kot manj kritični, pa po drugi strani nimajo vsega tistega, kar bi si v življenju zaslužili. Član Rotary kluba postaneš na povabilo in priporočilo aktivnega rotarijca, ki se mora prej prepričati, da je oseba, ki jo predlaga za člana, za članstvo primerna. Pri tem ne gre za kakšne posebne zahteve, pač pa za to, da je kandidat dober in pošten človek, ki je pripravljen delati za dobro drugih, ne da bi zato pričakoval kakšno korist zase. 

Domžalski novonastali Rotary klub je 23. maja 1998 imel »Charter«, t.j. sprejem v mednarodno organizacijo Rotary klubov. Kot botri so pred več kot petindvajsetimi leti kontakte s potencialnimi člani novonastalega Rotary kluba navezovali Tomaž Bole, Boris Lukner, Jaka Pucihar in Ciril Smrkolj. Od takrat je ob velikih dobrih delih Rotary klub Domžale dočakal srebrni jubilej, 25 – letnico svojega bogatega delovanja, ki so ga obeležili v četrtek, 23. maja 2023, na letnem vrtu Hotela Ambient v Domžalah.

Na praznovanju 25-letnice delovanja Rotary kluba Domžale so se zbrali past guvernerji, župan Občine Mengeš Bogo Ropotar, podžupan Občine Domžale Matej Primožič, predstavnik botrskega kluba Tomaž Bole, aktualni predsednik Rotary kluba Domžale Josip Tartara, sočlani Rotary kluba Domžale in njihovi bližnji ter vsi Rotary prijatelji, podporniki in donatorji. V svoji sredini so še posebej pozdravili goste iz Rotary kluba Portogruaro iz Italije in Rotary kluba Wolfsberg iz Avstrije ter seveda gostitelja srečanja direktorja hotela Ambient Marka Anžurja. Srečanje je povezovala Helena Mazi Golob, za pevski program pa so poskrbela dekleta skupine Katrinas.

V uvodu praznovanje je vse zbrane pozdravil predsednik Rotary kluba Domžale Josip Tartara, ki je v tem jubilejnem rotarijskem letu uspešno krmaril med vodstvenimi nalogami domžalskega kluba. Predstavil je klub in nekatere najpomembnejše projekte, ki so zaznamovali prvih 25 let njihovega obstoja in delovanja. »Vseh petindvajset let je poglavitna dobrodelna usmeritev Rotary kluba Domžale skrb za otroke v rejništvu. V preteklosti je bilo na našem področju tudi že po 250 otrok,ki so bili nameščeni v 100 rejniških družin. Danes na našem območju deluje 69 rejniških družin, v njih je trenutno 116 otrok. Nad njimi bdi Center za socialno delo Domžale, ki pokriva pet občin, nastalih iz nekdanje vélike občine Domžale. Naše sodelovanje z vsemi petimi občinami je zgledno,« je dejal predsednik.

V petindvajsetih letih se je po besedah predsednika Josipa Tartare v klubu zvrstilo preko 50 članov in članic, večinoma prebivalcev občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. Vsak od članov je s svojim znanjem in profesionalnim področjem bogatil njihova znanja in pustil sledi v klubu in pri realiziranih projektih. Rdeča nit njihovih socialnih projektov je Miklavževanje za preko 100 rejniških otrok letno s področja občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. Občasno so jim pomagali tudi pri letovanju na morju in z inštrukcijami za napredek pri šolanju. Zelo so se potrudili za pomoč društvu INCE, posebej pri izgradnji objekta Naša Hiša na Rodici. Vrsto let so donirali medicinske aparate otroški kirurgiji UKC Ljubljana. V Domžalah so za javno uporabo namestili dva defibrilatorja, pomagali so mladim, ki so podlegli drogam, kupili vozilo delovnim invalidom, skupaj z Lions klubom Domžale zbirali hrano za socialno ogrožene družine in pomagali mladim talentiranim glasbenikom. Posebno pa so ponosni na njihov največji projekt obnovo otroškega igrišča za otroke s posebnimi potrebami pri osnovni šoli Roje.

Kadar jih navdihuje kak velik namen, kak izjemen projekt, se vse njihove misli osvobodijo spon. Tako so v zadnjih dveh letih s pomočjo akcije »Hodim in pomagam« zbrali 4600 eurov, ki so jih donirali za nakup Spot Check monitorja za hitro odčitavanje vitalnih funkcij otrok, donacijo, ki sta jo izročila predsednik Josip Tartara in sekretarka Viktorija Vehovec, sta na srečanju prevzela predstojnik otroškega oddelka kirurške klinike UKC Ljubljana dr. Robert Kodrič in glavna sestra Marjanca Kovše. Za donacijo sta se iz srca zahvalila.

V nadaljevanju sta nekaj besed spregovorila župan Občine Mengeš Bogo Ropotar in podžupan Občine Domžale Matej Primožič, zatem pa je sekretarka kluba Viktorija Vehovec podelila Paul Harris Fellow plaketi in znački Martini Oražem in Marku Podbevšku. Podelitev te značke je namreč pomemben dogodek za vsakega rotarijca.

Martina Oražem se je Rotary klubu Domžale pridružila leta 2010 na povabilo družinskega prijatelja Jožeta Cuzaka. Za dobro delovanje kluba na več področjih se je skozi leta trudila kot sekretarka kluba in klubska mojstrica, v rotarijskem letu 2020/2021 pa tudi kot predsednica kluba. To je v tistih korona časih predstavljalo še poseben izziv, ki so ga pod njenim skrbnim vodstvom odlično prebrodili, saj so kljub delovanju na daljavo izpeljali odmeven projekt »Hodim, da pomagam«. Vsa leta koordinira njihov vskoletni projekt Miklavževanje za otroke iz rejniških družin, svoje mnogotere talente pa velikodušno razdaja tudi pri vseh drugih klubskih dejavnostih.

Marko Podbevšek je član Rotary kluba Domžale vse od njegove ustanovitve, v klub ga je povabil Janko Velkavrh. Kot sam pravi, je bila naša država v tem obdobju še mlada in skušali so ustvariti nekaj novega, nekaj boljšega za vse. Ideja rotarijstva je bila skladna z njihovimi hotenji in v klubu se je srečal s podobno mislečimi ljudmi, s katerimi se je veseljem povezal. Začetni idealizem se je sicer moral umakniti mnogimizzivom realnega življenja, prijateljstvo pa je ostalo. V teh letih je Marko seveda že imel možnost in priložnost opravljati tak sekretarsko kot predsedniško funkcijo, svojevrsten izziv pa je bilo tudi vodenje skupine mladih pravnikov in ekonomistov na enomesečnem študijskem potovanju po Nemčiji v okviru distriktne izmenjave z nemškim Distriktim 1860 v letu 2015. Sedaj Marko največ dela opravi s pridobivanjem različnih zanimivih predavateljev, ki jih obiskujejo na njihovih tedenskih srečanjih, kjer jim krepijo možnost sprejemanja in spoštovanja različnosti.

Sledila so še voščila gostov, nato pa druženje.

Avtor: Miro Pivar; Foto, vidoe: Miro Pivar

 

Tagi