Jubilejno srečanje slovenskih diabetikov v Domžalah

Skupaj obvladujemo sladkorno bolezen. Pridruži se nam.

Letošnji 14. november – sicer svetovni dan sladkorne bolezni, je bil za slovenske diabetike in v njihovem okviru za Društvo diabetikov Domžale še posebej pomemben. Povezan je bil namreč kar z dvema jubilejema: 60-letnico organiziranega delovanja sladkornih bolnikov v Sloveniji ter 30-letnico uspešnega dela domžalskega društva. Prav slednje je bilo 13. novembra v hali Komunalnega centra Domžale gostitelj vseslovenskega srečanja sladkornih bolnikov, katerega častni pokrovitelj je bil Borut Pahor, predsednik države. Slovesnost ob jubilejih je še enkrat več dokazala, da smo Domžalčani prijazni gostitelji.

Ob zvokih Godbe Domžale, pod vodstvom Damjana Tomažina, so sladkorni bolniki iz vse Slovenije, med katerimi so bili številni gostje iz Slovenije in tujine, napolnili halo ter prisluhnili odličnemu voditelju Borutu Veselku, številnim govornikom, prijaznemu kulturnemu programu ter zaploskali številnim dobitnikom priznanj in zahval ob jubilejih – tako domžalskega društva kot Zveze društev diabetikov Slovenije. Prisotnim je zaželel dobrodošlico Brane Peterka, predsednik Društva diabetikov Domžale, ki združuje več kot 400 članov in članic iz občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, od koder so se prireditve udeležili župani Na kratko je predstavil zgodovino domžalskega društva, ki sta jo začeli leta 1986 pisati dr. Breda Kokalj Limbek in Anica Kvas, njegovo dobro organiziranost, se ustavil ob najpomembnejših akcijah, pohvalil sodelovanje v okviru gorenjske regije in Slovenije, občino in zdravstvenim domom ter zaželel vsem prijetno bivanje v Domžalah.

O dobri organiziranosti slovenskih sladkornih bolnikov je govoril predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije, Peter Miklavčič, se sprehodil po 60-letni zgodovini zveze ter posebej opozoril na mejnike v njenem delovanju: ustanovitev, rast članstva (danes v 41 društvih dela cca 18.000 članov ter članic), revija Sladkorna bolezen, ki izhaja že tri desetletja, uresničevanje Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni, tekmovanja na temo diabetesa v osnovnih in sr4ednjih šolah (letos že 18.), napredek na področju preventivne dejavnosti in zdravljenja bolezni, športno rekreativne dejavnosti, izobraževanje, v prihodnosti pa bo skrb namenjena že dosedanjim aktivnostim, še posebej pa projektu laičnih svetovalcev ter osveščanju mladih o bolezni. Zahvalil se je vsem, ki so kakorkoli prispevali k dobremu delu društev in zveze ter zaželel, da društva in zveza tudi v prihodnje ostanejo prostor zadovoljnih ljudi z rekom – na zdravje za zdravje.

S svojim čudovitim glasom in stasom je obiskovalce tudi tokrat očarala ena in edina Eva Černe.

O uresničevanju Nacionalnega programa na tem področju je govorila predstavnica Ministrstva za zdravstvo dr. Vesna Kersnik Petrič, ki je na kratko predstavila vlogo ministrstva in uspehe na tem področju, pohvalila sodelovanje z društvi in zvezo, ter ob čestitki za jubilej zaželela, da bi bila s skupnimi prizadevanji sladkorna bolezen čez 60 let bila obvladljiva. Veliko pohvalnih besed in iskrene čestitke ob 60-letnici, za vse uspehe in sodelovanje je na prisotne naslovila predsednica Evropskega združenja diabetikov dr. Zekiye Sehnaz Karadeniz.

V daljšem nagovoru je župan Občine Domžale Toni Dragar pozdravil vse prisotne v, po mnenju Nacionalnega instituta za javno zdravje, najbolj zdravi občini v Sloveniji ter jim zaželel dobrodošlico v Domžalah. Pohvalil je domžalsko društvo, jim še enkrat čestital za uspešno delo ob 30-letnici, jih pohvalil in s jim zahvalil za dobro sodelovanje med občino in društvom ter skrb in pomoč, ki jo delijo med člane in članice društva, za celotno znanje, ki ga prinašajo na člane in sorodnike ter širšo družbeno skupnost. Spomnil je, da življenje z diabetesom ne pomeni konca življenja, ne konca potovanj in ukvarjanja s telesno aktivnostjo. Če se odgovornosti do bolezni zavedamo, ob tem pa izpolnjujemo vse zahteve, ni noben cilj nedosegljiv. Kljub mnogim spremembam lahko sladkorni bolniki živijo normalno življenje, ga uživajo do popolnosti in še naprej delajo stvari, ki jih osrečujejo. Na kratko je predstavil dejavnosti, ki izvirajo v občini iz zavedanja, da zdravje ni zgolj cilj, temveč je način življenja. Tako občina zagotavlja dodana sredstva za zdravstveno varnost, sofinancira mamografij, specialnega pedagoga in logopeda, širi mrežo defibliratorjev, krepi tečaje oživljanja, soorganaizira izobraževanje vseh generacij na področju zdravstvenega varstva, financira dejavnost humanitarnih organizacij in društva ter še marsikaj. Ob čestitki društvu in zvezi ob jubilejih pa se je še enkrat vrnil na priznanje, ki ga je občina, katere župan je, prejela kot najbolj zdrava, in dejal: »Kot je pokazala raziskava, biti zdrav ne pomeni zgolj ne imeti zdravstvenih težav. Zdravje je dobrina, je zadovoljstvo z življenjem in je sreča. Veseli smo, da naši občani ocenjujejo svoje zdravje kot dobro, boljše od slovenskega povprečja. Vsak prispevek in certifikati, ki jih prejemamo v zadnjem času, pričajo o tem, da delamo dobro in nam dajejo motivacijo za nadaljnje delo, saj želimo, da je kakovost življenja v naši družbi še boljša. Naš slogan Prostor zadovoljnih ljudi ni več črka na papirju, temveč dejansko živi.«

Vse prisotne je pozdravil tudi župan Toni Dragar.

Nato smo prisluhnili še pozdravom in čestitki ter pohvali Svetovne organizacije sladkornih bolnikov, sledila je podelitev priznanj in pohval. Tako je predsednik Brane Peterka v imenu Društva diabetikov Domžale za dolgoletno prizadevno delo izročil priznanja dr. Bredi Kokalj Limbek, Anici Cotman Anžič in Anici Kvas, domžalsko društvo pa se je za odlično sodelovanje zahvalilo tudi predsednikom društev v Gorenjski regiji. Zveza pa je za dolgoletno uspešno sodelovanje podelila priznanja svojim sodelavcem, še posebej pa članom društev iz vse Slovenije.

V kulturnem programu so ob Godbi Domžale sodelovali: Eva Černe, Boris Kopitar, Folklorna skupina Moravče, pevski zbor in glasbeniki iz Glasbene šole Domžale, Mama Manka ter Ljudske pevke KD Domžale.

Avtor: Vera Vojska; Foto: Miha Ulčar; Video: Miro Pivar
Tagi