Gasilsko tekmovanje za članice, člane GZ Domžale in za Pokal PGD Domžale – mesto

V soboto 8. junija 2013, je v Športnem parku Domžale potekalo gasilsko tekmovanje za članice in člane Gasilske zveze Domžale in za Pokal PGD Domžale – mesto. Zaradi deževnega neurja so morali tekmovanje vmes tudi prekiniti, saj je nogometno igrišče dodobra zalila voda, tako da bi namesto vaje z motorno brizgalno, lahko izvedli vajo s potopno črpalko. So pa nekateri gasilci uporabili potopne črpalke, saj so se morali zaradi popoldanskega neurja podati na nekaj manjših intervencij, ker je voda zalila nekaj kleti v Domžalah.

Na tekmovanju je vsaka desetina izvedla dve vaji na motorni brizgalni, štel pa se je boljši rezultat. Če ste šli v preteklih dnevih ob večerih, kdaj mimo kakšnega gasilskega doma, ste zagotovo videli gasilke in gasilce kako vadijo in se pripravljajo na gasilsko tekmovanje, saj mora biti desetina pri vaji z motorno brizgalno izredno usklajena, narejenih pa mora biti čim manj napak. Ker za rezultat šteje tudi čas, mora biti vaja narejena v čim krajšem času.

Takšno tekmovanje je po eni strani tudi usposabljanje gasilk in gasilcev, saj se vse veščine ravnanja z motorno brizgalno in postavljanje napada, uporabljajo tudi na pravih intervencijah, kjer pa vemo, da ne sme biti napak, če želimo intervencijo uspešno zaključiti.

Člansko tekmovanje GZ Domžale je potekalo v štirih tekmovalnih disciplinah, kjer se je skupaj pomerilo 25 desetin iz prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v okviru GZ Domžale:

  • Članice A (do 30 let) – 6 desetin
  • Člani A (do 30 let) – 11 desetin
  • Članice B (nad 30 let) – 1 desetina
  • Člani B (nad 30 let) – 7 desetin

Za Pokal PGD Domžale – mesto je tekmovanje potekalo v štirih tekmovalnih disciplinah, kjer so poleg članic in članov A tekmovali tudi starejši gasilci in gasilke. Prav tako so se tekmovanja udeležili tudi iz nekaterih društev iz Slovenije in Hrvaške, ki prijateljujejo s PGD Domžale – mesto: Zalog pri Cerkljah, Dekani, Ponova vas, Rečica ob Savinji, Polje, Šalek, Borovnica in Kotredež. Skupaj je za pokal PGD Domžale mesto tekmovalo 41 desetin:

  • Članice A (do 30 let) – 7 desetin
  • Člani A (do 30 let) – 20 desetin
  • Starejši gasilci – 10 desetin
  • Starejše gasilke – 4 desetine

Po končanem tekmovanju pa je sledila razglasitev rezultatov in podelitev pokalov in priznanj najboljšim desetinam. Vse prisotne gasilke in gasilce sta pred razglasitvijo rezultatov pozdravila tudi podžupanja Občine Domžale Andreja Pogačnik Jarc in predsednik GZ Domžale Stane Kovač.

Rezultati Članskega tekmovanja GZ Domžale

Članice A:
1. Dob
2. Rova
3. Žeje – Sveta Trojica 1

4. Homec 2
5. Homec 1
6. Ihan

Člani A:
1. Rova
2. Dob 4/6
3. Dob 2/4/6

4. Vir
5. Homec
6. Studenec
7. Stob – Depala vas 1
8. Žeje – Sveta Trojica 1
9. Jarše – Rodica
10. Domžale Mesto
11. Ihan

Članice B:
1. Homec 1

Člani B:
1. Dob
2. Rova
3. Radomlje

4. Žeje – Sveta Trojica
5. Ihan B
6. Homec 2
7. Homec 1

Rezultati tekmovanja za Pokal PGD Domžale mesto

Članice A:
1. Dob A
2. Rova

3. Žeje – Sveta Trojica 1
4. Homec 2
5. Homec 1
6. Homec 1B
7. Ihan

Člani A:
1. Zalog pri Cerkljah
2. Rova
3. Dob 4/6

4. Dob 2/3/6
5. Dob B1
6. Rova B
7. Vir
8. Homec
9. Žeje – Sveta Trojica B
10. Dekani
11. Radomlje B
12. Studenec
13. Stob – Depala vas 1
14. Žeje – Sveta Trojica A1
15. Jarše – Rodica
16. Ihan B
17. Domžale – mesto
18. Homec B2
19. Ihan
20. Homec B1

Starejši gasilci:
1. Ponova vas
2. Rečica ob Savinji
3. Študa

4. Polje
5. Jarše – Rodica 1
6. Šalek
7. Borovnica
8. Kotredež
9. Jarše – Rodica 2
10. Domžale – mesto

Starejše gasilke:
1. Polje
2. Šalek
3. Jarše – Rodica 2

4. Jarše – Rodica 1

Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!

Več fotografij iz gasilskega tekmovanja pa boste našli TUKAJ.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, Miro Pivar; Video: Miro Pivar
Tagi