Gasilci PGD Blagovica v službi ljudstva že 80 let

Gasilci PGD Blagovica v letošnjem letu obeležujejo 80 letnico delovanja. Okrogli jubilej ta vikend obeležujejo z dvodnevno gasilsko veselico. Osrednje praznovanje z gasilsko parado, slavnostno prireditvijo in prevzemom novega gasilskega vozila GVM-1 pa je potekalo v petek, 12. avgusta 2022. Po slavnostnem delu je sledila velika gasilska veselica, na kateri je za zabavo in ples skrbela skupina Calypso, za pijačo in jedačo ter bogat srečelov pa so poskrbeli gasilci PGD Blagovica.

Na gasilski paradi ob 80 letnici PGD Blagovica je sodelovalo sto sedem gasilk in gasilcev, trinajst praporščakov iz domačega in okoliških društev ter štirinajst gasilskih vozil. Slavnostnega dogodka so se udeležili tudi slavnostni gostje; mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica, Vincenc Dragar, podžupan Občine Lukovica, Slavko Jalovec, predsednik regije Ljubljana III, Robert Maselj, predsednik Gasilske zveze Lukovica, Uroš Medič, namestnik poveljnika Gasilske zveze Lukovica, Milan Drnulovec, poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Lukovica, Zdravko Slapar, predsednik Krajevne skupnosti Blagovica, Drago Markuš, župnik Župnije Blagovica ter Lojzka Žavbi, častna članica PGD Blagovica.

Zbrane je v uvodu prireditve pozdravil in nagovoril predsednik PGD Blagovica Rok Barlič, ki je med drugim predstavil bogato zgodovino društva: “Zgodba gasilstva v Blagovici se je začela 21. januarja 1941, ko so na ta dan  Anton Florjančič, Anton Pustotnik, Alojz Žavbi, Ivan Vajde, Stanko Skok, Jože Pustotnik, Franc Florjančič in Jože Florjančič, na občnem zboru ustanovili prostovoljno gasilko četo Blagovica. Zaradi nemške okupacije Kraljevine Jugoslavije je četa prekinila z delom. Na pritisk nemškega komisarja Oberwalterja je v letu 1942 gasilska četa zopet pričela z delom, z njegovo pomočjo je društvo dobilo motorno brizgalno DKW s prikolico, sesalne in tlačne cevi, nekaj orodja ter obleke za desetino. Prvo shrambo za opremo so si uredili v župnijskem hlevu v poslopju stare Šole v Blagovici. Anton Pustotnik iz Zg. Petelinjka, je kot prvi poveljnik društva v začetnih letih okupacije vodil vaje gasilske čete v Blagovici, uspel pa je tudi ohraniti gasilsko opremo, tako da jo je do konca vojne spravil pri sebi doma. Ker je proti koncu vojne čedalje več fantov odšlo v partizane, so se zmanjšale tudi aktivnosti društva. Po končani osvobodilni vojni pa se je delo spet pričelo v okviru možnosti. Za prevoz orodja in gasilcev so 4. julija 1947 od gasilskega društva v Litiji kupili rabljen gasilski voz. V letu 1949 je društvo doživelo večji razmah saj je bil 3. junija 1949 zaradi prostorske stiske ustanovljen gradbeni odbor za gradnjo sedanjega gasilskega doma v Blagovici in ker je 18. julija 1949 Okrajna gasilska zveza Kamnik razpisala gasilsko tekmovanje društev za sektor Črni graben v Blagovici. Gradnja gasilskega doma se je pričela v decembru 1949 na odkupljenem zemljišču nekdanje domačije ob Radomlji, ki jo je prodal Tomaža Iglič iz Blagovice. Zaradi obnove države in vsesplošnemu pomanjkanju gradbenega materiala, je imel gradbeni odbor velike težave z gradnjo, vendar jim je uspelo z prostovoljnim delom članov in donacijami do konca leta 1951 gasilski dom pokriti, otvoritev doma pa je bila v nedeljo 11. oktobra 1953.”

PGD Blagovica je osrednja enota Občine Lukovica, ima od lani tudi nov gasilski dom, imajo 65 operativnih članov in članic, v garaži pa imajo parkirana tri vozila; GVM-1, GVC-1 ter GVC-2. O operativnem delu, gasilski mehanizaciji in novem gasilskem vozilu GVM je več povedal poveljnik PGD Blagovica Domen Razpotnik. V nadaljevanju je sledil blagoslov novega gasilskega vozila, ki ga je ob molitvi in priprošnji za varno vožnjo, opravil Drago Markuš, župnik Župnije Blagovica. Mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica in predsednik PGD Blagovica Rok Barlič sta ključe novega vozila GVM-1 za prevoz osebja predala poveljniku PGD Blagovica Domnu Razpotniku, ta pa je predal novemu skrbniku vozila Janu Lebeničniku, ki se je nato usedel v novo vozilo ter nekaj trenutkov vklopil svetlobne in zvočne efekte.

Ob predaji ključa je nekaj besed spregovorila županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, ki je jubilantom čestitala ob osemdeseti obletnici društva ter jim zaželela še naprej uspešno delo. “Ponosna sem na vas. Kot sem že večkrat povedala, me veseli, da smo dokončali investicijo novega gasilskega doma in tudi nakup novega gasilskega vozila za prevoz moštva, v naslednjem letu pa sledi še nakup novega specialnega gasilskega vozila. Kot smo si zadali, tako tudi uresničujemo cilje. Ob tej priložnosti se gasilkam in gasilcem PGD Blagovica zahvaljujem za njihov trud in prispevek k  večji varnosti občank in občanov ter njihovega premoženja.”

Zbrane je nagovoril tudi Zdravko Slapar, predsednik Krajevne skupnosti Blagovica in med drugim pohvalil izredno usposobljenost operativnih gasilcev PGD Blagovica. Zahvalil se jim je za njihove požrtvovalne akcije ob požarih in prometnih nesrečah, ki jih je na blagoviškem območju kar precej:  “Skozi našo krajevno skupnost potekata tako regionalna cesta kot tudi avtocesta, ki sta velikokrat prizorišči nesreč. Gasilci so obenem središčni steber v lokalni in regijski skupnosti, kar dokazujete z različnimi akcijami in prireditvami, ki se odvijajo v kraju. Vaše delo ni biti samo gasilec, ampak ste zaposleni v podjetjih, delate na kmetijah, ste starši s svojimi obveznostmi, delujete tudi v drugih društvih in organizacijah, svoje težave pozabite ter si vzamete čas za sočloveka. Ko vaš bližnji potrebuje pomoč, ne oklevate niti za trenutek.”

Robert Maselj, predsednik Gasilske zveze Lukovica je v svojem govoru povedal, da PGD Blagovica aktivno sooblikuje Gasilsko zvezo Lukovica, v katerem je kar nekaj gasilskih društev. “Gasilska zveza Lukovica je v letošnjem letu obeležila petindvajseto obletnico delovanja. PGD Blagovica kot osrednja enota naše skupne zveze sestavlja zelo močan in nepogrešljiv člen, svoje poslanstvo pa ste in ga še opravljate vestno in odgovorno. Odločitev za samostojno zvezo se je danes pokazala kot prava. Gasilska društva v Črnem grabnu se razvijajo, opremljajo, izobražujejo in vsi naši občani, kadar koli bo to potrebno, računajo na nas gasilce,” je med drugim v svojem govoru povedal Robert Maselj.

Čestitke jubilantom je izrekel tudi Slavko Jalovec, predsednik regije Ljubljana III: “Pomoč ljudem v stiski je plemenito dejanje, ki ostane v srcih tistega, ki jo prejme in tudi tistega, ki opravi to plemenito dejanje, pa naj si bo v požarih ari naravnih nesrečah. Slovenskemu narodu smo v ponos, saj smo deležni visoke podpore. Kar 95% Slovencev nam neizmerno zaupa. Bodimo ponosni na to, vendar moramo paziti, da si tega ugleda z nepremišljenim dejanjem ne zapravimo. Gasilci svoje delo opravljamo prostovoljno, smo motivirani, dobro usposobljeni in opremljeni. Poleg tega pa živimo v načelih, ki na prvo mesto postavlja nesebičnost, zaupanje, sodelovanje, požrtvovalnost ter skrb za ljudi. Generaciji naših prednikov ni bilo vedno lahko, pa vendar so zmogli in znali premagati številne ovire ter s tem postaviti trdni temelj za delovanje gasilstva, tudi tukaj v Blagovici. Skozi stoletja so gasilci na slovenskem doživljali težke trenutke, vzpone in padce. Naj je bilo še tako hudo, vedno so se pobrali. Preživeli so carja, kralja, enoumni sistem, v katerem je moral sv. Florjan, zavetnik gasilcev, zapustiti pročelja gasilskih domov. Sedaj se je sv. Florjan ponosno vrnil tja, kjer mu je mesto. V zadnjih dveh letih nas je pestila najhujša nadloga. To je pandemija Covid-19. Onemogočeno nam je bilo normalno delo, pestile so nas razne stiske. Ni bilo izobraževanj, tekmovanj, druženj. Gasilci se bomo pobrali, saj se vedno …”

Po slavnostnih govorih je sledila podelitev priznanj najbolj zaslužnim gasilkam in gasilcem. Program slavnostne prireditve, ki jo je povezovala Urša Urbanija, so popestrili Godba Lukovica, Klapa Sidro ter flavtistka Eva Prašnika in harmonikar Lovro Prašnikar.

V Blagovici bo veselo tudi danes v soboto, 13. avgusta 2022. Od 20. ure dalje, pod velikim šotorom na športnem igrišču potekala gasilska veselica, na kateri bo za zabavo in ples poskrbel ansambel Smeh.

Čestitke gasilkam in gasilcem PGD Blagovica ob jubileju izreka tudi naše uredništvo!

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi