Potujoča knjižnica – bibliobus bralno kulturo širi tudi v odročne vasi

Knjižnica Domžale je prav gotovo eden osrednjih informativnih in kulturnih centrov Domžal. Je splošna več občinska knjižnica, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin ter tako prispeva k izobraževanju in zadovoljevanju kulturnih potreb omenjenih območij. Bralno kulturo pa širi tudi v enaindvajset odročnih vasi občin Domžale in Lukovica, kjer znanja in pisane besede željne vaščane razveseljuje potujoča knjižnica – bibliobus.

Potujočo knjižnico – bibliobus Knjižnica Domžale deli s Knjižnico Franca Balantiča Kamnik, obiskuje pa odročnejše kraje v občinah Domžale, Lukovica in Kamnik. V potujoči knjižnici je naenkrat 3.000 knjig, serijskih publikacij in ostalega neknjižnega gradiva ter nekaj DVD-jev in zgoščenk. Gradivo, ki se nahaja v potujoči knjižnici je namenjeno vsem generacijah, članarina pa je brezplačna. Poleg klasičnega gradiva ponuja tudi pester izbor družabnih iger ter didaktičnih igrač, ki si jih uporabniki lahko izposodijo na dom. Potujoča knjižnica ponuja vasem dodatno ponudbo, bralci pa jo na postajališčih navadno že nestrpno pričakujejo.

Cilj projekta potujoče knjižnice je povečati uporabo knjižnice in omogočiti splošno dostopnost gradiva, informacij in storitev v knjižnični mreži knjižnice, tudi prebivalcem odročnejših krajev ter s sodobno opremljenim vozilom in ustrezno informacijsko tehnologijo dvigniti kvaliteto potujoče knjižnične ponudbe. S tem uveljavljajo načelo enakopravne dostopnosti do kulturnih dobrih tudi uporabnikom s podeželja.

Bibliobus obiskal vrtec Uršo – enoto Mavrica v Krtini

Bibliobus – potujočo knjižnico na štirih kolesih smo prestregli tudi mi, ko je šofer Pavle knjige za odrasle, mladino in otroke, filme, kasete, revije … in vse kar spada k branju, pripeljal pred vrtec Urša – enoto Mavrica v Krtini. Vojka je v Bibliobusi posortirala knjige za najmlajše na poličke ter pridodala lične papirnate zaznamke in magnetke, Katarina pa se je odpravila v prostore vrtca, kjer je na bibliopedagoški urici predstavila ter prebrala dve slikanici. Otroci so si nato ogledali še notranjost bibliobusa, ki je bil parkiran pred vrtcem ter se tako še pobližje seznanili s potujočo knjižnico in njenim besednim zakladom.

Zgodovina potujoče knjižnice

Potujoča knjižnica je sad dolgotrajnega truda zaposlenih domžalske in kamniške knjižnice, ki so si že dolgo želeli, da bi knjigo približali tudi bralcem iz bolj oddaljenih predelov, kamor knjižnična mreža ne seže. Tako se je prvo vozilo, Mercedesov kombi prvič podalo na pot leta 1996. Vozilo je takrat izdelalo podjetje AS Remont iz Domžal. Od vsega začetka je bila Potujoča knjižnica projekt dveh knjižnic – Matične knjižnice Kamnik  in Knjižnice Domžale, v finančnem smislu pa je povezovala in še povezuje več partnerjev. Potujoča knjižnica je bila mišljena kot knjižnica na območju Občine Lukovica in področju Tuhinjske doline, ter nekaj krajev v Občini Domžale. Leta 2012 pa je bilo staro vozilo že tako utrujeno, da je nastopil čas za novo. Tako so 6. decembra 2012 dobili novo vozilo, ki ga je opremilo podjetje Dualis. Potujoča knjižnica tako še naprej služi svojemu namenu. Še vedno si jo delijo z Matično knjižnico Kamnik. Po vnaprej določenem urniku se vsakih 14 dni pripelje v isti kraj že 17 leto.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi