Razpored zbiranja nevarnih odpadkov – pomlad 2023

Spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov v občinah Lukovica, Moravče, Trzin, Mengeš in Domžale bo potekala med 20. marcem in 1. aprilom 2023.

Razpored zbiranja po lokacijah si lahko ogledate na na povezavi: RAZPORED ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV (POMLAD 2023).

Nevarni ali posebni odpadki so tisti, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in se jih zato ne sme odlagati skupaj s komunalnimi oziroma gospodinjskimi odpadki. Pogosto so strupeni in težko razgradljivi, zato lahko povzročajo ljudem in okolju ogromno škode. Tovrstne odpadke je potrebno strokovno zbrati, odlagati, predelati ali uničiti, predvsem pa ločeno zbirati od ostalih odpadkov že na izvornem mestu, torej v gospodinjstvu.

Nevarne odpadke zbiramo dvakrat letno, in sicer spomladi in jeseni, v organiziranih akcijah s posebnimi premičnimi zbiralnicami, ki so namenjene prav varnemu zbiranju nevarnih odpadkov. Razpored po občinah za spomladansko akcijo 2023 je objavljen na povezavi: RAZPORED ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV (POMLAD 2023).

Med nevarne odpadke spadajo:

 • akumulatorji, baterije,
 • zdravila,
 • pesticidi,
 • barve, laki,
 • topila, razredčila, lepila,
 • kozmetika,
 • čistila,
 • neonske cevi,
 • odpadno jedilno in motorno olje,
 • pločevinke s potisnim plinom,
 • embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi …

Prosimo vas, da pri predaji nevarnih odpadkov upoštevate naslednja navodila:

 • Nevarne odpadke hranite v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da med prevozom na zbirno mesto ne pride do razlitja vsebine.
 • Tekoči odpadki naj bodo v zaprti posodi.
 • Ostri odpadki morajo biti v zaprti posodi iz stekla ali trde plastike.
 • Pomembno je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj to lahko povzroči nepredvideno reakcijo med različnimi snovmi.
 • Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek nastal.
 • Dokler nevarnih odpadkov ne oddate v akciji zbiranja, jih hranite na suhem, varnem in otrokom nedosegljivem mestu.

Nevarne odpadke lahko kadarkoli v okviru delovnega časa brezplačno oddate tudi v Centru za ravnanje z odpadki Dob.

Hvala, ker skupaj z nami skrbite za čisto okolje.

 

Tagi