Postavitev cepilnega centra

Več kot leto dni je že minilo odkar smo bili priča prvim primerkom koronavirusa. Civilna zaščita Občine Domžale je od samega začetka skupaj z različnimi organizacijami, društvi, posamezniki, predvsem pa Zdravstvenim domom Domžale oblikovala odličen sistem, ki je bil osnova za vse nadaljnje ukrepe.

Spomladi, lanskega leta je Zdravstveni dom Domžale postal ena od vstopnih ambulant za obravnavo pacientov občin Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče, in Trzin, za mesec dni pa je prevzel tudi medicinsko pomoč za občane Kamnika in Komende  oziroma celotnega območja, ki ga pokriva ZD Kamnik. Vzpostavljen je bil izolacijski prostor za pregled morebitnih okuženih pacientov. Pri ZD Domžale je bil vzpostavljen tudi »drive in« sistem testiranja. Po novem letu je Civilna zaščita Občine Domžale skupaj z Zdravstvenim domom Domžale v Športnem parku pri drsališču postavila šotor, kjer so pričeli s hitrim testiranjem. Vse do danes in tudi še naprej poteka testiranje vsak dan v dopoldanskem času. V mesecu marcu je bil na odredbo poveljnika Civilne zaščite Domžale Marka Žagarja preurejen del v športnem parku, kjer se je zagotovilo dovolj prostora za izvajanje množičnega cepljenja.

Včeraj in danes pa so na člani Civilne zaščite Občine Domžale na omenjeni lokaciji postavili še en šotor, ki ga je je prispevala Občina Lukovica in dodatni leseni hiški ter kontejner. Postavljen je torej tako imenovani cepilni center. S povečanimi kapacitetami je tako Civilna zaščita Občine Domžale Zdravstvenemu domu Domžale zagotovila pogoje, da se bo tedensko, ob ustrezni količini cepiva lahko cepilo okoli 4000 posameznikov. Hvala vsem udeleženim pri omenjenem projektu: Občinski štab CZ, enota za podporo CZ, Gradbeništvo Korošec, EIS Skočaj, HNG d.o.o., Rod Skalnih taborov Domžale in Varnost Ljubljana.

Na današnjem sestanku v prostorih Občine Domžale pa je župan Toni Dragar skupaj s predstavniki Zdravstvenega doma Domžale in Civilno zaščito Občine Domžale dorekel še zadnje podrobnosti v zvezi z organizacijo cepljenja in ostalimi aktivnostmi v prihodnjih dneh v občini Domžale.

Občina Domžale; Foto: Vido Repanšek, Alenka Klinar

Tagi