Poplave – Današnje aktivnosti na območju občine Domžale

Iz Štaba Civilne zaščite Občine Domžale sporočajo, da bodo gasilske ekipe in drugi prostovoljci, od jutranjih ur dejavni na območju Nožic in Homca, kjer se bo izvajalo črpanje vode, čiščenje in odvoz odpadnega materiala.

Po ponovnem pregledu in statični presoji je bilo ugotovljeno, da je zadrževanje v bližini mostov pri trgovini Lidl in pri papirnici Količevo nevarno. Naplavin pri obeh mostovih do nadaljnjega ne bodo čistili, saj bi s tem lahko ogrozili življenja enot na terenu, ki bi izvajale čiščenje.

Še vedno je aktiviran celoten sistem Zaščite in reševanja Občine Domžale ter CZR Domžale, GZ Domžale, GZ Moravče in GZ Lukovica ter druge službe, ekipe in prostovoljci, vse skupaj je na terenu več kot 200 ljudi.

Glede na to, da vse več občank in občanov sprašuje, kam lahko vrnejo protipoplavne vreče, ki jih ne potrebujejo več, so na lokaciji Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, Študljanska cesta 91, 1230 Domžale, nadstrešek na levi strani pred vhodom, organizirali sprejem le teh in sicer, danes, v nedeljo, 6. avgusta od 8. do 12. ure.

Za vse občanke in občane je Center za ravnanje z odpadki Dob, zaradi izrednih razmer odprt tudi danes, v nedeljo, 6. avgusta 2023, od 8. do 18. ure. Kosovni odpadki bodo prevzeti v okviru javne službe in ob predaji v Centru za ravnanje z odpadki Dob za uporabnike storitev JKP PRODNIK d.o.o. ni dodatnih stroškov.

Ponovno naj opozorimo tudi na to, da se ne približujte vodotokom in ne hodite na območja, ki so zaprta in dosledno upoštevajte ukrepe vseh pristojnih služb na terenu. 

O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo še naprej redno obveščali.

Karin Božič Zupančič; Foto: Štab CZ Občine Domžale, Anton Dimc

Tagi