Obvestilo obiskovalcem pokopališč ob dnevu spomina na mrtve

Bliža se dan spomina na mrtve, ko se z obiskom grobov poklonimo pokojnim. Tokrat naj bo obisk grobov prilagojen trenutni epidemiološki situaciji in ukrepom Vlade RS za zajezitev širjenja koronavirusa, V nadaljevanju podajamo nekaj informacij v zvezi s pokopališči v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik: pokopališča v občinah Domžale, Mengeš in Moravče.

Upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19

Obiskovalce pokopališč prosimo, da upoštevajo vse ukrepe Vlade RS in priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja COVID-19. Tudi na pokopališčih je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza. Prosimo vas, da vzdržujete varno medsebojno razdaljo.

Povečan promet okoli pokopališč

Kljub temu, da so v veljavi omejitve gibanja, v dneh okoli praznika pričakujemo večji obisk pokopališč, zato bo na nekaterih (predvsem večjih) pokopališčih spremenjen prometni režim. Vse obiskovalce vljudno prosimo, da upoštevajo navodila. Poleg tega pogosto primanjkuje parkirnih mest neposredno ob pokopališčih, zato obiskovalce prosimo, da uporabijo tudi parkirna mesta, ki niso v neposredni bližini pokopališča, obenem pa pozivamo k previdnosti in strpnosti na cesti v času najbolj množičnega obiska pokopališč. Svetujemo tudi, da obiskovalci vrednejših predmetov ne puščajo v avtomobilih.

Ločevanje odpadkov in skrbno ravnanje z vodo in zalivalkami

V času praznika na pokopališčih zagotovimo dodatne zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov: biološko razgradljive odpadke (kamor spada odpadno cvetje, grmovnice in trava), embalažo, mešane komunalne odpadke in sveče. Obiskovalce prosimo, da odpadke na pokopališčih odlagajo ločeno.

Na vseh pokopališčih je poskrbljeno za ločeno zbiranje odpadkov.

Sveče so zaradi svoje kompleksne sestave zelo zahteven odpadek, zato je še posebej pomembno, da se zbirajo ločeno. Z ločenim zbiranjem poskrbimo, da se sveče reciklirajo in tako manj obremenjujejo okolje. Kljub temu si prizadevajmo biti čim bolj zmerni pri uporabi sveč, saj se pokojnikom lahko poklonimo tudi drugače.

Sveče kot odpadek zelo obremenjujejo okolje, zato je zelo pomembno, da jih odlagate izključno v zabojnike za sveče.

Prav tako je na vseh pokopališčih zagotovljena voda za zalivanje okrasnega cvetja in urejanja grobov, s katero pa je treba ravnati varčno. Poskrbeti je treba, da se pipe po uporabi dobro zaprejo, da se za zalivanje uporabi res le toliko vode, kot jo okrasno cvetje potrebuje in da se zalivalke vrne nazaj na svoje mesto.

Kataster in iskalnik grobov

V podjetju Prodnik vodimo tudi kataster grobov za pokopališča v našem upravljanju, na podlagi katerega smo vzpostavili tudi iskalnik grobov, ki bo marsikateremu svojcu olajšal iskanje groba svojih bližnjih. Iskalnik prikaže točno lokacijo groba na določenem pokopališču in fotografijo. Do iskalnika lahko dostopate na spletni strani podjetja Prodnik: ISKALNIK GROBOV. V primeru manjkajočih ali nepravilnih podatkov bomo veseli vašega obvestila s pravilnimi podatki na info@jkp-prodnik.si. Naj ob tem dodamo, da so podatki za domžalsko pokopališče, ki se nahaja ob cerkvi in smo ga v upravljanje prevzeli v letošnjem letu, še v pripravi in še niso vneseni v kataster oziroma iskalnik grobov.

Z vašo pomočjo bomo lažje poskrbeli za urejenost pokopališč, zato vas prosimo, da tudi na pokopališčih ločujete odpadke, z opremo ravnate skrbno in nas v primeru okvar, poškodb ali drugih odstopanj o tem obvestite na telefonsko število 01 729 54 30.

Želimo vam mirne in prijetne praznike, predvsem pa da ostanete zdravi.

Tagi