Koronavirus: Aktivnosti Štaba Civilne zaščite Občine Domžale

Štab Civilne zaščite Občine Domžale dnevno izvaja koordinacijo in nadzor nad izvajanjem ukrepov nalog zaščite in reševanja v občiniRedno vodi komunikacijo med različnimi službami, z Zdravstvenim domom Domžale, Območnim združenjem Rdečega križa Domžale, Centrom za zaščito in reševanje Domžale, Domom upokojencev Domžale, Policijsko postajo Domžale ter drugimi javnimi zavodi. Vzpostavljena je tudi redna dnevna komunikacija z Regijskim štabom Civilne zaščite.

Od 19. oktobra dalje so bile izvedene naslednje aktivnosti

  • Zdravstvenemu domu Domžale so v podporo dodelili deset bolničarjev občinskih enot prve pomoči Civilne zaščite in dva vozila;
  • v CZR Domžale so dodatno opremili dekontaminacijsko postajo z večjim šotorom ter dodatno zaščitno opremo. Izvedenih je bilo preko 200 postopkov dekontaminacije vozil, opreme in osebja Zdravstvenega doma Domžale ter več dekontaminacij javnih prostorov (Zdravstveni dom Domžale, Dom upokojencev Domžale, ipd.);
  • pri Domu upokojencev Domžale so postavili dva šotora za logistično podporo ter jim dodelili dodatno osebno zaščitno opremo;
  • preko Območnega združenja Rdečega križa Domžale so organizirali pomoč ranljivim skupinam ter zbrali prostovoljce za delo v Domu upokojencev Domžale; 
  • vsa gospodinjstva v občini so prejela letake s pomembnimi telefonskimi številkami; na stanovanjskih objektih smo namestili plakate o možnosti koriščenja pomoči ranljivim skupinam;
  • preko Zdravstvenega doma Domžale in Centra za socialno delo Domžale so vzpostavili telefonsko številko za psihosocialno pomoč občanom;
  • aktivirali so logistični center za sprejem in izdajo zaščitno-reševalne opreme v CZR Domžale;
  • zagotovili so dodatno zaščitno opremo;
  • skupaj z OŠ Venclja Perka so zagotovili brezplačne tople obroke za tiste učence in dijake, ki so upravičeni do subvencionirane šolske prehrane;
  • izvajajo redno obveščanje javnosti.

V občini Domžale se še naprej zagotavlja neprekinjeno izvajanje obvezne javne zdravstvene službe, javne gasilske službe ter druge javne storitve iz občinske pristojnosti.

Pomembne telefonske številke

ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 01 724 51 00

ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE – PSIHOLOŠKA POMOČ   051 246 195

DRŽAVNI KLICNI CENTER 080 14 04

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA DOMŽALE 031 699 224

PSIHOLOŠKA PODPORA CENTER ZA SOCIALNO DELO 01 724 63 70

Občane in občanke naprošamo za dosledno upoštevanje in izvajanje veljavnih ukrepov.

Občinski Štab CZ Občine Domžale

Aktualno stanje COVID-19 v Sloveniji (na državni ravni in po občinah) lahko spremljate v našem podzavihku koronavirus.

O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo na našem portalu redno obveščali!

Miha Ulčar; Foto: Občinski Štab CZ Občine Domžale

 

Tagi