Kdo je po vašem mnenju Prostovoljec leta 2021 v občini Lukovica

Občina Lukovica v sodelovanju z nevladno organizacijo Stičišče Središče pripravlja natečaj, na katerem bodo na podlagi prijav izbrali Prostovoljke in Prostovoljce leta 2021. Prijavljeni prostovoljci se bodo potegovali tudi za naslov Naj prostovoljka in Naj prostovoljec v dveh starostnih kategorijah, in sicer: od 15 do 29 let ter 30 let ali več. Kot starostno mejo bodo upoštevali starost, dopolnjeno v letu 2021.

“Zavedamo se, da so prostovoljci pomemben člen naše skupnosti, ki so v letu 2021 z osebnim prizadevanjem nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Lukovica, zato njihov doprinos ne sme biti spregledan. Predlagatelje vabimo, da se jim s prijavo na natečaj zahvalite za njihovo požrtvovalno delo”, so ob objavi javnega razpisa povedali na Občini Lukovica.

Predlagatelj je lahko neformalna skupina, društvo, zavod ali druga javna ali zasebna institucija v okviru katere se opravlja prostovoljsko delo. Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela, ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji in ni v splošno družbeno korist.

Vabljeni, da izpostavite kdo si po vašem mnenju zasluži naziv prostovoljec ali prostovoljka leta 2021 v občini Lukovica.

Rok za oddajo prijav je petek, 29. april 2022 do 12.ure. Več informacij pa v priloženem razpisu.

Karin Božič Zupančič; Foto: Občina Lukovica

 

Tagi