V Občini Mengeš pred drugim krogom o južni povezovalni cesti, domu krajanov na Dobenu in javnih podporah Francu Hribarju

V občini Mengeš se v drugem krogu volitev za župana občine odpira več področij. Oba kandidata sta se dotaknila južne povezovalne ceste, kdo in kdaj je določil traso zanjo; o domu krajanov na Dobenu, ali je korektno napovedovati projekte pred javno obravnavo in rezervacijo sredstev v proračunu ter o javni podpori aktualnega župana, Franca Jeriča, ki je v nasprotju s pričakovanji namesto podžupana, svoje desne roke in drugega človeka občine zadnjih 12 let, podprl njegovega protikandidata, Franca Hribarja. Na pojasnila sedaj čakajo občanke in občani, da bodo v nedeljo lažje odgovorili na vprašanje, kdo bo naslednja štiri leta vodil Občino Mengeš.

Predmet razprave je Južna povezovalna cesta, ki je bila po opravljenem zakonskem postopku sprejeta na Občinskem svetu Občine Mengeš v drugi obravnavi leta 2013, ko je sejo vodil podžupan in sedanji kandidat za župana. Kasneje so se pojavile pripombe lastnikov zemljišč, kjer poteka južna povezovalna cesta s predlogi, da bi se trasa omenjene ceste prestavila. Občina Mengeš je, kar je razvidno tudi iz dokumentov na občini, v letu 2015 in 2016 posredovala predlog spremembe trase Južne obvoznice na pristojno ministrstvo za prostor, na Ministrstvo za okolje in prostor, ki je vlogo odstopilo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slednje ministrstvo je odgovorilo, da je mora trasa ceste potekati ob obstoječih stavbnih zemljiščih in zato nov predlog zanje ni sprejemljiv. Negativni odgovor Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je obravnaval tudi kolegij župana, katerega član je bil tudi sedanji podžupan in kandidat za župana.

Občina Mengeš je ob delni spremembi OPN v letu 2018 ponovno podala vlogo za spremembo trase južne povezovalne ceste, ki jo je v odločanje ponovno prejelo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Občina je prejela nov negativni odgovor, da sprememba trase ni sprejemljiva. Nov odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil jasen, da predlog je v nasprotju s predpisi in usmeritvami za širjenje poselitve in varstva kmetijskih zemljišč ter je nesprejemljiv. Na tej osnovi je občina korekcijo trase opustila. Tudi nov, negativni odgovor je obravnaval kolegij župana, katerega član je bil tudi sedanji podžupan in kandidat za župana.

Franc Hribar je zapise o poslanih pobudah in prejetih odgovorih komentiral: »Gradnja južne povezovalne ceste je javno dobro. Omenjena cesta je pomembna za prometno varnost na območju Malega Mengša in za oživitev območja stare opekarne. Pri tem pa je prav tako pomembno, da bi moral drugi človek občine in desna roka župana dokumente in postopke za občanke in občane pomembnega projekta dobro poznati. Sprenevedanje, da vloge za spremembo trase niso bile posredovane na pristojno ministrstvo je sprenevedanje, ki dovoljuje različne zaključke.«

Vprašljivo delovanje v javno dobro, v dobro vseh krajank in krajanov Dobena, je tudi predstavitev doma krajanov na Dobenu. Projekt, ki je predstavljen kot volilna obljuba, ni usklajen s prebivalci Dobena, ni bil predmet javne razgnitve, niti nima rezerviranih sredstev v Načrtu razvojnih programov, ki so triletni razvojni načrti občine in osnova za rezervacijo sredstev v občinskem proračunu za naslednje Franc Hribar opozarja: »Moje obljube so realne in uresničljive. Predstavitev projektov v času volilne kampanje, ki niso usklajeni z občankami in občani, ali pa so finančno nevzdržni glede na razpoložljiva sredstva za investicije v proračunu naše občine v prihajajočem mandatu, pa je zavajanje in je vsekakor nespoštljivo do volivk in volivcev.« Med pomembne cilje, ki jih napoveduje za območje Dobena, je tudi izdelava projekta za umestitev malih čistilnih naprav in priklop nanje. Priprava in kasneje izvedba projekta bosta potekali v sodelovanju s koncesionarjem JKP Prodnik.

Franca Hribarja podpiram pri njegovi kandidaturi za župana Občine Mengeš zaradi znanja in izkušenj na vodilnih položajih ter skoraj dveh desetletij dolgega uspešnega sodelovanja.

FRANC JERIČ, sedanji župan Občine Mengeš

Vroča razprava se je razvila tudi v povezavi s podporo aktualnega župana Franca Jeriča, ki je v nasprotju s pričakovanji podprl Franca Hribarja, protikandidata svojega podžupana in dvanajstletne desne roke. Franc Hribar je komentiral: »Zakaj me je aktualni župan Občine Mengeš Franc Jerič podprl kot kandidata za župana ve župan, ki je s svojim delom, v času štirih mandatov, pomembno vplival na življenje v naši občini.« Javno je kandidaturo Franca Hribarja za župana Občine Mengeš je podprl tudi Janez Per, častni občan Občine Mengeš.

Franc Hribar je predan obči-ni Mengeš in že dolgo deluje v javno dobro vseh občank in občanov. Že ko je razmišljal o kandidaturi za župana, sem ga podprl, ker verjamem, da bo do-ber župan in bo s svojim znanjem in izkušnjami, ki jih je pridobil v gospodarstvu, uspešno zaključil projekte ter premišljeno v do-govoru z vsemi začrtal razvojne projekte, ki so pred nami.

JANEZ PER, častni občan Občine Mengeš 

Odločitev katerega kandidata za župana v Občini Mengeš ostaja sedaj volivkam in volivcem. Franc Hribar je za konec povedal: »Verjamem v občanke in občane, da bodo znali izbrati iskreno kampanjo in realen program, ki ponuja v naslednjem mandatu uresničljive cilje.«

Mateja Kržin; Foto: Arhiv Franca Hribarja

Naročnik oglasa: SLS

Tagi