Tadeja Savnik, kandidatka Gibanja Svoboda za županjo: “Garažna hiša bo brezplačna za vse občane!”

Domžale v zadnjih 20 letih niso uspele narediti bistvenega razvojnega preboja, navkljub dobi legi ter ogromnemu človeškemu potencialu. Žal se ves čas vrtimo okrog pobud občanov, ki niso uslišane. Občinska uprava ni učinkovita pri koriščenju evropskih sredstev. Mladi že vrsto let poskušajo vzpostaviti dialog z občino, da usliši njihove potrebe. Navkljub opozorilom domačinov je občina povsem pasivna pri preprečevanju črnih gradenj, ki imajo lahko velike negativne učinke na naše okolje ter pitno vodo (npr. gradnja pri Študi). Prav tako si proaktiven dialog želijo podjetja, ki imajo vizijo razvoja in znanje, kako pomagati na poti razvoja, a pri tem potrebujejo odgovornega sogovornika – občino. Posledice energetske krize in dosedanjega neodzivanja lokalnih oblasti bomo skupaj z našimi poslanci in ministri omilili skozi izvajanje ukrepov, ki bodo pomagali minimizirati število odpuščenih delavcev in se podali na pot ustvarjanja novih delovnih mest z dodano vrednostjo.

Kandidatka Gibanja Svoboda za županjo Občine Domžale, Tadeja Savnik se zaveda, kaj bi moralo biti drugače in zato je pripravljena prevzeti odgovornost in z ekipo naši občini povrniti sijaj in jo posodobiti na način, da bomo vsi živeli kakovostno in polno življenje kot občani. Ima namreč dolgoletne izkušnje s področja dela z ljudmi, v državni upravi že 34 let opravlja naloge na različnih področjih, od financ, do statusnih zadev pa do inšpekcijskega nadzora. Zaposlena je v Uradu RS za nadzor proračuna, kjer opravlja naloge Vodje Sektorja proračunske inšpekcije in je inšpektorica višja svetnica. Področje, na katerem deluje, zahteva visoko stopnjo strokovnosti, izkušenj, poštenosti, odločnosti, odgovornosti in seveda integritete z visoko stopnjo etike in to je pripravljena zamenjati za vodenje ene najbolj potencialnih občin v Sloveniji, Domžal, kot pravi.

S svojim znanjem in izkušnjami ter v sodelovanju z občankami in občani Domžal namerava uresničiti vse, kar je treba, da bodo Domžale ponovno postale mesto zadovoljnih ljudi in tisto, kar so včasih že bile – podjetniško in obrtniško mesto. »Prav tako si želim, da se bodo sredstva, ki so nam na razpolago, uporabila gospodarno in učinkovito ter ekonomsko upravičeno. Pogrešam razvoj občine, v kateri so upoštevani interesi vseh skupin,« pravi Tadeja Savnik.

Šole, mladi in starejši med prioritetnimi nalogami!

Kot ugotavlja, Domžale v zadnjih 20 letih niso doživele bistvenega razvoja, ves čas se vrtimo okoli neuslišanih pobud občanov. »Občina mora biti odprta za ljudi, za njihove pobude in potrebe. Prav tako želim uvesti odprto, stalno in jasno komunikacijo s krajevnimi skupnostmi, ki so pomemben sogovornik občine, a žal doslej preslišane. Prav tako bom takoj vzpostavila odprt dialog z mladimi, ki so mi zaupali, da se že 6 let trudijo priti do oblastnikov v Domžalah. Želijo si, da bi imeli svoj prostor, kjer bi se lahko družili, ustvarjali. Naj izpostavim, da je moj cilj uporabiti že razpoložljivo prostorsko kapaciteto v centru Domžal, kjer je bila tovarna Univerzale. Mladim bom zagotovila Hišo za mlade, v kateri bodo imeli prostor za druženje, zabavo in ustvarjanje,« daje velik poudarek življenju in razvoju mladih v Domžalah Tadeja Savnik.

Seveda ob tem ne pozabi povedati, da je nujno tudi strateško načrtovanje in izgradnja stanovanjskih enot z vso pripadajočo infrastrukturo, tudi šolami in vrtci, da bodo mladi dejansko lahko v Domžalah našli svoj dom.
In ravno šole so ena od perečih tem, ki se jim v zadnjih letih v naši občini ni posvečalo dovolj pozornosti. »Treba se je takoj lotiti reševanje prostorskih stisk na najmanj treh osnovnih šolah v naši občini, OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Roje in OŠ Dob, z dograditvijo novih učilnic in ostalih potrebnih kapacitet. Najprej najnujnejše, da bodo šole lahko izvajale pouk skladno za zahtevanimi standardi, nato pa tudi strateško načrtovati širitve in potrebne dograditve za dolgoročno vzdržno izvajanje šolskega sistema v naši občini,« opozarja Tadeja Savnik.

Člani in članice stranke Gibanje Svoboda za Občinski svet Občine Domžale.

Poleg mladih so pomembna in pogosto pozabljena družbena skupina tudi starejših, zato je neizogibna izgradnja Doma starejših občanov v Mali Loki pri Dragomlju, kjer se danes nahaja samostan. »Gre za čudoviti okoliš, kjer so delno kapacitete za izvajanje bivanja starejših že zagotovljene, ostalo bi država zagotovila s prenovo in namenitvijo že pridobljenih evropskih sredstev oz. s sredstvi iz državnega proračuna. Treba je pojasniti, da je v pristojnosti občine nakup zemljišča, izgradnja oziroma obnova doma pa je v pristojnosti države. S tem problemom sem tudi pobliže seznanjena, ker sem članica sveta zavoda Doma upokojencev Domžale, imenovana s strani Vlade RS. Do novega doma bi kot županja z redno linijo električnega prevoznega sredstva zagotovila obiskovalcem prevoz do stanovalcev. Vzpostavila bi stik in sodelovanje s Kinološko zvezo Domžale, ki bi starejšim zagotavljala mesečni obisk starostnikov s socializiranimi psi, kot del terapije. V domu bi organizirali tudi dnevno varstvo in oddelek za obolele z demenco,« dodaja kandidatka za županjo.

SPB-1 bomo vrnili življenje in garažno hišo dali v brezplačno uporabo

Še eden od ključnih problemov, ki ga je treba rešiti ne jutri, ampak že včeraj, je problematika SPB-1. »Gre za področje, ki se ga je vodstvo občine Domžale otepalo najmanj desetletje, občane, ki tam bivajo pa potisnilo na rob. Treba je vzeti stvari v roke, jim dati konkretne usmeritve, kako se lotiti projekta in pomagati do te mere, kolikor nam dopušča zakonodaja. Ne želim iti s figami v žepu do stanovalcev in jim dajati prazne predvolilne obljube, kot so bili vajeni vsa ta leta, pred vsakimi volitvami, saj se zavedam, kaj občina lahko stori in kaj ne. Vem pa, da lahko naredimo veliko več od tega, kar je bilo narejeno do zdaj. Prvi projekt, ki se ga bom s svojo ekipo lotila in bo takoj prinesel učinke, je povezovanje lokalnega podjetništva z SPB-jem. Tukaj ne gre samo za pomoč pri iskanju in izvajanju rešitev za izboljšavo kakovosti življenja v tem naselju, ampak tudi pri vračanju podjetništva in življenja nazaj v center. Občina Domžale bo, pod mojim vodstvom, postala spodbujevalnik podjetništva in povezovanja, SPB pa lahko postane mikro podjetniško okolje, kjer bodo poslovni prostori zaživeli v polnosti in bogatih vsebin,« konkretne rešitve poda predstavnica stranke Gibanje Svoboda.

Ne bomo pa pozabili niti na problematiko parkirnih mest v samem centru Domžal, kjer je bilo prebivalcem SPB-1 odvzeti 200+ parkirnih mest praktično čez noč, medtem ko milijonska garažna hiša še vedno sameva. Verjamemo, da bo občinski proračun, ki je že doslej v celoti nosil stroške prazne garažne hiše, brez težav omogočal vzdrževanje te garažne hiše tudi v prihodnje. A z majhno spremembo – garažna hiša bo končno polna in predvsem brezplačna za vse uporabnike, tako prebivalcev SPB-ja, kot tudi druge občane in občanke, ki bodo prišli ali po opravkih v center mesta, ali pa parkirali svoje vozilo čez dan v garaži in se z vlakom odpeljali na delo v druge kraje.

»Moji cilj so obsežni, za najmanj dva mandata. Z ekipo bomo vse zapisali v Strategiji razvoja Občine Domžale za določeno obdobje, kjer bomo zapisali prioritete in cilje, ki jih bomo zasledovali in uresničevali s pomočjo konkretnega akcijskega načrta. Moram poudariti, da me spremlja visoko usposobljena ekipa, z izkušnjami z različnih področij in sama sem vedno pripravljena prisluhniti strokovni javnosti in vzpostaviti dialog tudi s širšo lokalno skupnostjo, saj verjamem, da več glav več ve in tako najde najboljše rešitve,« še poudarja kandidatka Gibanja Svoboda za županjo Občine Domžale.

Imamo podporo ministrov pri izvajanju projektov in reševanju problematike

Da ne gre samo za prazne obljube, smo v ekipi Gibanje Svoboda dokazali v preteklih tednih in mesecih. Občino Domžale so na naše povabilo obiskali ministri, pa tudi predsednik vlade RS dr. Robert Golob, ki se zaveda potenciala razvoja občine Domžale za Slovenije in našo občino s svojo ožjo ekipo budno spremlja. Ob obisku našega mesta, je med drugim poudaril, da Domžale imajo potencial za razvoj podjetništva in bo tudi ekipa Gibanje Svoboda delovala v smeri spodbujanja gospodarstva. »Kljub temu, da vsi govorimo, da je kriza, smo prevzeli velik del bremena na državo, ne samo z vidika cen komunale in energije, tudi povprečnino občinam smo dvignili, da ne bi bilo več izgovorov na lokalni sceni, da je država vzela in se občine ne morejo več razvijati. To smo naredili namenoma, saj želimo iz te krize iziti kot zmagovalci in zaenkrat nam gre zelo dobro, tudi v gospodarstvu in ni nobene potrebe, da ne bi imeli na koncu, čez dve ali tri leta bistveno boljše pogoje, kot jih imamo danes,« je ob obisku Domžal izpostavil predsednik Vlade RS, dr. Robert Golob.

Od leve proti desni: Monika Pekošak, poslanka, Uroš Brežan, minister, Tadeja Savnik, kandidatka za županjo Občine Domžale.

Ministru Brežanu smo predstavili težave poplavne ogroženosti v Domžalah, neustrezno poseganje v zeleni pas gozda Šumberk, ki smo mu priča zadnje mesece, problematiko divjih odlagališč, spregovorili smo o zbirnem centru in sanacij odpadkov, predelovalnici blata, kakovosti pitne vode, pa tudi potencialu fotovoltaike kot priložnosti za zniževanje stroškov javnih zavodov – predvsem šol. Minister je poudaril, da si želi sodelovanja, prisluhnil je našim vidikom in podprl predlagane rešitve, ki smo jih podali predstavniki lokalne skupnosti, za katere se bomo zavzemali, da se rešijo.

Še korak naprej smo naredili z obiskom mag. Bojana Kumra, ministra za infrastrukturo, ki je seznanjen s pomembnimi strateškimi projekti, ki so načrtovani za domžalsko in okoliške občine. Predstavili smo mu tako problematiko Zaboršta, (ne)varnih šolskih poti, kjer občina doslej ni upoštevala vseh opozoril, ki so jih dale šole, varnosti železniških prehodov, povezovalne ceste Želodnik-Vodice in številne druge.

Od leve proti desni: Mateja Zupan Josipović, Monika Pekošak, Bojan Arh, minister Bojan Kumer, Tadeja Savnik in Saša Kos.

Minister je ob tem izpostavil, da bo sodeloval z novo županjo Tadejo Savnik pri tem, da se skupaj čim hitreje najdejo ustrezne rešitve in poudaril, da bo po volitvah treba hitro ukrepati in je pri tem tudi konkretno ponudil svojo pomoč.

Dovolj je praznih obljub, čas je za konkretne projekte

Dejstvo je, da si ne želimo le praznih obljub, ampak že vzpostavljamo zaveze za uresničevanje naših projektov, ne samo na nivoju občine, ampak tudi države. Smo edina vladna stranka, ki na letošnjih lokalnih volitvah v Domžalah ima kandidata za mesto župana oziroma županje in hkrati dostop do ustreznih odločevalcev na nivoju države, ki so nam podali roko pri uresničevanju projektov. In verjamemo, da je to tisto, kar je Domžalam manjkalo v preteklem desetletju in kolesje česar bomo premaknili takoj, ko nam zaupate vodenje občine.

Naj izpostavimo še nekaj drugih ključnih projektov, ki jih bomo izvedli:

  • uravnoteženje cen komunalnih storitev in zagotavljanje kakovostne pitne vode,
  • spodbujanje podjetništva in gospodarstva, treba je nujno vzpostaviti spodbudno okolje za podjetništvo in
  • skrbno načrtovati poslovne cone ter ustvarjati nova delovna mesta z dodano vrednostjo,
  • pridobivanje novih finančnih sredstev tako na nivoju države, kot Evrope,
  • izgradnja prizidka in obnova Zdravstvenega doma Domžale in zagotavljanje zadosti zdravstvenega kadra za potrebe občanov in občank,
  • ureditev celostne zasnove mestnega jedra z izgradnjo podzemne parkirne hiše, pokrite tržnice in zelene oaze kot srce našega mesta,
  • vzpostavitev kolesarskih poti po vseh krajevnih skupnostih naše občine – povezane v celoto,
  • izgradnja pokritega bazena in prenova obstoječe infrastrukture,
  • poplavna varnost in zdravo rekreacijsko okolje po celotni osi Kamniške Bistrice v naši občini, vključno z mestno plažo.

Domžale bodo pod vodstvom Gibanja Svoboda postale center osrednjeslovenske regije, kar je izjemnega pomena za vse ljudi. Za občane pomeni razvoj in lažje pridobivanje sredstev za skupno dobro, za podjetnike pa predstavlja veliko priložnosti za poslovni razvoj. Imamo izredno strateško priložnost, ki jo bomo zagotovo izkoristili! To priložnost bomo izkoristili za dobrobit občank in občanov, za razvoj kraja, za razvoj turizma in podjetništva. Čas je, da se s transparentnim, poštenim in jasnim delovanjem občine spet povzpnemo med najbolje poznane, prijazne in razvite občine v Sloveniji!

Naročnik oglasa: Gibanje Svoboda

 

Tagi