Občinski svet Občine Domžale potrdil Investicijski program za Zeleni prehod

Domžalske svetnice in svetniki so se danes, 11. aprila 2024, ob 16. uri sestali na izredni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri so obravnavali eno točko dnevnega reda.

Izredna seja Občinskega sveta Občine Domžale je bila sklicana, ker 15. aprila 2024 poteče prvi rok oddaje prijave na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih. Zaradi kratkega roka izdelave predmetnega dokumenta ni bilo pogojev, da bi se točka obravnavala na redni seji.

Sejo je vodila županja mag. Renata Kosec, pozdravila vse prisotne, preverila navzočnost, svetniki so potrdili dnevni red, nato pa je županja predala besedo direktorju občinske uprave Janezu Ziherlu, ki je uvodoma predstavil projekt, v nadaljevanju pa pred mikrofon povabil predstavnika pripravljalca dokumentacije investicijskega projekta, direktorja podjetja HELIUM PROJEKTI d.o.o., g. Mateja Mirića.

Po besedah g. Mirića, je zeleni prihod ena glavnih točk in usmeritev Evropske Unije in razpisa je kot takšen zares dober, saj naj bi bilo vlagateljem povrnjenih kar 75% sredstev celotne investicije.

G. Mirić se je zahvalil za zaupanje in se zahvalil vsem vpletenim v proces ter pohvalil predvsem odzivnost pri pripravi dokumentacije – statičnih presoj, presoj požarnih varnosti, elektro načrtih ter investicijskih dokumentacijah v vseh treh občinah

Sledili sta dve svetniški vprašanji, na katera je odgovoril direktor občinske uprave, nato pa so svetniki s 27 glasovi za in enim vzdržanim potrdili Investicijski program za investicijo — Zeleni prehod. To pomeni, da je županja, mag. Renata Kosec prejela zeleno luč za jutrišnji podpis konzorcijske pogodbe, skupaj z županom občine Trzin, Petrom Ložarjem ter županjo občine Lukovica, mag. Olgo Vrankar.

OBRAZLOŽITEV:
Občina Domžale z občinama Trzin in Lukovica želi izvesti investicijo v sončne elektrarne na objektih v njihovi lasti, ki so za namen projekta ustanovile konzorcij občin.Temeljni razlog investicije je znižati stroške električne energije za Občino Domžale in z zelenim prehodom omogočiti večjo energetsko samozadostnost občine. Namen investitorja je z izvedbo predvidene investicije doseči naslednje rezultate:

 • povečati proizvodnjo električne energije iz OVE na območju Občine Domžale za namen samooskrbe z električno energijo,
 • povečati energetsko učinkovitost objektov,
 • zmanjšati strošek električne energije,
 • zmanjšati delež CO2 v skladu s trenutnimi okoljevarstvenimi direktivami EU,
 • realizacija načrtovanih investicij v OVE.

Cilj predvidene investicije je izgradnja novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na obstoječih javnih stavbah.


Celotna ocenjena vrednost investicije v sončne elektrarne projekta Zeleni prehod je po stalnih cenah 1.410.424,00 EUR brez DDV, oziroma 1.720.717,28 EUR z DDV.

Ločeno po posameznih DIIP-ih pa so vrednosti naslednje:

 • DIIP skupnostne samooskrbe Občine Domžale: 849.046,60 € brez DDV, oziroma 1.035.836,85 € z DDV;
 • DIIP skupnostne samooskrbe Občine Trzin: 216.757,0 € brez DDV, oziroma 264.443,54 € z DDV;
 • DIIP skupnostne samooskrbe SSO VRTEC MEDO: 69.212,40 € brez DDV, oziroma 84.439,10 € z DDV;
 • DIIP skupnostne samooskrbe OŠ JANKO KERSNIK: 192.744,00 € brez DDV, oziroma 235.147,70 € z DDV;
 • DIIP individualne samooskrbe FE OBČINA LUKOVICA: 28.560,00 € brez DDV, oziroma 34.843,20 € z DDV;
 • DIIP individualne samooskrbe FE PŠ BLAGOVICA: 54.104,00 € brez DDV, oziroma 66.006,90 € z DDV.

SPOMNIMO: Pretekli teden je vlada RS sprejela Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije. Le-ta podrobneje ureja način in pogoje za umestitev fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije oz. sončnih elektrarn.

Minister za naravne vire in prostor, Jože Novak, je na tiskovni konferenci povedal, da je uredba neposredno izvršljiva, kar pomeni, da se bodo skrajšali marsikateri postopki. “Na podlagi obeh zakonov smo določili pravila o obvezni postavitvi, kadar se sončne elektrarne morajo postaviti na določenih novih objektih. Kadar je površina večja od 1000 kvadratnih metrov, predvsem pa gre tu za gospodarske objekte in med drugim tudi nova parkirišča.” Pri stanovanjskih objektih to ne bo obvezno.

Celotno gradivo seje, vključno z investicijskim programom za investicijo – Zeleni prehod (Investicijo v sončne elektrarne na objektih v lasti občin Domžale, Trzin in Lukovica), si lahko ogledate na tej povezavi.

Naslednja, 13. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale, bo v četrtek, 25. aprila 2024, s pričetkom ob 16. uri.

Avtor: Uroš Juračič; Foto: Uroš Juračič

 

Tagi