Mag. Olga Vrankar – ZA dejanja, ki povedo več od besed!

Na letošnjih lokalnih volitvah se mag. Olga Vrankar poteguje za drugi mandat županje Občine Lukovica. Pri dosedanjem učinkovitem vodenju občine so ji poleg bogatih preteklih delovnih izkušenj, ki si jih je pridobila pri delu v javni oz. državni upravi, pomagali tudi iskreni odnosi, pripadnost lokalni skupnosti, pošteno in transparentno delo ter spoštovanje enakih kriterijev in pravil za vse oziroma vsakogar. Vse to je zaznamovalo njeno delovanje v minulih štirih letih. Pravi, da prav zaradi tega z velikim zadovoljstvom sprejema odgovornost za vse, kar je skupaj z ekipo naredila v preteklem mandatu. Njena vrlina je bila in ostaja skromnost, saj kljub opaznemu razvoju in ureditvi občine izpostavlja uspešno realizirane projekte ter izvajalce, oceno svojega dela oziroma županovanja prepušča drugim. Za njo štejejo namreč samo dejanja, ki povedo več od besed, hkrati pa predstavljajo uresničitev danih obljub.

Za vami je prvi mandat županovanja. Kako gledate na prehojeno pot?

Iskreno lahko povem, da sem izjemno ponosna na številne odlične projekte na različnih področjih delovanja občine, ki smo jih v iztekajočem se mandatu izvedli skupaj z ekipo predanih sodelavcev. Sanirali smo mnoge nepravilnosti in izzive, ki so pestili našo občino v preteklosti. Začetki so bili težki, saj je bilo prevzeto stanje in delovanje občinskega aparata skrb vzbujajoče in daleč od prikazanega pred volitvami s strani bivšega župana. Predvsem občinski proračun in z njim povezana zadolženost občine ter sklenjene pogodbe z izvajalci, ki so bile za občino škodljive, so predstavljali najbolj kislo jabolko, v katerega smo ugriznili. Rezultati niso izostali, v naslednjih treh letih smo uspeli proračun ne samo uravnotežiti, ampak ga tudi povečati. To je bilo ob odličnem delovanju občinske uprave ključnega pomena za vzpostavitev rekordnih občinskih financ, ki zagotavljajo možnost nadaljnjih investicij, posledično nadaljnji razvoj občine. Najpomembnejše pa je nadaljevanje izvedbe kvalitetnih storitev na vseh področjih delovanja občine, tako v šolstvu, pri socialnem varstvu, dodatkih pri pomoči na domu, družbenih dejavnostih, delovanju društev in urejanju infrastrukture v občini. S ponosom se lahko ozremo na vsa gradbišča in projekte znotraj Lukovice, kljub dejstvu, da imamo velike izzive, tako mi kot sosednje občine, s pomanjkanjem usposobljenih ponudnikov za izvedbo predvidenih investicij.

Kakšno je bilo finančno stanje občine ob začetku vašega mandata in kakšno je ob zaključku?

Zaključni račun proračuna za leto 2018 je imel za 5,4 mio evrov prihodkov in za 9,2 mio evrov odhodkov, kar je pomenilo za 3,8 mio evrov primanjkljaja, ki je bil pokrit z zadolževanjem za 3,5 mio evrov. Občinska blagajna je bila konec leta 2018 prazna. Kot že navedeno, v naslednjih treh letih smo uspeli proračun ne samo uravnotežiti, ampak ga tudi povečati. V letih 2019–2021 smo imeli v povprečju vsako leto 6,4 mio evrov prihodkov, kar je letno 1 mio evrov več kot pred tem. To je pomenilo, da smo v leto 2022 vstopili z 1,8 mio evra presežka, ki smo ga z letošnjim proračunom namenili investicijam in izboljšavam bivanja vseh občanov in občank naše občine. Hkrati obstoječe stanje predstavlja dobro izhodišče za zahtevne čase, ki so pred nami in bodo zaznamovani z višjimi stroški ter dvigom cen hrane, prevoza, ogrevanja, gradenj in domala vseh drugih storitev. Že v tem letu se soočamo s posledicami omenjenega dviga cen, ki je preseglo vsa pričakovanja, in vplivi na odprte ter prihajajoče projekte.

Ob prevzemu vašega županovanja bivši župan z vami ni želel opraviti primopredaje, stanje občinskih financ pa ni bilo rožnato. S čim vse ste se morali ukvarjati na začetku mandata?

Žal mi je, da nisem imela priložnosti, da bi se pogovorila z bivšim županom predvsem o odprtih postopkih in investicijah, vključujoč finančne konstrukcije, ki so bile takrat v teku in so za občinski proračun pomenile veliko obremenitev.

V začetnem obdobju mojega mandata smo se ukvarjali zgolj z odpravo napak in nepravilnosti, ki smo jih s projekti prevzeli od prejšnjega župana. Če izpostavim najzahtevnejša izziva, sta bila to nedvomno inšpekcijska preiskava v zvezi z zaposlitvami uslužbencev občine in zahteve Računskega sodišča, vezane na delovanje občine. Iz slednjih je bilo razvidno, da niti ena investicija, ki se je izvajala v letu 2018, ni bila skladna s predpisi. Takšna tveganja smo morali odpraviti in zagotoviti skladnost poslovanja občine s predpisi. Ni bilo lahko, vendar smo bili vztrajni in smo uspeli. Z veliko vloženega truda smo vzpostavili stanje, ki je danes zavidanja vredno – transparentno, pregledno, jasno, vsem razumljivo in razvojno naravnano. Ne predstavljamo si, da bi si kdorkoli, ki ima rad našo občino, želel sprememb. Je pa res, da se vedno najdejo posamezniki, ki gledajo predvsem na lastno korist, ne glede na mnenje in očitke nadzornih institucij. V ponos nam takšni primeri zagotovo niso.

Vam je bilo kdaj žal, da ste se pred štirimi leti potegovali za županjo?

Kljub temu da so bili začetki mandata zaradi slabega finančnega stanja občine težki, mi nikoli ni bilo žal, da sem se pred štirimi leti odločila, da kandidiram za županjo. V ponos mi je, da smo skupaj z ekipo z veliko zagnanostjo, dobro voljo in pravim pristopom uspeli sanirati negativno finančno stanje in se v nadaljevanju mandata posvetili delu, načrtovanju in izvajanju projektov. Sama čutim veliko pripadnost naši lokalni skupnosti in vidim številne priložnosti za nadaljnji razvoj naše občine. Zavedam se, da smo skupaj močnejši in uspešnejši, zato vedno dajem prednost povezovanju pred izključevanjem. K sodelovanju in soustvarjanju projektov ves čas vabim vse občanke in občane, s katerimi skupaj uresničujemo načrte in dosegamo želene rezultate. Dodatno moč in zanos so mi vsa štiri leta vlivali prav naše občanke in naši občani. Najlepše je namreč videti njihove zadovoljne obraze ob novih pridobitvah in uspešno zaključenih projektih. V veliko čast in ponos mi je, da sem lahko županja tako zadovoljnih in uspešnih ljudi ter občine, kot je naša Lukovica.

Omenili ste, da pri svojem delu dajete poudarek na sodelovanje in povezovanje, odprti pa ste tudi za predloge in pobude občank in občanov. V ta namen ste v letošnjem letu uvedli participativni proračun.

Sama rada prisluhnem potrebam in pobudam občank in občanov ter jim skupaj z ekipo na podlagi prejetih informacij poskušam pomagati in izboljšati kvaliteto bivanja. Ravno zaradi tovrstnega sodelovanja in odprte, iskrene komunikacije med nami smo v letošnjem letu začeli z izvedbo projekta “Odločajmo skupaj!“. Gre za uvedbo mehanizma soodločanja občanov pri razporejanju dela občinskega denarja. V prvem ciklu participativnega proračuna smo zainteresiranim prebivalcem v vseh krajevnih skupnostih predstavili celoten proces izvedbe projekta. Udeleženci so pozdravili omenjeni projekt in tudi konstruktivno sodelovali v razpravah ter že podali kar nekaj idej in predlogov za prihajajoče projekte. Glasovanje o prispelih predlogih je kot del drugega cikla predvideno v začetku meseca novembra, v občinskem proračunu pa je za izvedbo le-teh namenjenih 80.000 EUR.

V vašem mandatu se je premaknilo tudi na področju občinskega prostorskega načrta, ki je vse bližje težko pričakovanemu sprejemu.

Izjemno me veseli, da je občinski prostorski načrt končno pripravljen za predstavitev javnosti, s tem pa je vse bližje tudi težko pričakovanemu sprejemu, za katerega se Občina Lukovica trudi že od leta 2004. Po večletnih pogajanjih z državo smo prišli do kompromisne rešitve in odpravili ovire, zaradi katerih sta tako občinski prostorski načrt kot strategija prostorskega razvoja Občine Lukovica leta 2010 obstala na mrtvi točki. Občina je v letu 2018 pristopila k pripravi novega Občinskega prostorskega načrta (OPN) kot enovitega (strateškega in izvedbenega) prostorskega akta, ki ima sedaj zeleno luč za zadnjo fazo. Kmalu bo na vrsti javna razgrnitev, v času katere bodo imeli vsi občani in lastniki nepremičnin možnost, da podajo pripombe, predloge, pa tudi mnenja glede razgrnjenega gradiva. Po končani javni razgrnitvi bo postopek priprave in sprejemanja OPN hitrejši in enostavnejši, saj nas čaka le še pridobitev končnega mnenja vseh pristojnih ministrstev. To pa bo že pomenilo, da lahko Občinski svet Občine Lukovica OPN tudi sprejme.

Zakaj ste se odločili, da kandidirate še za en mandat županje?

Kot sem že omenila, je bilo v tem mandatu veliko narejenega, kar nekaj dela in izzivov pa nas čaka tudi v prihodnje. Za uresničitev vseh načrtov in želja so namreč štiri leta prehitro minila, zato si želim ostati županja Občine Lukovica tudi v naslednjem mandatu. Prav tako prepoznavam še neizkoriščene priložnosti za razvoj, ki bo tudi v prihodnje pregleden, skrbno načrtovan, ambiciozen, a vseeno realen. Zavedam se, da je razvojno naravnan program ključen za nadaljnji razvoj in nenehni napredek naše občine. Tudi v prihodnjem mandatu sem pripravljena skupaj z ekipo požrtvovalno in s ponosom snovati in izvajati projekte, ki bodo plemenitili našo družbo in okolje, v katerem živimo.

Katere so vaše prednosti? 

V svojem prvem mandatu sem dokazala, da znam in zmorem. Da držim besedo in uresničujem dane obljube. V prvi vrsti pa imam rada svojo lokalno skupnost in ljudi, ki živijo v njej. Sem delovna, iskrena in poštena oseba, vztrajna, pri svojem delu natančna in povezovalna. Prepričana sem, da lahko s svojim znanjem in dosedanjimi izkušnjami ter iskrenim namenom pripomorem k nadaljnjemu preglednemu razvoju naše občine. In to je moj cilj, prav tako cilj mojih odličnih sodelavcev. Smo »Za dejanja, ki povedo več od besed!«.

*********************************************************

Spoštovane občanke in spoštovani občani,

z velikim zadovoljstvom sprejemam odgovornost za vse, kar smo skupaj z ekipo naredili v mandatu, ki se počasi izteka. Izvedli smo za našo občino številne pomembne projekte in uresničili prenekatere skupne ideje, pobude.

Za uresničitev vseh načrtov in želja so štiri leta prehitro minila, zato si želim ostati županja Občine Lukovica tudi v naslednjem mandatu. Prepoznavam še neizkoriščene priložnosti za razvoj, ki bo tudi v prihodnje pregleden, skrbno načrtovan, ambiciozen, a vseeno realen.

Rada imam te kraje in vas, drage občanke in občani. Vem, da lahko s svojim znanjem in dosedanjimi izkušnjami ter iskrenim namenom pripomorem k nadaljnjemu razvoju naše občine. Sem delovna, iskrena in poštena oseba, bogati me vztrajnost pri doseganju zastavljenih ciljev.
Vedno dajem prednost povezovanju pred izključevanjem, saj le s skupnimi močmi lahko uresničujemo načrte in dosegamo najboljše rezultate.

Naj se napredek na vseh področjih delovanja in posledično PREGLEDEN RAZVOJ NAŠE OBČINE nadaljuje.

Tudi v prihodnje se bom trudila upravičiti vaše zaupanje!

mag. Olga Vrankar

www.olgavrankar.si

IZVEDENE INVESTICIJE V MANDATU 2018 – 2022 in PROGRAM ZA MANDAT 2022 – 2026

Po krajevnih skupnostih

KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVICA

Izvedeni projekti 2018-2022
 • Rekonstrukcija delov cest (Mali Jelnik-Vošce, cesta Vranke-sanacija usada, cesta Blagovica-Prevoje …).
 • Ureditev meteornega odvodnavanja na cesti Jelša.
 • Dokončanje gasilskega doma Blagovica.
 • Dokončanje poslovilnega objekta Blagovica-Šentožbolt z ureditvijo okolice in dovozne poti.
 • Nakup gasilskega vozila za prevoz moštva.
 • Oživitev vaškega jedra v Blagovici z umestitvijo trgovine KZ Cerklje.
Načrtovani projekti 2022-2026
 • Izgradnja večstanovanjskega objekta s stanovanji za mlade družine.
 • Ureditev pločnika Blagovica – Petelinjek in avtobusnega postajališča.
 • Postavitev podpornega zidu na cesti Petelinjek-Javorje v dolžini 100m in rekonstrukcija ceste.
 • Rekonstrukcija ceste Blagovica-Vranke in ureditev odvodnavanja hudourniških voda.
 • Ureditev javne razsvetljave s solarnimi celicami v centru Blagovice, v vaseh Jelša, Petelinjek.
 • Menjava kamnitega opornega zidu in razširitev pokopališča.
 • Rekonstrukcija ceste Podsmrečje – Korpe.
 • Ureditev prostorov KS za namen društvenih in družbenih dejavnosti in dejavnosti KS.
 • Umestitev otroških igral v centru Blagovice.

KRAJEVNA SKUPNOST ČEŠNJICE

Izvedeni projekti 2018-2022
 • Odkup zemljišč za vodovodne objekte.
 • Projektiranje ceste Češnjice-Poljane nad Blagovico za rekonstrukcijo.
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja za večnamenski prostor.
Načrtovani projekti 2022-2026
 • Rekonstrukcija ceste Češnjice-Poljane nad Blagovico.
 • Ureditev zemljiškoknjižnega stanja dovozne ceste do pokopališča.

KRAJEVNA SKUPNOST KRAŠNJA

Izvedeni projekti 2018-2022
 • Dokončanje Društvenega doma Krašnja z novimi garažnimi prostori v gasilskem domu in ureditev okolice.
 • Ureditev okolice poslovilne vežice v Krašnji, dostopa do poslovilnega objekta, parkirišča in javne razsvetljave, ogrevanje v objektu – IR paneli.
 • Rekonstrukcija delov cest v naselju Krajno Brdo.
 • Rekonstrukcija delov cest v naselju Koreno.
Načrtovani projekti 2022-2026
 • Rekonstrukcija ceste Krašnja-Krajno Brdo-Vrh nad Krašnjo.
 • Rekonstrukcija ceste Kompolje-Koreno.
 • Ureditev javne razsvetljave v naseljih.
 • Namestitev varnostnih ograj na nevarnih cestnih odsekih.
 • Prenova otroškega igrišča pred trgovino.

KRAJEVNA SKUPNOST LUKOVICA

Izvedeni projekti 2018-2022
 • Dokončanje večnamenske športne dvorane na Brdu.
 • Pridobitev novih 9 učilnic na OŠ Janka Kersnika Brdo.
 • Rekonstrukcija dela ceste Čeplje – Znojilo (2 odseka).
 • Obnova vodovoda, kanalizacije in javne razsvetljave ter obnova ceste (Šolska pot, Mlakarjeva, Maroltova) in obnova vodovoda v Podpeči.
 • Izgradnja ceste na območju OPPN Drtijščica in izgradnja meteornega odvodnavanja (Turistična cona Drtijščica ob Gradiškem jezeru).
 • Izgradnja parkirišča za potrebe Zdravstvene postaje Lukovica in avtobusnega postajališča v Lukovici.
 • Urejanje bankin na posameznih cestnih odsekih.
 • Protidrsna zaščita na delu Kersnikove ulice.
 • Nova hidroforna postaja v Trnjavi.
 • Obnova simbola polpretekle zgodovine.
 • Projektiranje kanalizacije Gradišče – Zgornje Prapreče.
 • Ureditev javne razsvetljave Trnjava, Gradišče, Pot v Rovca (Lukovica).
Načrtovani projekti 2022-2026
 • Ureditev parkirišč na zemljišču za TUŠ trgovino z manjšimi igrali in klopmi.
 • Ureditev ceste Maklenovec in Mačkove ceste z ureditvijo kanalizacije.
 • Ureditev ceste v zaselku Znojilo.
 • Obnova mostu in ceste v Trnjavi.
 • Nov gasilski dom v Lukovici z večnamenskim prostorom in prostori za delovanje civilne zaščite.
 • Oživitev Pungartnikove hiše.
 • Ureditev lokalne tržnice v centru Lukovice z umestitvijo otroških igral in parkirišč.
 • Gradnja kanalizacije Gradišče – Zgornje Prapreče s preureditvijo javne razsvetljave.
 • Dograditev javne razsvetljave Trnjava, Znojilo.
 • Prenova zunanjega športnega igrišča in igral za otroke na Brdu.
 • Ureditev senčenja zunanjih igral in učilnice na prostem pri OŠ Brdo.
 • Prometna ureditev vhodov v OŠ Brdo in dvorišča ter ureditev prostora za komunalne odpadke.
 • Obnova opornega zidu pri cerkvi sv. Luka in odkup zemljišča za parkirišče pred cerkvijo.
 • Projektiranje in izvedba kanalizacije in vodovoda Spodnje Koseze-Videm.
 • Projektiranje in izvedba vodovoda Preserje pri Lukovici – Spodnje Koseze (Bobovnik).
 • Izgradnja pločnika skozi naselje Spodnje Prapreče.
 • Ureditev športnega parka z otroškimi igrali v Spodnjih Praprečah.
 • Vzpostavitev brezžičnega omrežja v Lukovici.

KRAJEVNA SKUPNOST PREVOJE

Izvedeni projekti 2018-2022
 • Dokončanje izgradnje kanalizacije, investicijsko vzdrževanje vodovoda in rekonstrukcija dela ceste v Imovici in na Prevaljah.
 • Obnova športnega igrišča v Šentvidu in izgradnja kolesarskega poligona.
 • Izgradnja pločnika ob regionalni cesti na Prevojah z javno razsvetljavo.
 • Urbana ureditev, izvedba prometon tehničnih ukrepov na regionalni cesti Lukovica-Želodnik na območju dveh križišč v Šentvidu in na Prevojah.
 • Obnova spomenika Mrtva straža.
 • Izgradnja kanalizacije v Zaborštu – 1. faza.
 • Obnova vodovoda na zahodnem delu Prevoj in obnova vodovoda Prevoje-Vrba.
 • Oprema dveh novih oddelkov za najmlajše otroke v vrtcu Medo.
 • Rekonstrukcija dela ceste Gasilska ulica na Prevojah s pločnikom in odvodnavanjem ter priklopom gasilskega doma in večstanovanjskega objekta na javno kanalizacijo.
 • Projektiranje pločnika Prevoje-Vrba.
Načrtovani projekti 2022-2026
 • Izgradnja doma za ostarele z varovanimi stanovanji, dnevnim varstvom, lekarno in knjižnico.
 • Razširitev parkirišč in menjava zunanje ograje ob vrtcu Medo, ureditev tehničnega dvigala za prenos hrane v višje nadstropje.
 • Gradnja pločnika Prevoje-Vrba.
 • Ureditev igrišča za odbojko na mivki ob igrišču v Šentvidu.
 • Vzpostavitev učne poti / športno rekreativne poti ob prevojskih ribnikih, z možnostjo trim vadbišč.

KRAJEVNA SKUPNOST RAFOLČE

Izvedeni projekti 2018-2022
 • Rekonstrukcija dela ceste skozi naselje Rafolče z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave ter elektro pokablitve.
 • Urejanje bankin na posameznih cestnih odsekih in javne razsvetljave v Vrhovljah.
Načrtovani projekti 2022-2026
 • Gradnja pločnika od poslovilne vežice Brdo do prvega križišča v Rafolčah.
 • Ureditev ceste skozi naselje Rafolče (pod cerkvijo) z javno razsvetljavo in varnostno ograjo.
 • Odkup zemljišča za športno igrišče.
 • Ureditev kanalizacije in obnova vodovoda v Vrhovljah.
 • Rekonstrukcija ceste Vrhovlje-Dupeljne s protizdrsno zaščito.
 • Ureditev zemljiškoknjižnega stanja ceste in ureditev ceste v Straži.

KRAJEVNA SKUPNOST TROJANE

Izvedeni projekti 2018-2022
 • Rekonstrukcija dela cest Hribi, Bršlenovica, Šentožbolt.
 • Rekonstrukcija dela ceste v Suši.
 • Rekonstrukcija dela ceste Petelinjek-Javorje-Log.
 • Rekonstrukcija dela ceste Zavrh pri Trojanah.
 • Ureditev meteornega odvodnavanja na cesti Gorenje.
 • Nakup specialnega gasilskega vozila za PGD Trojane GCGP.
 • Asfaltna preplastitev dotrajane ceste skozi naselje Šentožbolt (od hišne številke 4 do 5).
 • Nov razgledni stolp na Rebri.
 • Projektiranje obnove mostu čez Bolsko pri športnem igrišču.
Načrtovani projekti 2022-2026
 • Izgradnja kolesarske povezave / poti in pločnika ob regionalni cesti na odseku v spodnjem delu naselja V Zideh od križišča proti gasilskemu domu do križišča za naselje Hribi.
 • Energetska sanacija objekta zadružnega doma na Trojanah.
 • Rekonstrukcija dotrajanih odsekov ceste do naselja Hribi.
 • Obnova otroških igral ob športnem igrišču na Trojanah.

KRAJEVNA SKUPNOST ZLATO POLJE

Izvedeni projekti 2018-2022
 • Cesta Brdo – Zlato Polje (rekonstrukcija dveh odsekov, 370 m, 290 m).
 • Sanacija usada na cesti Preserje pri Zlatem Polju z odvodnavanjem.
 • Sanacija usada na cesti Mala Lašna.
 • Protiprašna zaščita v naselju Trnovče.
 • Ureditev statusa zemljišča športnega igrišča s tribuno in prostorov KS v skupnem objektu.
 • Legalizacija športnega igrišča.
Načrtovani projekti 2022-2026
 • Nadaljevanje rekonstrukcije ceste Šentvid – Zlato Polje in ureditev usadov.
 • Ureditev ceste v Trnovčah.
 • Ureditev večnamenskega prostora v nekdanji šoli.
 • Ureditev naravoslovne učne poti

OSTALE AKTIVNOSTI – SPLOŠNO

Izvedeni projekti 2018-2022
 • Obnova krmilne, strojne in elektro opreme na vodohranih (Kamrca, Žirovše).
 • Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest in vodovodne infrastrukture.
 • Začetek gradnje širokopasovnega omrežja – optika na vzhodu občine Lukovica.
 • Kolesarska povezava – izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI in IZN za ureditev državne kolesarske povezave R33 Trzin – Domžale – Lukovica – Trojane, Dob – Lukovica – Krašnja.
 • Izdelana projektna dokumentacija za ureditev lokalnega uvoza in izvoza na AC bencinski servis Petrol, Lukovica-jug.
 • Namestitev varnostnih ograj na nevarnih cestnih odsekih.
 • Table za umirjanje hitrosti VI VOZITE.
 • Urejanje bankin, muld, redna košnja in višinsko obrezovanje vej nad javnimi cestami.
 • Ureditev hudournikov in plazov na javnih cestah v sodelovanju s pristojnimi državnimi institucijami.
 • Dograditev in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih.
 • Poplačilo obveznosti za vrtec Medo do upnika Marles v višini 424.000 EUR.
 • Izvedba podjetniških srečanj in srečanj kmetijskih gospodarstev.
 • Izvedba javnih razpisov s področja kmetijstva.
 • Znižanje komunalnega prispevka za gradnjo kmetijskih objektov.
 • Pristop k projektu Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi.
 • Uporaba Sončne dvorane za vse generacije po subvencionirani ceni.
 • Sofinanciranje gradnje prizidka ZD Domžale.
 • Sofinanciranje širitve OŠ Roje.
Načrtovani projekti 2022-2026
 • Nadaljevanje obnove krmilne, strojne in elektro opreme na vodohranih.
 • Nadaljevanje urejanja zemljiškoknjižnega stanja cest in vodovodne infrastrukture.
 • Nadaljevanje gradnje širokopasovnega omrežja.
 • Gradnja kolesarske povezave R33 Trzin – Domžale – Lukovica – Trojane, odsek Dob – Lukovica – Krašnja.
 • Izvedba lokalnega uvoza in izvoza na AC bencinski servis Petrol, Lukovica- jug (DARS).
 • Ureditev dodatnih parkirnih površin na počivališču Lukovica za tovorna vozila Lukovica-sever, v smeri Ljubljane (DARS).
 • Gradnja stanovanjske soseske za mlade in mlade družine v centru Lukovice (Stanovanjski sklad RS).
 • Namestitev varnostnih ograj na nevarnih cestnih odsekih.
 • Zagotovitev varnosti na javnih cestah s hitrostnimi ovirami na nevarnih delih.
 • Table za umirjanje hitrosti VI VOZITE.
 • Namestitev defibrilatorjev v vaških središčih in izobraževanje za uporabo.
 • Postavitev oziroma obnova hidrantnih omaric.
 • Urejanje bankin, muld, redna košnja in višinsko obrezovanje vej nad javnimi cestami.
 • Ureditev hudournikov in plazov na javnih cestah v sodelovanju s pristojnimi državnimi institucijami.
 • Dograditev in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih.
 • Sprejem in vzpostavitev pokopališkega reda.
 • Postavitev košev za pasje iztrebke ob sprehajalnih poteh, vaških jedrih in Gradiškem jezeru.
 • Izvedba ukrepov za dvig kakovosti življenja gibalno oviranih oseb iz projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi.

PROJEKTI ZA STAREJŠE

Izvedeni projekti 2018-2022
 • Subvencioniranje oskrbnin v domovih za starejše za oskrbovance, ki so na podlagi odločbe CSD oproščeni plačila storitve institucionalnega varstva.
 • Subvencioniranje storitve izvajanja pomoči družini na domu.
 • Sofinanciranje in podpora humanitarnim, kulturnim in športnim društvom.
 • Projekt PROSTOFER, brezplačni prevozi za vse starejše za lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, javnih ustanov in trgovskih centrov.
 • Projekt E–oskrba, storitev, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje na domu. Zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom / zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo.
 • Projekt Točka za starejše, kjer starejši na enem mestu pridobijo informacije, razvita je tudi mreža prostovoljcev, ki nudijo pomoč starejšim.
Načrtovani projekti 2022-2026
 • Izgradnja DSO z varovanimi stanovanji, dnevnim varstvom, lekarno in knjižnico.
 • Izobraževanja starejših (prometni predpisi, računalništvo, …).
 • Športne aktivnosti za starejše.

PROJEKTI ZA MLADE

Izvedeni projekti 2018-2022
 • Občinske štipendije za dijake in študente.
 • Vzdrževanje prostora za mlade, v katerem se mladi lahko družijo, povezujejo in
 • kreativno razmišljajo.
 • Sofinanciranje društev s področja kulture, športa, kmetijstva, turizma in humanitarnih dejavnosti.
 • Sofinanciranje delovanja glasbene šole.
 • Subvencioniranje mesečnih ali letnih vozovnic za dijake in študente.
 • Finančna pomoč ob rojstvu otroka – enkratni denarni prispevek.
 • Oprostitev plačila članarine v Knjižnici Domžale do 18. leta starosti.
 • Omogočanje opravljanja obveznih praks za dijake in študente na Občini Lukovica.
 • Izposoja občinskega kombija za udeležbo na prireditvah in tekmovanjih izven občine.
 • Izdelan osnutek Strategije za mlade.
 • Uporaba Sončne dvorane po subvencionirani ceni.
Načrtovani projekti 2022-2026
 • Sprejem Strategije za mlade in izvedba ukrepov za mlade.
 • Glasbeni park na prostem.
 • Sofinanciranje aktivnosti mladih v času šolskih počitnic.
 • Podelitev nagrade za izjemne dosežke dijakom in študentom.
 • Sodelovanje mladih na občinskih prireditvah.
 • Gradnja drugega kolesarskega poligona.

ŠOLA IN VRTEC

Izvedeni projekti 2018-2022
 • Nova učilnica za kombinirani pouk v Podružnični šoli Krašnja.
 • Dokončanje večnamenske športne dvorane na Brdu.
 • Pridobitev novih 9 učilnic na OŠ Janka Kersnika Brdo.
 • Oprema dveh novih oddelkov za najmlajše otroke v vrtcu Medo.
Načrtovani projekti 2022-2026
 • Celostna prenova zunanjega igrišča z umestitvijo igral, učilnic na prostem ter prometna in zunanja ureditev okolice šole na Brdu.
 • Prenova in povečanje šolske kuhinje na Brdu.
 • Zamenjava šolskega kombija za prevoz otrok v OŠ in vozila za prevoz hrane v vrtcu.
 • Povečanje parkirišč pri vrtcu.
 • Zamenjava strehe in namestitev sončne elektrarne na streho vrtca in šole.
 • Vgradnja tovornega dvigala za prenos hrane v vrtcu.
 • Zamenjava zunanjih ograj pri vrtcu na Prevojah in šoli v Krašnji.
 • Dodatna ureditev varnih šolskih poti in izvedba izogibališč.

PROJEKTI OB REGIONALNI CESTI ŽELODNIK-TROJANE

Izvedeni projekti 2018-2022
 • Pločnik Prevoje z javno razsvetljavo.
 • Arhitekturno-urbana ureditev dveh prehodov za pešce na Prevojah in v Šentvidu za izboljšanje varnosti udeležencev v prometu.
 • Izdelana je projektna dokumentacija in izveden recenzijski pregled za gradnjo štirikrakega križišča v Lukovici (uvoz v center Lukovice).
 • Izdelana je idejna zasnova za ureditev križišča z izvedbo pasu za levo zavijanje v Trnjavi.
 • Izdelana je projektna dokumentacija za izgradnjo novega avtobusnega postajališča in obnovo obstoječega postajališča v Spodnjem Petelinjku in za izgradnjo pločnika.
Načrtovani projekti 2022-2026
 • Dograditev štirikrakega križišča med uvozoma v center Lukovice in v območje poslovne cone na jugu (uvoz v center Lukovice).
 • Začetek odkupov zemljišč za ureditev križišča v Trnjavi in izgradnja križišča.
 • Izgradnja novega avtobusnega postajališča s pripadajočim pločnikom in obnova obstoječe avtobusne postaje s pločnikom v
 • dolžini 400 m v Spodnjem Petelinjku.
 • Umestitev novega prehoda za pešce v Šentožboltu.

PROGRAM NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Izvedeni projekti 2018-2022
 • Dokončanje gradnje gasilskega doma v Blagovici.
 • Izgradnja prizidka za garažne prostore v gasilskem domu v Krašnji.
 • Nakup gasilskega vozila za prevoz moštva v PGD Blagovica.
 • Nakup specialnega vozila GCGP za PGD Trojane.
 • Zagotavljanje sredstev za izvajanje javne gasilske službe (opremljanje gasilskih enot, izobraževanje in usposabljanje…) in delovanja štaba CZ.
Načrtovani projekti 2022-2026
 • Nov gasilski dom v Lukovici z večnamenskim prostorom in prostori za delovanje civilne zaščite.
 • Nadaljevanje opremljanja gasilskih enot z osnovnimi gasilskimi vozili in opremo.
 • Nakup specialnih gasilskih vozil v skladu s sprejetim dogovorom.
 • Nakup specialnega vozila – avtocisterne.
 • Nakup terenskega vozila za potrebe delovanja Gasilske zveze Lukovica ter za potrebe štaba Civilne zaščite občine Lukovica.

TURIZEM IN GOSPODARSTVO

TURIZEM – Načrtovani projekti 2022-2026
 • Vzpostavitev INFO točke v Lukovici.
 • Vzpostavitev turističnih informativnih tabel.
 • Vzpostavitev kolesarskih poti znotraj občine.
 • Vzpostavitev Lukoviške kulturne poti.
 • Ureditev vaškega jedra v Lukovici (tržni prostor, zagotovitev prodajnega kotička za lokalne pridelovalce, ..).
 • Ureditev parkirnih mest za obiskovalce Gradiškega jezera.
GOSPODARSTVO – Načrtovani projekti 2022-2026
 • Nadaljevanje podjetniških srečanj in srečanj kmetijskih gospodarstev.
 • Nadaljevanje zagotavljanja sredstev za izvedbo izobraževanj kmetijskih gospodarstev, sofinanciranje kmetijske in gozdarske mehanizacije, vzdrževanje gozdnih cest.
 • Ureditev poslovne cone v Lukovici (komunalna oprema, prestavitev vodotoka).

 

Naročnik oglasa: Volilni štab mag. Olge Vrankar

 

Komentarji uporabnikov
Tagi