V podjetju Kimi d.o.o. se zavedajo, da je krožno gospodarjenje pravi odgovor na spremembe

Spremembe na področju ravnanja z viri so eden izmed ključnih izzivov, s katerimi se soočamo danes, da bi zagotovili lepšo in varnejšo prihodnost zanamcev. Dosedanja praksa, ki temelji na linearnem sistemu gospodarstva, za katerega je značilno množično izčrpavanje surovin za proizvodnjo izdelkov, ki na koncu svojega življenjskega cikla postanejo odpadki (načelo vzemi, proizvedi, zavrzi), ljudem in drugim živim bitjem na Zemlji ne omogoča kakovostnega preživetja. Slovenija letno pridela skoraj šest milijonov ton odpadkov, povprečen Slovenec tako zgolj v enem dnevu doma ustvari za 1,2 kilograma odpadkov. Astronomsko visoke številke lahko precej zmanjšamo. Odgovor na to pa se skriva v krožnem gospodarstvu. Za to pa je potrebno nekaj dobre volje pri proizvajalcih in potrošnikih.

Velikega pomena krožnega gospodarstva za okolje se zavedajo v podjetju Kimi d.o.o., saj ga tudi prakticirajo. In v tem, kar delajo na tem področju, so prvi in edini. Da je temu res tako, govorijo primeri dobrih praks, ki jih njihove stalne stranke dobro poznajo, saj so vključeni v ta proces. S tem pomagajo ohraniti naravna ravnovesja in zmanjšujejo izčrpavanje naravnih virov.

V koraku z najboljšimi na področju ponudbe čistilnih sredstev

Podjetje Kimi d.o.o. iz Trzina ima v svoji ponudbi program celovite higiene, njihove dolgoletne izkušnje, pristopi in usmerjenost v najnovejše tehnične rešitve na področju higiene, jim zagotavlja vrhunske rezultate in zadovoljne uporabnike. Vse to pa jim omogoča, da so v koraku z najboljšimi na področju ponudbe čistilnih sredstev. Poseben odnos imajo tudi do svojih strank, saj jim cilj ni samo prodati izdelek, ampak predvsem zadovoljiti potrebe, želje in zahteve tako majhnih kot velikih kupcev. Poleg ponudbe vrhunskih čistilnih sredstev uporabnikom pripravijo najbolj optimalen sistem higiene na vseh področjih njihovega delovanja.

S krožnim gospodarjenjem poskušajo uporabnost proizvodov in materialov ohranjati čim dlje časa

Kot smo že omenili v uvodu, je v ospredju njihovega delovanja temeljna vrednota trajnostni razvoj, ki praktično prežema vse njihovo delovanje. Skozi leta so z njo rasli in do danes uvedli številne elemente krožnega gospodarstva. Gre za trajnostni gospodarski model, pri katerem se uporabnost proizvodov in materialov skuša ohranjati čim dlje časa. To pomeni, da v nasprotju z linearnim gospodarstvom, kjer je tok surovin do odlaganja enosmeren, pri krožnem gospodarstvu materiale, ki bi na koncu procesa postali odpadki, sortiramo in, če je le mogoče, ponovno uporabimo v drugih procesih. Prednost tovrstnega gospodarjenja je poleg zmanjševanja odpadkov tudi prihranek pri vhodnih surovinah.

V podjetju Kimi d.o.o. so nam zaupali, da je pri vpeljevanju modela krožnega gospodarstva ključna faza načrtovanja produkta. Ta mora biti zasnovan tako, da omogoča čim bolj enostavno ponovno rabo v sekundarnem in morda celo terciarnem življenjskem ciklu: “V Kimi d.o.o. se zavedamo velikega pomena krožnega gospodarstva. Elemente le-tega imamo vpeljane na različnih področjih. V tem kar delamo v krožnem gospodarjenju smo prvi in edini.”

Prazno embalažo vključujejo v sistem krožnega gospodarstva

Na področju profesionalne higiene so eni redkih proizvajalcev/dobaviteljev, ki pri svojih naročnikih pobirajo prazno embalažo in jo aktivno vključujejo v sistem krožnega gospodarstva. Vso vrnjeno embalažo pregledajo, nepoškodovano operejo in ponovno uporabijo. Embalaža je lahko tako večkrat uporabljena. V povprečju kanister uporabijo najmanj trikrat. V lanskem letu, so na ta način v proizvodnji ponovno uporabili 8.300 kg embalaže.

Na podoben način pristopajo tudi kupci, ki nakup opravijo v maloprodajni trgovini, saj jim izdelke lastne blagovne znamke natočijo v prineseno embalažo. Izdelke točijo preko avtomatov iz kontejnerjev, ki jih prav tako ponovno uporabijo. Namesto nosilnih plastičnih vrečk uporabijo že rabljene kartonaste škatle izdelkov. Tudi na ta način stalno zmanjšujejo porabljeno embalažo na enoto izdelka. “V lanskem letu smo v trgovini prodajo izdelkov v lastni embalaži povečali za 19 odstotkov, kar kaže tudi na večjo okoljsko ozaveščenost naših kupcev,” so pojasnili v Kimiju.

Kratkoročno oddajanje stanovanja zahteva veliko pranj, čiščenja in razkuževanja. Pri tem nastaja ogromna količina odpadne embalaže. To me je spodbudilo k razmišljanju, kaj lahko storim kot končni uporabnik, da prispevam k zmanjševanju odpadne embalaže. Z izpraznjeno in očiščeno embalažo se napotim v Kimi, kjer mi jo napolnijo z detergenti. Na embalažo vedno nalepijo etiketo, na kateri se nahaja ime detergenta, da ne bi prišlo do zamenjave pri uporabi. Tudi v domače gospodinjstvo poskušamo vpeljati čim več podobne prakse.

Aleksandra iz Ljubljane

Rezultati krožnega gospodarjenja se poznajo v praksi in to je pravi odgovor na spremembe

V sistem krožnega gospodarstva imajo vključene tudi vse palete, kartonsko, plastično transportno embalažo in IBC zabojnike. Zabojniki so v povprečju pred iztekom življenjske dobe ponovno uporabljeni vsaj desetkrat, saj jih uporabljajo tako za shranjevanje in medfazno manipulacijo surovin, polizdelkov in končnih izdelkov. V Kimiju pravijo, da so zelo ponosni, da je količina ponovno uporabljene embalaže vsako leto višja: S ponovno uporabo embalaže smo v lanskem letu preprečili izpuste 51.000 kg CO2 in ostalih toplogrednih plinov, ki bi nastali pri uničenju odpadne embalaže. Ker za ponovno uporabljene produkte ni bila potrebna t.i. »deviška« surovina, smo s tem prihranili 27.800 kg nafte in veliko dragocene pitne vode, ki je potrebna za proizvodnjo embalaže.“

Podjetje Kimi d.o.o. je prvo slovensko podjetje, ki je na svojem področju za svoje izdelke pridobilo znak za okolje Evropske unije ECOLABEL – okoljska marjetica, na kar so zelo ponosni. Podelijo ga izdelkom, ki v celotnem življenjskem ciklu zelo malo vplivajo na okolje.

Kimi d.o.o. razvil lastno blagovno znamko ekoloških čistil Eko val

Podjetje Kimi d.o.o. je razvilo lastno blagovno znamko ekoloških čistil Eko val. Izdelki te znamke zagotavljajo varno uporabo in njihov minimalen vpliv na okolje. Učinkovitost čiščenja pa ostaja na najvišjem nivoju.

Miha Ulčar; Foto: Kimi d.o.o.

 

Tagi