V Leku, članu skupine Sandoz, v Mengšu slavnostno odprli objekt 67

V Leku, članu skupine Sandoz, v Mengšu so danes slavnostno odprli prvi objekt v Sloveniji za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila. S tem so v Slovenijo prvič pripeljali originatorsko farmacevtsko proizvodnjo, saj je doslej pri nas potekala le proizvodnja generičnih učinkovin in zdravil. Naložba v izgradnjo je znašala več kot 28 milijonov evrov in je največja posamična naložba Novartisa v Sloveniji doslej. Slavnostnega odprtja so se udeležili številni gostje, med drugim tudi dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije.

Lek, član skupine Sandoz, v Mengšu se je v zadnjih letih okrepil in postal pomembna razvojno-raziskovalna in proizvodna lokacija v Sandozu in Novartisu, in sicer z obema področjema, ki tu delujeta: Farmacevtskimi učinkovinami in Biofarmacevtiko. Egidij Capuder, direktor Farmacevtskih učinkovin Mengeš, kamor sodi novi obrat za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila, je povedal: »Imamo pomembno vlogo v razvoju in proizvodnji izbranih zdravilnih učinkovin visokih vrednosti. Naše znanje, dolgoletne izkušnje in izjemno kakovostna proizvodnja učinkovin so prispevali k odločitvi Novartisa, da za novo naložbo izmed več možnih proizvodnih lokacij po svetu za proizvodnjo tehnološko zahtevnih učinkovin za inovativna zdravila izbere prav Mengeš. To je velik dosežek, s katerim dokazujemo, da je slovensko znanje pri eni največjih farmacevtskih družb na svetu prepoznano in cenjeno.«

»Enota Farmacevtskih učinkovin Mengeš je v Sandozu in Novartisu poznana kot lokacija, ki obvladuje tehnologije fermentacije in kemijske sinteze ter uporablja zelo zahtevne tehnike čiščenja s preparativno kromatografijo. Prav to je bil eden od sinergičnih učinkov sodelovanja, ki je prepričal Novartis, da se je odločil za naložbo v Sloveniji,« je poudaril Juan Andres, globalni vodja Tehničnih dejavnosti v Novartisu.

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar pa je v svojem govoru med drugim dejal, da je današnja pridobitev nedvoumen dokaz, da smo se pred več kot desetimi leti pravilno odločili, ko smo kot strateškega kupca prepoznali družbo Novartis: »Ta kljub zaostrenim poslovnim razmeram nadaljuje vlaganja v Sloveniji. Zadnja pridobitev za Lek in Slovenijo pa je posebej pomembna v tem, da podjetje v Slovenijo prvič uvaja originatorsko farmacevtsko proizvodnjo. Do sedaj je namreč v naši državi potekala le, sicer zelo uspešna in kvalitetna, proizvodnja generičnih učinkovin in zdravil. Zato mi je v posebno zadovoljstvo, da je skupina Novartis Slovenijo prepoznala kot partnerko, ki ponuja stabilno in zanesljivo poslovno okolje z izobraženo in kvalitetno delovno silo. Kot okolje, kamor je vredno vlagati, ustvarjati nove poslovne projekte in izkoriščati nove poslovne priložnost.«

Z novim delovnim področjem so v Farmacevtskih učinkovinah Mengeš odprli 20 novih delovnih mest. Proizvodnja učinkovin za inovativna zdravila je visokotehnološka in temu primerna je tudi izobrazbena struktura zaposlenih, ki so predvsem kemiki, kemijski tehniki in procesni inženirji. Učinkovine v novem obratu bodo proizvajali po Novartisovi tehnologiji, vključno z manjšo izboljšavo, ki je doprinos Lekovega znanja. Zasnova obrata in okoli 40 odstotkov opreme je plod slovenskega znanja. Novi obrat bo okrepil proizvodno dejavnost zdravilnih učinkovin visokih vrednosti na mengeški lokaciji, hkrati pa predstavlja velik potencial za izmenjavo znanj in izkušenj z Novartisom.

Tako kot vse Novartisove naložbe je morala tudi ta že v fazi načrtovanja zadovoljiti visoke Novartisove standarde okoljske odgovornosti in energetske varčnosti. V celoti so upoštevali vse okoljevarstvene standarde in zakonske zahteve, ki so v veljavi v Sloveniji. Pridobili so vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja, ki opredeljujejo mejne vrednosti izpustov v zrak in vodo, ravnanje z odpadki, ukrepe za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in načine varnega skladiščenja surovin in izdelkov na lokaciji. Proizvodnja je tako varna in ne ustvarja prekomernih vplivov na okolje.

Na slavnostnem odprtju, ki so se ga udeležili predsednik Vlade RS Miro Cerar, župan Občine Domžale Toni Dragar, podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, župan Občine Mengeš Franc Jerič, župan Občine Kamnik Marjan Šarec ter predstavniki Novartisa in drugi gostje, sta prvič družno nastopila Godba Domžale in Godba Mengeš. V programu, ki ga je povezovala Saša Einsiedler, je sodelovala pevka Nuša Derenda, mažoretke iz Kamnika pa so s posebno točko poskrbele za odprtje novega objekta za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Tagi