V Leku, članu skupine Sandoz, novo razvojno področje in nova delovna mesta v biofarmacevtiki

Danes so v Biofarmacevtiki Mengeš, ki je ključni del Sandozove in Novartisove biofarmacevtike slavnostno odprli nove laboratorije za razvoj končnih biofarmacevtskih izdelkov, kontrolo kakovosti in tehnični razvoj biofarmacevtike. Z naložbo v vrednosti dobrih 10 milijonov evrov so pridobili dodatno razvojno vlogo, saj po novem poleg učinkovin za podobna biološka zdravila razvijajo tudi končne biofarmacevtske izdelke.

Odprtja novih laboratorijev v Biofarmacevtiki Mengeš so se udeležili vsi vodilni v Leku, članu skupine Sandoz, izvršni direktor Sandoza, Andreas Rummle, direktor direktorata za znanost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, mag. Urban Krajcar, župan Občine Domžale, Toni Dragar, podžupanji mag. Renata Kosec in mag. Jana Miklavčič, župan Občine Kamnik, Marjan Šarec, župan Občine Mengeš, Franc Jerič ter številni drugi gostje in novinarji. Po ogledu laboratorijev je sledila še krajša slovesnost, kjer je najprej vse lepo pozdravil dr. Matjaž Oven, direktor Biofarmacevtike Mengeš, s svojim stasom in glasom pa je dogodek popestrila pevka Maja Keuc.

»Z novim laboratorijskim objektom smo pridobili dodatno razvojno vlogo v Sandozu in Novartisu in pridobili 100 novih delovnih mest za različne strokovnjake. Ker svetovni trg in potrebe po bioloških zdravilih nenehno rastejo, ima Lek, član skupine Sandoz, in s tem tudi Slovenija, z najsodobnejšo tehnologijo in vrhunskim znanjem izjemne možnosti za nadaljnji razvoj in delo v biofarmacevtiki,« je poudaril dr. Matjaž Oven, direktor Biofarmacevtike Mengeš.

Skupno je Novartis tako v razvoj kakor tudi v proizvodnjo v Biofarmacevtiki Mengeš vložil že več kot 64 milijonov evrov.

Dr. Matjaž Oven, direktor Biofarmacevtike Mengeš (Foto: Miha Ulčar).

Delovna mesta in znanje z visoko dodano vrednostjo
»V Sloveniji imamo v biofarmacevtiki izjemno močne talente, ki so vključeni v skoraj vsak vidik biofarmacevtskega razvoja in proizvodnje,« je povedala Carol Lynch, globalna vodja Sandozove Biofarmacevtike in onkoloških zdravil za injiciranje. »Dodatna vloga razvoja končnih biofarmacevtskih izdelkov nadalje krepi vlogo Biofarmacevtike Mengeš, ki je pomemben center biotehnološke odličnosti za Sandoz in Novartis.«

V Biofarmacevtiki Mengeš dela več kot 350 strokovnjakov. Od tega jih ima 80 odstotkov visokošolsko izobrazbo ali več, kar 34 odstotkov je magistrov in doktorjev znanosti. Tako v Lek, članu skupine Sandoz, omogočajo delovna mesta domačim strokovnjakom, ki imajo kot del globalne farmacevtske družbe neprecenljivo možnost delati doma in hkrati pridobivati izkušnje in znanja po svetu.

V Biofarmacevtiki Mengeš dela več kot 350 strokovnjakov (Foto: Barbara Zajc).

Podobna biološka zdravila omogočajo bolnikom boljši dostop do zdravljenja
Biofarmacevtika je najsodobnejša in najhitreje rastoča veja farmacevtske industrije, ki prinaša nove možnosti zdravljenja številnih kompleksnih bolezni. Biološka zdravila so zaradi zahtevnih raziskav in razvoja zelo draga. Podobna biološka zdravila so odobrene verzije originatorskih bioloških zdravil, ko tem poteče patentna zaščita. So enako kakovostna, varna in učinkovita, a cenovno ugodnejša in tako dostopna več ljudem.

Sandoz je pionir in globalni vodja v podobnih bioloških zdravilih. Ima vodilni nabor izdelkov v razvoju, vključno z monoklonskimi protitelesi, največjim in najhitreje rastočim delom svetovnega trga bioloških zdravil. Trenutno ima Sandoz v različnih fazah razvoja več podobnih bioloških molekul in je objavil namero, da bo vložil deset vlog za registracijo med 2015 in 2017.

Prvo podobno biološko zdravilo v ZDA
Pomemben mejnik v razvoju podobnih bioloških zdravil predstavlja vstop na trg ZDA. Leta 2015 je ameriška Agencija za hrano in zdravila odobrila Sandozov podobni biološki filgrastim, ki je prvo podobno biološko zdravilo, lansirano v Združenih državah Amerike.

Sandoz je bil tudi prva farmacevtska družba, ki je na trg lansirala podobno biološko zdravilo (rastni hormon) v Evropi in na Japonskem. Sandoz trži tri podobna biološka zdravila (rastni hormon, eritropoetin alfa, filgrastim) v Evropski zvezi in na drugih trgih po svetu. Vsa tri Sandozova podobna biološka zdravila so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji.

Ker svetovni trg in potrebe po bioloških zdravilih nenehno rastejo, ima Lek, član skupine Sandoz, in s tem tudi Slovenija, z najsodobnejšo tehnologijo in vrhunskim znanjem izjemne možnosti za nadaljnji razvoj in delo v biofarmacevtiki.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, Barbara Zajc
Tagi