Potrebujete hipotekarni kredit? Primerjajte ponudbe slovenskih bank!

Čas je za večji nakup nepremičnine, vi pa preštevate prihranke in ugotavljate, da bo pot do sanj še dolga. Morda je čas za kredit, saj so cene nepremičnin poletele nebo in le redko kdo se lahko izposoji denarja kar tako izogne.

Najem kredita zna biti zastrašujoč, če ne razumete povsem, v kaj se podajate. Zato je tu nekaj nasvetov o kreditih.

Preberite, kakšni krediti obstajajo, čemu so namenjeni in kaj so tiste lastnosti kredita, na katere morate biti pozorni, da boste z njim dosegli svoje sanje.

Vrste kreditov

Kredit je denar, ki vam ga banka posodi za določen čas, da lahko opravite večji nakup. Tega seveda ne počne zastonj, zato k osnovnemu znesku, glavnici, doda še obresti in določene stroške, ki so z odobritvijo kredita povezani.

Seveda pa se vsaka banka rada prepriča, da boste kredit sposobni vrniti, zato postavlja določene pogoje in seveda svoj denar tudi zavaruje na različne načine.

O tem bomo govorili malce kasneje. Najprej poglejmo, kakšne kredite je mogoče dobiti na slovenskih bankah.

 • Stanovanjski kredit je namenjen nakupu, gradnji ali obnovi nepremičnin. Običajno ga lahko najamete za 5 do 30 let.
 • Potrošniški kredit pa je namenjen večjim nakupom, ki niso nepremičnine. Običajno je izplačan v gotovini, s katero lahko prosto razpolagate. Ročnost teh kreditov se običajno začne pri 3 mesecih. Pri potrošniških kreditih lahko imate na posameznih bankah različne pakete ali produkte, ki so namenjeni specifičnim nakupom ali specifičnim skupinam posameznikov – recimo študentski krediti.

Hipotekarni kredit – na kaj biti pozoren?

Hipotekarni kredit sodi v stanovanjske kredite, vendar ga zaznamuje to, da banka svoj denar zavaruje s hipoteko na nepremičnino – tisto, ki jo kupujete ali pa kakšno drugo.

S takim kreditom lahko dobimo sredstva za:

 • nakup nepremičnine v Sloveniji, za kar potrebujemo stalen vir prihodkov in zastavo nepremičnine, dobimo pa namenska sredstva za nakup v višini od 60 do 80 % vrednosti nepremičnine.
 • gradnjo hiše, za kar potrebujemo urejeno dokumentacijo za gradnjo, stalen vir dohodkov in zastavo nepremičnine. Dobimo pa namenska sredstva, kar dokazujemo z računi ali pa se denar nakaže direktno izvajalcu.
 • dogradnjo in prenovo, za kar potrebujemo podobne pogoje kot pri nakupu nepremičnine.
 • nakup gradbenega zemljišča, za kar potrebujemo urejeno dokumentacijo o zemljišču in stalen vir dohodkov.

Kako primerjati kreditne ponudbe?

Informativni izračuni na spletnih strani bank so precej splošni in skopi, kar se tiče podrobnosti kreditov. Zato je obisk več bank v procesu pridobivanja informacij ključen.

Le tako lahko računate na individualno ponudbo, prilagojeno vašim potrebam in zmožnostim. Pri ponudbah bodite pozorni na naslednje parametre:

 • Vrsta kredita: razmislite, ali potrebujete hipotekarni ali gotovinski kredit.
 • Višina kredita: koliko denarja vam banka sploh ponuja? Razlika med 60 in 80 % vrednosti nepremičnine je ogromna.
 • Ročnost kredita: boste kredit lahko odplačali v 10 ali v 20 letih. Vedeti morate, da krajši roki običajno pomenijo manj preplačila.
 • Začetna mesečna obveznost(anuiteta): kakšen znesek boste plačevali vsak mesec je odvisno od obrestne mere, saj znesek vsebuje glavnico in obresti. Sprva je v znesku večji del obresti in manj glavnice.
 • Obrestna mera: spremenljiva obrestna mera pomeni, da se znesek na položnici za anuiteto ves čas spreminja. Obrestni del je vedno sestavljen in vrednosti obrestne mere EURIBOR (lahko tudi kakšne druge) in bančnega pribitka. Če EURIBOR raste, raste tudi anuiteta. Če pada, ste na boljšem. Obrestna mera se računa v ciklih 3, 6 ali 12 mesecev. Preverite, kaj je za vas ugodnejše. Fiksna obrestna mera pa je običajno nekoliko višja, a se nikoli ne spreminja, ne glede na to, kaj se dogaja z EURIBORJEM. To je dobra odločitev, če pričakujemo rast obrestnih mer.
 • Skupni stroški kredita vključujejo obresti, provizije, davke, pristojbine, zavarovanja in vse, kar je povezano z najemom kredita.
 • EOM ali efektivna obrestna mera ne vsebuje stroškov, ki kreditojemalcu nastanejo pri nakupu blaga ali storitev ali za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira, ter notarski stroški in stroški zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe.

Ker pa je obisk bank dolgotrajen in zamuden, si lahko pomagate z brezplačnim spletnim kalkulatorjem, ki poišče različne ponudbe bank in jih med seboj primerja.

Sistem Izračunam.si poskrbi za mučno birokracijo in vam prihrani sestankovanje na bankah ter iskanje najboljše ponudbe. Imejte v mislih, da so pri bančnih ponudbah možna določena pogajanja, zato vam ni treba sprejeti vsake ponudbe. Še najbolje je, da se oborožite z različnimi ponudbami in si na podlagi teh izpogajate najboljše možne pogoje pri izbrani banki.

Naročnik oglasa: TATA Tehnologije d.o.o.

 

Komentarji uporabnikov
Tagi