Večni problem Kajuhove ulice v Preserjah pri Radomljah

Že od poplav v 90-tih letih pa vse do danes ni Krajevna skupnost Preserje oziroma Občina Domžale ukrepala glede odvodnjavanja meteorne vode na Kajuhovi ulici v Preserjah. Slepa ulica ima namreč najnižje točke prav na polovici svoje dolžine pri hišni številki 10 in 12. Ogroženi pa sta tudi nasprotni hiši. V času nalivov se vsa voda s ceste steka na ta odsek.

Kajuhova cesta v Preserjah je dolga 252 metrov. Določen čas je voda odtekala v ponikovalnice na vseh parcelah. Ko pa so pred časom izvajalci »odlično« izvedli svoja dela pri polaganju plinovoda in cevi za optiko, se je asfaltirana cesta reliefno gledano spremenila v kolovoz. Zato meteorna voda ne more odteči tudi v manjše ponikovalnice.

V omenjenih hišah je pred 20. leti meteorna voda napolnila kleti do 1,5 metra. Lastniki so začeli problem reševati na svoj način, da bi ublažili škodo, ker pristojni še do danes niso imeli posluha. V zadnjih dvajsetih letih pa se ob močnejših nalivih voda še vedno nima kam odteči, ko so tudi na novo zgrajene ponikovalnice polne. Tudi danes ob kratkem nalivu je voda zalila klet stanovanjske hiše do višine 10 centimetrov, kot vsakokrat do sedaj ob takem nalivu. Kaj pa v primeru, če bi bil naliv dolgotrajnejši?

Kaj vse bi se moralo tu zgoditi, da bi se pristojni zganili? Naj omenim še, da je ulica potrebna popolne prenove. Vodovodne cevi so dotrajane in mesečno pokajo,kar je razvidno ob pogledu na cesto, ki ima več asfaltnih flik kot originalnega asfalta. Na vodovod ni vezanih hidrantov, kar predstavlja drug problem. Zato pozivam Krajevno skupnost Preserje in Občino Domžale, da bi že končno vso to problematiko dali v občinski plan in zadevo le končno rešili!

Fotografije so narejene 10 minut po nalivu, tako da je realni problem bistveno bolj drugačen, kot takoj po nalivu.

Avtor: T.K.; Foto: T.K.
Komentarji uporabnikov
Tagi