V Študi zrasla daljša betonska ograja. Krajani v skrbeh, investitor pomirja. Kaj se dogaja?

Pred dnevi je med krajani Štude ponovno zavrelo, saj so na zemljiščih, ki jih je nedolgo nazaj odkupilo podjetje Šuštar Trans d.o.o. z namenom postavitve predelovalnice odpadnih zemljin in blata, postavili okrog tristo metrov dolgo ograjo iz betonskih blokov. Ob tem krajani opozarjajo tudi na to, da nikjer ni nobene table z navedbo investitorja in izvajalca za postavitev te ograje in pa navedbe morebitne investicije na samem zemljišču. V podjetju Šuštar Trans d.o.o. pojasnjujejo, da so betonsko ograjo postavili zaradi varnosti tam parkiranih gradbenih strojev in da trenutno na tistem zemljišču ne bodo izvajali nobenih ostalih del.

Lani februarja smo na našem portalu poročali o tem, da je Podjetje Publikus, d.o.o. zemljišče na katerem je načrtovalo izgradnjo gospodarske infrastrukture, prodalo podjetju Šuštar Trans, d.o.o., ki je poleg tega zemljišča od zasebnikov kupilo še dve okoliški zemljišči. Omenjeno podjetje naj bi po takratnih načrtih na teh zemljiščih izvajalo program predelovanja odpadnih zemljin in blata. Kmalu zatem se je vse skupaj umirilo, do zaključka letošnjega poletja, ko se je tam pojavila okrog tristo metrov dolga ograja iz betonskih blokov visokih 2,5 metra.

V ponedeljek, 5. septembra 2022, so se na kraju, kjer je na novo postavljena betonska ograja, sestali predsedniki in člani krajevnih skupnosti (Vera Banko, predsednica KS Simona Jenka Domžale, Roman Lazar, predsednik KS Dragomelj-Pšata, Branko Sojer, predsednik KS Ihan ter Borut Ernestl in Janez Banko, člana KS Simona Jenka), katere bodo z morebitnim posegom v okolje in prostor ter investicijo v predelovalnico odpadnih zemljin in blata najbolj prizadete.

Zbrane je zbodlo tudi to, da na zemljišču ni nameščene nobene table investitorja in izvajalca za postavitev te ogromne betonske ograje, kar sproža tudi dvom v to, da ima investitor pridobljeno dovoljenje za postavitev ograje. Izvedeli smo, da so na Občini Domžale sprožili inšpekcijski ogled.

Po besedah Vere Banko je investitor za nekaj metrov predstavil Mlinščico in s tem naredil veliko škodo na flori in favni ter mikroorganizmih v vodi. Ob tem se sprašuje, kako jim je to uspelo, saj za takšno stvar ni enostavno pridobiti dovoljenje.

Podjetje Šuštar Trans, d.o.o. naj bi po prvotnih načrtih na teh zemljiščih izvajalo program predelovanja odpadnih zemljin in blata. To nam je potrdila tudi predsednica Sveta Krajevne skupnosti Simona Jenka Domžale Vera Banko, ki nam je povedala, da jih je lastnik omenjenega podjetja poleti 2020 seznanil o svoji nameri glede programa za predelovanja odpadnih zemljin in blata na zemljišču v Študi. Omenjeno namero pa jim je predstavil tudi na seji sveta krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti je lastnika podjetja z dopisom dne, 14. julija 2020 obvestil, da ne podpirajo njegovega prizadevanja glede programa za predelovanje odpadnih zemljin in blata. Kot prvi razlog so navedli, da je to zemljišče vodovarstveno in kmetijsko območje, zato menijo, da ne morejo več dovoliti nobenega zastrupljanja vode, zemlje in zraka, kjer živijo njihovi krajani.

“Že sedaj se širi smrad po okolici, saj je Petrol ponovno zagnal svoj obrat, tu je še Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, ki čisti odplake iz šestih občin. Najhuje je, ko zapiha veter iz vseh smeri, saj takrat smrad sega vse tja do Domžal in ostalih okoliških vasi,” je poudarila Vera Banko. Kot drugi problem pa je izpostavila, da tudi dovoz na to območje ni urejen, saj je lokalna cesta prekomerno obremenjena že sedaj.

S tovrstno dejavnostjo, pa bi se tovorni promet na tej cesti le še povečal, saj naj bi odpadne zemljine in blato na predelavo v Študo vozili iz čistilnih naprav iz vse Slovenije. Letno bi to znašalo kar 25 tisoč ton: »Prometno ni dopustno, da se takšna dejavnost brez ustrezne infrastrukture izvaja na tistem območju. Še več prometa ne moremo več prenesti, zaradi tega bomo uporabili vse oblike protesta, tudi državljansko nepokorščino, če bo potrebno. To bi dodatno povečalo število velikih težkih kamionov, za vsaj petindvajset do trideset na dan.«

Predstavniki krajevnih skupnosti so na kraju sklenili, da bodo skupaj sestavili dopis in ga poslali na pristojne službe.

V podjetju Šuštar Trans d.o.o. pojasnjujejo, da so zemljišče zagradili zaradi varnosti

V zvezi s postavitvijo betonske ograje na zemljišču v Študi in morebitnimi deli, smo se obrnili na podjetje Šuštar Trans d.o.o., kjer so nam povedali, da so z betonsko ograjo zagradili njihovo zemljišče zaradi varnosti, saj to zemljišče uporabljajo za parkiranje svojih gradbenih strojev. Pred kratkim je namreč prišlo do kraje goriva iz strojev, ki so bili parkirani tam. Povedali so nam še, da trenutno tam ne bodo izvajali nobenih ostalih del.

Avtor: Miha Ulčar, Miro Pivar; Foto in video: Miro Pivar

 

Tagi