Ste tudi vi zaznali vonj po nevarni snovi, ki je prihajal iz kanalizacijskega jaška?

V sredini januarja so občani v naselju Mačkovci v Domžalah zaznali vonj po nevarni snovi, ki je prihajal iz kanalizacijskega jaška. Na klice zaskrbljenih občanov so se nemudoma odzvali v Javnem komunalnem podjetju Prodnik, ki je izvajalec gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. Odkrili so izvor onesnaženja odpadne vode, rezultati analize vzorca odpadne vode pa so pokazali, da je bil v kanalizacijo spuščen tekoči odpadek, ki tja vsekakor na spada.

V sredo, 17. januarja 2024, je bilo Javno komunalno podjetje Prodnik obveščeno o močnem vonju iz kanalizacije v naselju Mačkovci v Domžalah, ki so ga občani opisovali kot vonj po kemikalijah. Na teren je bila poslana ekipa, ki je nemudoma pričela z iskanjem izvora vonjav. V prvi fazi so že na ulici v naselju zaznali močno koncentracijo hlapov, v naslednjih fazah so ob pregledovanju kanalizacije, tudi s pomočjo kamere, zaznali oljne madeže in modro obarvanost odpadne vode. Po obsežni preiskavi so zaposleni iz Prodnika ugotovili izvor onesnaženja in onesnažene odpadne vode poslali v analizo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Kranju.

Že prvi rezultatu analize vzorca odpadne vode, ki so jo opravili v laboratoriju CČN Domžale-Kamnik, so pokazali več kot 8-krat večjo organsko obremenitev kot je običajno za odpadno vodo v kanalizaciji. Podrobnejša analiza, ki jo je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Kranj pa je pokazala prekoračene vrednosti težkohlapnih lipofilnih snovi in mineralni olj.

Kot pojasnjujejo na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik, se takšna odpadna voda brez predčiščenja ne bi smela odvajati v kanalizacijo. Zaradi prekoračenih vrednosti izkazuje lastnost tekočega odpadka, ki bi se moral predati v uničenje ustreznemu prevzemniku tekočih odpadkov, ki bi poskrbel za ustrezno obdelavo le tega. Odvajanja tekočih odpadkov v kanalizacijo škodljivo vpliva na sam kanalizacijski sistem in na koncu na biološko čiščenje odpadne vode na Čistilni napravi Domžale-Kamnik. V primeru večje količine padavin pa se zaradi mešanega kanalizacijskega sistema del odpadnih vod brez čiščenja razbremeni neposredno v vodotok Kamniška Bistrica. Iz tega razloga odvajanje takšnih snovi predstavlja dvojno tveganje za okolje.

Podobne prijave s tega območja so večkrat prejeli že v preteklosti, vendar na terenu niso mogli dokazati vira onesnaženja. Po zadnji intervenciji so končno lahko odkrili izvor in glede na to, da je šlo za očitna ponavljajoča se dejanja občana, ki pomenijo grožnjo za nastanek škode tako v delovanju kanalizacijskega sistema kot tudi delovanju čistilne naprave ter potencialne škode za zdravje ljudi in onesnaženju reke Kamniške Bistrice, so podali prijavo za inšpekcijski nadzor na inšpektorat in prijavo kaznivega dejanja policiji, ki bosta ustrezno ukrepali v skladu s pristojnostmi. Takšna dejanja lahko resno ogrozijo naše skupno okolje, zato ne smejo ostati spregledana.

Na katero javno službo se obrnemo, če zaznamo nevarno snov?

V primeru, da tudi sami opazimo onesnaženje voda ali okolja z nevarnimi snovmi, moramo biti odgovorni in o tem obvestiti pristojne institucije. V primeru, da zaznate močan vonj iz kanalizacije, o tem obvestite Javno komunalno podjetje Prodnik (01 72 95 430). V primeru nenavadne barve, pene ali madežev na vodi (reke, potoki, …) pa pokličite 112.

Vsekakor  je ob zgoraj nenavadnih pojavih o tem obvezno obvestiti pristojne službe, saj boste na tak način preprečili še večje onesnaženje in potencialno škodo za okolje in zdravje ljudi.

Avtor: Karin Božič Zupančič; Foto: wikimedia.org

 

Tagi