Narava ni smetišče!

Tudi letošnje leto pričenjamo z eno večjih problematik v naši okolici. Bralka nas je opozorila, da v bližini skakalnice v Domžalah nastaja manjše črno odlagališče. Sama je že večkrat pobrala smeti, ki se nato vedno znova v enaki ali večji količini spet pojavijo. Naj zopet opozorimo, da smeti ne spadajo v naravo, temveč na zato določena mesta – odlagališča.

Problematika s črnimi odlagališči je na žalost vedno bolj aktualna, saj se nekateri ljudje ne zavedajo, da smeti ne sodijo v naravo! Ob skakalnici v Domžalah se vedno znova in znova pojavljajo kupi smeti, ki seveda ne sodijo tja. No, ne pojavljajo se pa samo tam, ampak tudi malo naprej v razdalji kar nekaj 100 m. Bralka nam je povedala, da se tam vsaj enkrat na teden ali na dva tedna, nabere smeti za celo vrečo. Naj ob tej priložnosti zopet poudarimo, da odpadki sodijo v koše za odpadke, ki jih je vsepovsod dovolj. V koliko pa imate odpadkov več, pa jih lahko odpeljete v Center za ravnanje z odpadki Dob.

Odpadki, ki se kopičijo v naravi,

Kam lahko uporabniki odpeljete odpadke, ki ne spadajo med kosovne odpadke ali v zabojnike za odpadke?

Najbolj pravilno je, da vsak izmed nas pravilno poskrbi za odpadke. Za to imamo seveda zelo veliko možnosti. Torej kam lahko uporabniki odpeljete odpadke, ki ne spadajo med kosovne ali v zabojnike za odpadke? Vse odpadke lahko pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki Dob. Center je odprt od ponedeljka do petka v popoldanskem času in ob sobotah ves dan. Prevzem ločeno zbranih odpadkov (embalaže, papirja, stekla, kosovnih in nevarnih odpadkov, tekstila, odpadne električne in elektronske opreme) je za gospodinjske uporabnike javne službe ravnanja z odpadki brezplačen. Prevzem mešanih komunalnih in gradbenih odpadkov ter odpadkov iz azbesta pa se obračuna po veljavnem ceniku, saj ti odpadki ne spadajo v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe.

Avtor: Karin Božič Zupančič; Foto: bralka

 

Tagi