Obvestilo o spremembi urnika odvoza odpadkov

Javno komunalno podjetje Prodnik obvešča uporabnike storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, da s 1. 7. 2019 začne veljati spremenjen urnik odvoza mešanih komunalnih odpadkov in embalaže.

Dneve odvoza po novem urniku lahko uporabniki preverijo:

  • na računu za komunalne storitve, v tabeli z navedenimi zabojniki;
  • v svojem profilu na portalu eProdnik, ki je dostopen preko spletne strani www.jkp-prodnik.si;
  • v posebnem obvestilu, ki so ga 17. 6. 2019 prejeli tudi po navadni pošti.

Način odvoza mešanih komunalnih odpadkov in embalaže pri vseh uporabnikih je enak, kar za večino uporabnikov pomeni, da se embalaža in mešani komunalni odpadki odvažajo izmenično: en teden poteka odvoz mešanih komunalnih odpadkov, naslednji teden pa odvoz embalaže, vedno na isti dan v tednu.

Urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov ostaja nespremenjen tudi v prihodnje.

Na nekaterih območjih bo tako odvoz mešanih komunalnih odpadkov in embalaže kot tudi odvoz biološko razgradljivih odpadkov potekal na isti dan v tednu. V tem primeru pripravite za odvoz dva zabojnika (za biološko razgradljive odpadke in mešane odpadke ali embalažo), ki ju bosta praznili dve različni smetarski vozili.

 

Tagi