Začenja se jesenska akcija zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov

Javno komunalno podjetje Prodnik dvakrat letno, spomladi in jeseni, organizira zbiranje in odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov. Jesenska akcija se bo začela že sredi septembra, zato objavljamo urnike odvoza kosovnih  na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče in Lukovica.

Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov
Kosovni odpadki so komunalni odpadki, ki zaradi velikosti, oblike ali teže niso primerni za zbiranje v tipiziranih posodah ali vrečkah za odpadke. Na predvideni dan odvoza morajo biti odpadki do 5. ure zjutraj postavljeni na odjemnem mestu pobiranja komunalnih odpadkov. Dan odvoza kosovnih odpadkov na točno določenem naslovu lahko uporabniki preverite tudi na povezavi http://www.prodnik.si/odvoz/.

Med kosovne odpadke spada:

 • kopalniška oprema,
 • pohištvo,
 • preproge,
 • oblazinjeno pohištvo in vzmetnice,
 • svetila in senčila,
 • velike gospodinjske naprave (štedilniki, hladilniki, pralni stroji, …),
 • smuči,
 • veliki železni in kovinski kosi.


Med kosovne odpadke iz gospodinjstev NE spadajo:

 • nevarni odpadki kot so embalaže škropiv, olj, barv in lakov,
 • avtomobilski deli,
 • akumulatorji,
 • gume,
 • sodi,
 • gradbeni material,
 • veje drevja in žive meje

URNIKI ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV PO OBČINAH:

Nevarni ali posebni odpadki – z njimi ravnamo še posebej pazljivo.
Javno komunalno podjetje Prodnik nevarne odpadke vsako pomlad in jesen zbira v premičnih zbiralnicah za nevarne odpadke, ki so tekom akcije postavljene na predhodno določenih mestih na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče in Lukovica.

Za nevarne in posebne odpadke je še posebej pomembno, da se zbirajo ločeno od ostalih odpadkov že na izvornem mestu, torej v gospodinjstvih. Nevarni ali posebni odpadki so tisti, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in so pogosto strupeni in težko razgradljivi, zato lahko ob nepravilnem odlaganju povzročijo ljudem in okolju veliko škodo. Nastajajo tako v industrijski, obrtni in kmetijski proizvodnji kot tudi gospodinjstvih. Mednje sodi večina kemikalij, ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu, nevarnost za okolje pa predstavljata tako snov kot embalaža, ki je v stiku z nevarno snovjo. Če takšni odpadki končajo na odlagališčih, lahko pride do sproščanja nevarnih snovi iz teh odpadkov v okolje, zlasti v tla in podzemne vode. Zato je takšne odpadke nujno zbirati ločeno in zanje zagotoviti strokovno odlaganje, predelavo ali uničenje.

Med nevarne odpadke spadajo:
stari akumulatorji, baterijski vložki, barve in topila, laki in premazi, smole in lepila , razredčila in topila, hladilne tekočine, čistila, kemikalije, olja in masti, pesticidi, pralna in kozmetična sredstva, zdravila: ampule, igle, mazila, posipi, sirupi, tablete, termometri, svetila: neonska in halogenska ter fluorescentne žarnice, zaščitna sredstva za rastline in škropiva, čopiči, krpe, lopatice in rokavice, kozmetika: razpršilci, pršila, čistil,a za lake, ličila, kozmetične barve, laki za nohte, barve za lase, embalaža, v kateri se je nahajala nevarna snov.

 

Pri ravnanju z nevarnimi odpadki je zelo pomembno, da uporabniki upoštevajo naslednja opozorila:

 • nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen prenos do zbirnega kraja;
 • tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano;
 • odpadkov iz iste skupine se ne sme združevati v večji embalaži, ker lahko med njimi pride do kemične reakcije;
 • odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki so bila priložena ob nakupu izdelka, iz katerega je odpadek nastal.

URNIKI ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV PO OBČINAH:

Kaj se zgodi z ločeno zbranimi kosovnimi in nevarnimi odpadki?
Zbrani kosovni odpadki so razvrščeni na odpadke, ki jih je možno oddati v predelavo (za te so zagotovljeni ustrezni prevzemniki) ter odpadke, ki za predelavo niso primerni in so odpeljani na odlagališče. Ločeno zbrane nevarne odpadke pa prevzame za to pooblaščeno podjetje, ki poskrbi za njihovo uničenje oziroma ustrezno nadaljnje ravnanje v skladu s strogimi zakonodajnimi določili.

Prevzem nevarnih in kosovnih odpadkov je uporabnikom zagotovljen skozi celo leto
Prevzem nevarnih in kosovnih odpadkov je uporabnikom storitev Javnega komunalnega podjetja Prodnik zagotovljen tudi izven spomladanskih in jesenskih organiziranih akcij. Uporabniki lahko kosovne in nevarne odpadke brez dodatnih stroškov oddajo kadarkoli v okviru obratovalnega časa v zbirnem centru v Dobu.

Če še vedno niste prepričani…
Pri pravilnem razvrščanju odpadkov bo morda v pomoč abecedni seznam odpadkov, ki je objavljen na spletni strani Javnega komunalnega podjetja Prodnik. Če pa še vedno niste prepričani, kam sodi kakšen odpadek ali kdaj se nevarni in kosovni odpadki zbirajo v vašem kraju, posredujte svoje vprašanje preko telefonske številki 01/729-54-30 ali po elektronski pošti na naslov info@jkp-prodnik.si, kjer smo vam na voljo za dodatna pojasnila.

Tagi