Razpis za razstavljanje v Šolski galeriji OŠ Venclja Perka Domžale

V prihajajočem šolskem letu 2014/2015, bodo po novem v Šolski galeriji Osnovne šole Venclja Perka Domžale, trije razstavni termini na voljo tudi zunanjim ustvarjalcem. Na OŠ Venclja Perka Domžale so za ta namen pripravili razpis, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

V šolski galeriji je na razpolago 10 razstavnih stekel, formata 100cm x70cm, pod katere se namesti šeleshamer, na katerega se prilepi likovno delo.
Šola lahko priskrbi tudi 10 šeleshamerjev bele barve.

Kandidirajo lahko le prijavitelji, ki imajo 2d dela, dela, ki se lahko prilepijo na šeleshamer 100cm x70cm ter takšna pritrdijo pod stekla.

Izmed prispelih prijav bosta prof. likovne umetnosti Martina Lesjak in prof. lik. pedagogike Vanja Repič izbrali tri primerne kandidate. Pod primernost sodi kvaliteta likovnega dela, primeren motiv šolskemu prostoru, ustvarjalnost ter izpolnjevanje osnovnih pogojev razpisa. Prednost pri izbiri bodo imeli učenci naše šole (samostojni ustvarjalci), bivši učenci naše šole, zaposleni, bivši zaposleni naše šole, likovni ustvarjalci iz Domžal, mladi domžalski ustvarjalci, dijaki in študentje likovnih smeri.

Šola pripravi krajši članek ter ga razpošlje aktualnim lokalnim medijem ter vse o razstavi objavi na spletni strani šole. Ob koncu pripravi za razstavljavca tudi potrdilo o razstavi. Uradne otvoritve ni. Ogled razstave je možen v času uradnih ur šole.

V primeru, da vas zanima razstavljanje na OŠ Venclja Perka in ustvarjate v poljubni tehniki (grafika, slikanje, risanje, fotografija…) ter vam ustrezajo pogoji sodelovanja vljudno vabljeni!

Izpolnjeni prijavnici je potrebno priložiti slikovno oz. fotografsko gradivo projekta (3 reprodukcije svojih del v velikosti vsaj 15cmx10cm).

Izpolnjeno prijavnico je potrebno poslati izključno po pošti na naslov:
OŠ Venclja Perka
Ljubljanska 58a
1230 Domžale

s pripisom ŠOLSKA GALERIJA-PRIJAVA

Rok za dospetje prijavnic je 27. junij 2014. Velja datum pošte. Prijav poslanih po tem roku ne bomo obravnavali. Prijav, ki ne bodo prispele po pošti (velja poštni žig), ne bomo obravnavali.
O izboru boste pisno (po e-mailu) obveščeni 4. 7. 2014.

Kontakt:
osvpsp@gmail.com (Martina)
VanjaRp@gmail.com (Vanja)

Priloga:

Foto: OŠ Venclja Perka Domžale

Tagi