Občina Domžale je objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Domžale je objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena oziroma na novo pridobljena. Prednostna lista bo veljala predvidoma do leta 2017.

Razpisana stanovanja so locirana na območju celotne občine Domžale. Izpraznjena in novo pridobljena stanovanja v času veljavnosti prednostne liste se bodo dodeljevala glede na višji točkovni rezultat prednostne liste.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:

  • na listi A za stanovanja namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki glede na dohodek po 9. členu pravilnika niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe ali varščine;
  • na listi B za stanovanja namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek po 9. členu pravilnika zavezanci za plačilo varščine.

Okvirno število stanovanj, ki bodo v času razpisa na voljo:

  • 9 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu pravilnika niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine in bodo uvrščeni na listo A,
  • 4 stanovanja namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka določeno v 9. členu pravilnika in so zavezanci za plačilo varščine in bodo uvrščeni na listo B.

Okvirno število stanovanj bo na razpolago v obdobju 2014-2015.

Vlogo z vsemi prilogami in dokazilom o plačani upravni taksi lahko prosilci oddajo od 1. avgusta 2013 do vključno 31. avgusta 2013.

Več informacij o razpisu, pogojih in načinu prijave boste našli v priponkah spodaj.

Razpis

Navodila

Vloga

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Arhiv Domžalca; Dokumentacija: Občina Domžale
Tagi