Nov gasilski center v Blagovici počasi raste v višino

Gasilski center v Blagovici počasi raste v višino. Zaradi zahtevnosti konstrukcije je večina zidov in stebrov armirano betonskih, količina vgrajene armature pa je zelo velika. Stavba bo tako trdna tudi v zahtevnejših razmerah ob naravnih nesrečah kar je tudi nek način tudi njen namen. Dodobra so že prepoznavni gasilski prostori v pritličju, ki v teh dneh dobiva svoj zaključek z izvajanjem prve armirano betonske plošče.

V začetku preteklega meseca smo v sodelovanju Občine Lukovica, gasilske zveze Lukovica in Gasilske zveze Slovenije položili temeljni kamen, nato pa ob večinoma lepem in za gradnjo zelo primernem vremenu nadaljevali z gradnjo stebrov in zidov v pritličju objekta.

Rušitev doma – 5. september 2018.

Kot omenjeno je izvajalec v tem času največ pozornosti posvetil opažerskim in armiraškim delom ter betoniranju nosilnih stebrov in zidov pritličja stavbe, ki so že sami nakazovali prostore v spodnji etaži. Pri tem so bile po projektu umeščene predvidene odprtine v zidovih za okna in vrata ter druge odprtine za potrebe inštalacij in opreme. Izvedle so se tudi armirano betonske stopnice v pritličju, balkon nad vhodnimi vrati ter armiranje in betoniranje gasilskega stolpa. Pred vsem tem je bila izdelana vsa potrebna horizontalna hidroizolacija na nivoju pritličja v okolici objekta pa urejena ustrezna drenažna odvodnja za zaščito pred pronicajočo vodo v stavbo. Po izvedbi betonskih vertikalnih konstrukcij so se izvajala zidarska dela z zidanjem zunanjih in notranjih polnilnih sten, s katerimi so gasilski prostori dokončno dobili svojo prostornino. To pa so že takoj za tem napolnile podpore opaža za glavne nosilce in armirano betonsko ploščo nad pritličjem. Zaradi večjih razpetin garaže, ki nima notranjih stebrov so ti nosilci res močno armirani, kar je razvidno iz spodnje fotografije.

Tako količina porabljene armature kot tudi same dimenzije nosilnih zidov, stebrov, glavnih nosilcev in armirano betonske plošče pa pričajo o trdno zasnovani konstrukciji, ki bodo zagotavljali potresno varno stavbo, ki bo lahko kljubovala najzahtevnejšim razmeram v času naravnih nesreč, ko nas občani najbolj potrebujejo. V pritličju so tako opravljena glavna gradbena dela, tako ima gasilski center že svojo garažo, komandno sobo, garderobo, sanitarije, klubsko sobo, vhod s stopniščem in kotlovnico, na južni fasadi pa tudi do prve plošče zgrajen gasilski stolp. Vsi prostori so seveda še gradbišče, ampak nas njihovo napredovanje končno navdaja z optimizmom in hkrati ponosom, da se po dolgih letih lastnega truda, vztrajanja in čakanja le kažejo sadovi preteklega dela.

Za strokovno spremljavo kvalitete in pravilnosti izvedbe skrbi naš gradbeni odbor v sodelovanju s predstavnikom občine in pooblaščenim nadzornikom na gradbišču, kjer skupaj z izvajalcem na rednih operativnih sestankih uskladimo vse potrebne dileme za nemoteno gradnjo. Ob tem se zahvaljujemo okoliškim prebivalcem za razumevanje, da je tu in tam promet ob gradbišču malo bolj omejen. Žal parcela, ceste in Radomlja ne omogočajo večjega odmika gradbišča.

Za konec naj ponovno omenimo, da je se center sicer res imenuje gasilski, ampak je namenjen predvsem ljudem, krajanom, občanom in to ravno takrat, ko ga oziroma nas ti potrebujejo, ko ni druge pomoči, ko tolikokrat prvi pomagamo prav gasilci. Verjamemo, da se glede na našo preteklo pripravljenost pomagati, sedaj ko mi prosimo za pomoč, lahko obrnemo na vas člani, podporniki, donatorji in občani.

Ker PGD Blagovica pri tej investiciji nosi veliko finančno breme glede na svoje zmožnosti, vas vse ki bi nam želeli pomagati do uresničitve našega cilja, vabimo da nam pomagate z SMS donacijo, tako da pošljete SMS sporočilo s ključno besedo BLAGOVICA5 na 1919 in tako prispevate 5 evrov za naš novi gasilski center. Pomoč pa nam lahko naklonite tudi na prihajajočem dobrodelnem koncertu v Blagovici ali z nakazili vaših donacij na naš TRR: SI56 0230 0001 4250 770  (NLB d.d.) ter na ostalih akcijah, ki bodo sledile tekom gradnje.

Avtor: PGD Blagovica; Foto: PGD Blagovica

 

Tagi