Natečaj za izdelavo celostne grafične podobe PGD Študa

PGD Študa izdaja natečaj za izdelavo celostne grafične podobe društva (v nadaljevanju CGP). Upravni odbor PGD Študa imenuje 3-člansko komisijo za CGP, ki zbira prijave, sprejema izdelane prispevke, jih oceni in poda predlog ožjega izbora upravnemu odboru PGD Študa.

Možnost prijave na natečaj ima kdorkoli. Lahko se prijavijo osebe, mlajše od 18 let s soglasjem staršev ali skrbnikov.

Prijave na natečaj so možne do 15.6.2019. Komisija za CGP zbrane prijave zabeleži.

Ob prijavi dobijo izvajalci podrobnejše informacije in si zagotovijo sodelovanje s komisijo za CGP. Neprijavljeni na natečaju ne morejo sodelovati.

Po izteku prijav začne teči rok za izdelavo predlogov CGP, ki poteče 31.8.2019 ob polnoči.

Do roka je potrebno oddati predloge v elektronski obliki. Grafične predloge morajo biti predložene tako v rastrskem kot tudi v vektorskem formatu.

Za oddane dokumente je sprejemljiva oblika *.pdf, *.doc, *.xls, *.html, *.cdr in *.step. Po dogovoru s komisijo za CGP so možne tudi druge oblike.

Obseg:

 • Izdelava novega logotipa;
 • Oblikovanje dokumentov: dopisov, zapisnikov, računov, obrazcev, poročil;
 • Oblikovanje koledarja, plakatov, vabil, pozivov;
 • Grafična podoba gasilskega doma – starega in novega (pogojno);
 • Predloge grafične podobe za potrebe tiska in vezenja na konfekcijo in promocijske artikle (majice, vetrovke, kape, nalepke, magnetki, trakovi…);
 • Grafična podoba vozil: GVM, GVV 2, GVC 16/25, gasilska prikolica (ponjava);
 • Izdelava pasivne spletne strani;
 • Oblikovanje grafične podobe gasilskih čelad operativcev;
 • Oblikovanje oznak na gasilsko – reševalni opremi;
 • Oblikovanje gasilskega prapora PGD Študa;
 • Vodilo za uporabo grafične podobe v bodoče – pri stvareh, ki jih naveden obseg ne pokriva;
 • Predlog pravilnika o uporabi logotipa in grafičnega oblikovanja.

Logotip mora biti unikaten. Naj odraža zgodovino in identiteto društva, gasilsko – reševalno dejavnost, značilnosti požarnega sektorja. Lahko je tudi abstraktnejših oblik. Poudarek naj bo na enostavnosti in izvirnosti oblik. Obvezna je obrazložitev oblikovanja.

CGP mora vsebovati enotne tipografije besedil, ki morajo biti proste avtorskih pravic in so na voljo za neomejeno uporabo.

Z izbranim izvajalcem bo PGD Študa podpisala dogovor o sodelovanju. Izbran izvajalec lahko sodelovanje s PGD Študa navede kot svojo referenco. Izdajatelj natečaja dopušča možnost, da zaradi neustreznosti ne bo izbran noben izvajalec.

Izdajatelj natečaja izbranemu izvajalcu ponuja lepo nagrado.

Prijave se sprejemajo na naslov: PGD ŠTUDA, ŠTUDLJANSKA 86, 1230 DOMŽALE ali po e-pošti: gasilci.studa@gmail.com ali kot objava na Facebook PGD Študa: Pgd Študa.

Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!

UO PGD Študa

Objavljeno:
– facebook: Pgd Študa
– domzalec.si
– gasilci.org

 

Komentarji uporabnikov
Tagi