Župani šestih občin v februarju obiskali CČN Domžale – Kamnik

Na Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik (CČN) so v četrtek, 23. februarja, v novi konferenčni dvorani v prizidku upravne stavbe gostili najvišje predstavnike šestih občin lastnic. Na uradnem obisku jih je sprejela dr. Marjetka Levstek, ki je bila februarja imenovana na mesto direktorice podjetja. Najprej jim je predstavila obratovanje in poslovanje javnega podjetja ter izzive, s katerimi se soočajo, zatem pa jih je popeljala še na ogled čistilne naprave, da bi se podrobneje seznanili s postopki delovanja in učinkovitostjo čiščenja odpadne vode. Za tri novoizvoljene predstavnike občin lastnic, županjo Občine Domžale mag. Renato Kosec, župana Občine Komenda Jurija Kerna in župana Občine Mengeš Boga Ropotarja je bilo to tudi prvo uradno srečanje na CČN, vabilu pa so se odzvali tudi župani Matej Slapar iz Občine Kamnik, Peter Ložar iz Občine Trzin in Franc Čebulj, dolgoletni župan Občine Cerklje na Gorenjskem. Dr. Levstek je županjo in župane na srečanju seznanila še s predlogom nove evropske direktive za čiščenje odpadne vode, ki bo čistilno napravo postavila pred dodatne izzive ne le pri odstranjevanju hranil, pač pa tudi sodobnih onesnaževal v odpadni vodi.

Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik velikosti 149.000 PE s svojimi kapacitetami zagotavlja visoko stopnjo čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda in je po zmogljivosti četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Republiki Sloveniji. Letno lahko na CČN prečistijo do 9,1 milijonov kubičnih metrov komunalne, padavinske in industrijske odpadne vode, ustrezno obratovanje čistilne naprave pa je ključno ne le za razvoj gospodarstva na prispevnem območju, pač pa tudi za ohranjanje vodotoka Kamniška Bistrica in za izboljšanje njenega ekološkega stanja.

Na srečanju je poslovanje CČN županom 6 občin lastnic predstavila direktorica dr. Marjetka Levstek.

Na CČN se steka komunalna odpadna voda iz 30.000 gospodinjstev, priključenih na kanalizacijski sistem, iz šestih občin pa CČN sprejema še odpadno vodo večine industrijskih obratov s sprejemnega območja, greznično goščo in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav ter tekoče nenevarne in biološko razgradljive odpadke. Z nadgradnjo, ki so jo s podpisom pogodb v letu 2014 podprle vse občine lastnice in je bila v velikem deležu sofinancirana iz evropskih sredstev, je CČN v oktobru 2016 začela izvajati terciarno čiščenje in iz odpadne vode poleg organskih odstranjevati tudi dušikove in fosforne snovi. CČN je med prvimi v tem delu Evrope z naprednim tehnološkim postopkom deamonifikacije še dodatno optimizirala proces čiščenja odpadne vode in tako znatno zmanjšala obratovalne stroške, med drugim tudi stroške za električno energijo, ki jo proizvaja iz bioplina. V letu 2022 je tako iz lastnih virov pokrila kar 96 % stroškov električne energije za svoje obratovanje.

Na ogledu so županji in županom predstavili procese delovanja CČN na mehanski, aerobni in anaerobni biološki stopnji; odpadna voda se iz kanalizacijskega omrežja na CČN steka v vstopni objekt, se očisti grobih in finih delcev ter maščob in peska; primarno blato se prečrpa v anaerobno stopnjo v digestorje, voda, razbremenjena finih delcev, pa se steka v SBR – bazene, kjer se ob zračenju in delovanju različnih vrst mikroorganizmov razgradijo topne organske snovi, čiščena voda pa zatem prek iztočnega objekta odteka v vodotok Kamniška Bistrica.

Predlagana evropska direktiva za čiščenje odpadne vode pa bo pred CČN postavila nove izzive, saj prinaša zahtevano višjo stopnjo čiščenja po dušiku in fosforju. Iz odpadne vode bo treba odstraniti tudi mikroonesnaževala, kot so mikroplastika in ostanki zdravilnih učinkovin, ter druge organsko težko razgradljive snovi in mikroorganizme. CČN Domžale – Kamnik se pripravlja tudi na nadgradnjo obdelave blata iz čistilne naprave s sušenjem, ter na nadgradnjo energetske samooskrbe z električno energijo.

Miha Ulčar; Foto: Klemen Razinger

Tagi