Župani petih občin podpisali »Limbarsko izjavo«

Na vrhu Limbarske gore so se sestali župani petih osrednjeslovenskih občin – Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin – in podpisali »Limbarsko izjavo«. V njej dajejo podporo prizadevanjem Občine Moravče in županu dr. Milanu Balažicu, da se delovanje podjetja Termit spravi v okvire zakonov, od pristojnih ministrstev pa se zahteva takojšnja sanacija degradiranih območij in stalni nadzor.

Limbarsko izjavo si lahko preberete v nadaljevanju:

Tagi