ZD Domžale: med prvimi z reorganizacijo do boljše dostopnosti zdravstvene oskrbe

Zdravstveni dom Domžale je eden prvih zdravstvenih domov v Sloveniji, ki z uspešno reorganizacijo delovnih procesov izboljšuje dostopnost in učinkovitost oskrbe pacientov. Da bi pacientom omogočili lažji dostop do zdravstvene oskrbe in razbremenili zdravnike in medicinske sestre v družinskih ambulantah, so v ZD Domžale vzpostavili centralno naročilni center.

V letu 2022 je Ministrstvo za zdravje kot del ukrepov za izboljšanje storitev v zdravstvenem sistemu
določilo normativ, ki je v ambulantah družinske medicine predvidel 0,3 zdravstveno administrativnega
sodelavca z namenom razbremenitve zdravnikov. “V ZD Domžale smo to prepoznali kot dobrodošlo
novost, ki nam lahko pomaga pri doseganju dveh ciljev – večje dostopnosti za paciente na eni strani in
razbremenitve preobremenjenih timov v ambulantah družinske medicine na drugi strani. Zato smo takoj
pristopili k aktivnostim za vzpostavitev centralnega naročilnega centra,” razlaga Gašper Orehek, pomočnik direktorice za zdravstveno nego ZD Domžale.

Pilotni projekt uspešen

Najprej so izvedli pilotni projekt s postopnim vključevanjem treh ambulant družinske medicine, za
katere je vse klice sprejemala ena zdravstveno administrativna sodelavka. Ker so ambulante družinske
medicine v ZD Domžale po številu pacientov, za katere skrbijo, bolj obremenjene od normativa
opredeljenega v uredbi (Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja,
zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024), se je posledično zaradi
velikega števila klicev izkazalo, da lahko ena zdravstveno administrativna sodelavka zagotavlja poln
odziv le za dve ambulanti družinske medicine. Namreč, podobno kot v drugih zdravstvenih domovih,
tudi v ZD Domžale opažajo velik porast telefonskih in elektronskih kontaktov pacientov z ambulantami.

Vzpostavili naročilni center

Po pozitivni oceni pilotnega projekta so v ZD Domžale nadaljevali z vzpostavitvijo centralnega
naročilnega centra, tako da so dodatno zaposlili medicinske sestre, ki sprejemajo klice in nudijo
podporo pri administrativnih zadolžitvah v vseh 20 ambulantah družinske medicine. V centralno
naročilnem centru ZD Domžale sedaj dnevno sprejmejo od 1500 do 1600 klicev.
Vzpostavitev naročilnega centra je bila v družinskih ambulantah prepoznana kot izjemno koristna
iniciativa. “Ocenjujemo, da so dodatne zdravstveno administrativne sodelavke bistveno razbremenile
medicinske sestre v ambulantah, hkrati so nekoliko olajšale delo tudi zdravnikom in zdravnicam. Tim v
ambulanti se lahko sedaj mnogo bolj kvalitetno posveti obravnavi pacientov v ambulanti, brez
neprestanih prekinitev zaradi odzivanja na telefonske klice. ,” še pojasnjuje Gašper Orehek in doda:

“Reorganizacija in vzpostavitev centralnega naročilnega centra predstavljata izboljšavo tudi za
paciente, saj omogočata lažji dostop do informacij, možnost naročanja na storitve ter določanje
terminov za preglede v ordinacijskem času.«

Širjenje podobne organizacije na ostale ambulant

V ZD Domžale si prizadevajo za nadaljnje izboljšanje delovnih procesov in za vzpostavitev podobnega
sistema tudi za pediatrične in ginekološke ambulante. Trenutno se soočajo z omejitvami normativa, ki
dopušča manj kot enega (le 0,9) dodatnega zdravstveno administrativnega sodelavca na tri ambulante.
Kljub temu ZD Domžale iz lastnih sredstev prevzema del dodatnih stroškov zdravstvenih
administrativnih sodelavcev, kar omogoča nemoteno delovanje centralnega naročilnega centra ter
izboljšuje dostopnost ambulant družinske medicine.

Avtor: ZD Domžale; Foto: Karin Božič Zupančič

Tagi