Zbor vaških skupnosti podal dobre predloge za novi proračun Občine Moravče za leti 2024-2025

V petek, 15. septembra 2023, se je v Kulturnemu domu v Moravčah sestal Zbor vaških skupnosti. Predstavniki 40 moravških vasi in Moravč so najprej poslušali uvodno besedo župana Občine Moravče dr. Milana Balažica.

Ta jim je povedal, da je Občina v razmerah relativno majhnega proračuna in velikih razvojnih potreb usmerjena k pridobivanju dodatnih državnih in evropskih sredstev ter investicij zasebnega kapitala. Iz teh se bo v prihodnjih dveh letih dokončal projekt izgradnje optičnega omrežja, začeli pa se bodo graditi dom starejših občanov, velika sončna elektrarna in moravška zahodna obvoznica. Večji del sredstev iz občinskega proračuna je namenjen financiranju šole, vrtca in socialnim transferjem. S preostankom investicijskih sredstev bo pozornost – poleg novih asfaltnih cestnih odsekov, kanalizacije in čistilne naprave, električnega omrežja itn. – osredotočena predvsem na zagotovitev kvalitetne oskrbe z vodo. Tu bo imela prednost namestitev proti-kalitvenih filtrov na vodnih virih in obnova glavnega vodohrana v Drtiji.

Naloga Zbora vaških skupnosti je, da posreduje prioritete za vsako vas, s tem pa poskrbi za uravnotežen razvoj Občine, za participativni status proračuna in razvoj lokalne demokracije. Predstavniki vaških skupnosti so v plodni razpravi podali vrsto dobrih predlogov, ki bodo vgrajeni v nastajajoči občinski proračun.

Miha Ulčar; Foto: Občina Moravče

 

Tagi