Zaščita vodomera pred zmrzaljo

V zimskih mesecih, ko temperature padejo pod ledišče, je zelo pomembno, da so vodomeri ustrezno toplotno zaščiteni. Zaradi zmrzali se namreč vodomer lahko pokvari oziroma poči, zato mora biti ustrezno zaščiten pred neugodnimi vremenskimi vplivi.

Za vodomere so odgovorni lastniki objektov, zato morajo ti sami poskrbeti za njihovo vzdrževanje in preventivno zaščito. Za zaščito vodomera pred zmrzaljo je že ob njegovi vgradnji treba poskrbeti za dovolj globok vodomerni jašek z izoliranim pokrovom in za dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali.

Nekateri vodomerni jaški z vodomeri se nahajajo v zaprtih prostorih. Priporočamo, da je v teh prostorih temperatura skozi celo leto vsaj 5 stopinj Celzija. Večinoma pa se jaški z vodomeri nahajajo na prostem. Ti vodomeri so v večini primerov sicer že ustrezno toplotno izolirani, kljub temu pa uporabnikom svetujemo, da preverijo, ali je jašek pokrit z izoliranim pokrovom, vodomer pa dodatno zaščiten z izolacijskimi materiali.

Dodatni preventivni ukrep proti poškodbam vodomera in vodovodnega omrežja zaradi zamrznitve pa je, da je zagotovljen stalen ali vsaj občasen pretok vode. Posebna pozornost je torej potrebna v nenaseljenih objektih, v katerih je treba vsaj občasno zagotoviti pretok vode in preverjati stanje internega vodovodnega omrežja.

 

 

Komentarji uporabnikov
Tagi