Zaključeni sanaciji cestišč v Preserjah pri Zlatem Polju in na lokalni cesti Blagovica-Vranke

V občini Lukovica sta bili zaključeni sanaciji usada cestišč v Preserjah pri Zlatem Polju in na lokalni cesti Blagovica-Vranke. Poleg sanacije usada cestišča, je bilo v Preserjah pri Zlatem Polju urejeno še meteorno odvodnjavanje, vgrajena je bila tudi varovalna ograja. V Trnjavi pa je bila zaključena obnova cestnega propusta.

Na Občini Lukovica so nam povedali, da je bila izvedena sanacija usada cestišča in ureditev meteornega odvodnjavanja v Preserjah pri Zlatem Polju. V postopku evidenčnega naročila je bil izbran izvajalec del GP Hribar d.o.o., pogodbena vrednost del je znašala 23.071,42 EUR z DDV. Dobavljena in vgrajena je bila varovalna ograja s strani izvajalca del Kveder d.o.o., pogodbena vrednost del je bila 2.975,58 EUR z DDV.

Prav tako je bila izvedena sanacija usada cestišča na lokalni cesti Blagovica–Vranke. V postopku evidenčnega naročila je bil izbran izvajalec del GP Hribar d.o.o., pogodbena vrednost del je znašala 11.391,12 EUR z DDV.

V Trnjavi je bila izvedena obnova cestnega propusta. V postopku evidenčnega naročila je bil izbran izvajalec del GP Hribar d.o.o., pogodbena vrednost del je znašala 10.799,44 eur z DDV.

Miha Ulčar; Foto: Občina Lukovica

Komentarji uporabnikov
Tagi