Zakaj je prepovedano po “bližnjici” iz Zg. Jarš do Mengša ali obratno?

Gregorčičeva ulica v Zgornjih Jaršah je vrsto let številnim voznikom predstavljala bližnjico med Zg. Jaršami in Mengšem. Ker se je z leti po tej ulici povečeval promet in z njim tudi hitrosti, je z vidika prometne varnosti pričelo skrbeti tamkajšnje stanovalce, zaradi česar je pred dobrimi desetimi leti z njihove strani prišla pobuda, da se na tisti ulici postavi hitrostne ovire in prometna signalizacija za prepoved prometa. Prometna signalizacija za prepoved prometa se nahaja na obeh vstopih v to ulico (z jarške in mengeške strani), ki pa jo nekateri vozniki načrtno ali nenačrtno spregledajo in si z vožnjo po tej ulici krajšajo pot med Zg. Jaršami in Mengšem ali obratno. Nekaterim izmed njih se je pripetilo, da jih med vožnjo po tej ulici zaustavila policija, ki je tam opravljala kontrolo prometa. Seveda je sledila je kazen za prometni prekršek.

Na nas so se že večkrat obrnili občani, ki zaradi prepovedi prometa po Gregorčičevi ulici v Zgornjih Jaršah, ne morejo oz. ne smejo uporabljati te ulice za vožnjo v Mengeš ali v obratno smer, saj je tam dovoljen samo lokalni dovoz za stanovalce in dostavo. Nekateri se kljub prepovedi vseeno odločijo, da bodo po tej ulici „sekali pot“ proti Mengšu ali obratno. Izvedeli smo tudi, da naj bi tamkajšnji stanovalci zaradi pogostih kršitev prometne signalizacije s strani voznikov, podajali prijave na policijo, zaradi česar policisti tam večkrat opravljajo kontrolo. Občani, ki so se obrnili na nas, so se ob tem še spraševali, kjer je bil razlog za prepoved prometa po tej ulici in postavitev hitrostnih ovir.

O prometni signalizaciji na Gregorčičevi ulici v Zgornjih Jaršah smo povprašali na Občino Domžale, kjer so nam povedali, da so po našem pozivu na kraju preverili obstoječo prometno signalizacijo in ugotovili, da je postavljena v skladu z Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Ob tem so nam povedali, da je v času izgradnje obvoznice skozi Mengeš, na Občino Domžale prišla pobuda s strani stanovalcev Gregorčičeve ulice v Zg. Jaršah, v kateri so zahtevali postavitev hitrostnih ovir, postavitev prometne signalizacije za prepoved prometa, večjo prisotnost policije in mestnega redarstva.

“V avgustu 2013 smo opravili meritev hitrosti in štetje prometa na omenjeni ulici. Na podlagi rezultatov, smo postavili montažne hitrostne ovire in prometno signalizacijo »prepovedan promet za vsa motorna vozila, razen za enosledna, katerih sled ni širša od 500 mm« z dopolnilno tablo »dovoljeno za lokalni promet«. Lokalni promet je promet motornih vozil, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj, promet motornih vozil, katerih vozniki, lastniki ali imetniki pravice uporabe imajo na tem območju stalno ali začasno prebivališče, promet motornih vozil, ki so v lasti oziroma v uporabi pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje prevozov, ki ima na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče, ali avtošole, ki ima na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče. Za lokalni promet se šteje tudi promet vozil za izvajanje rednega vzdrževanja ceste, vozil komunalnih služb, vprežnih vozil, koles, mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, koles z motorjem, lahkih štiri koles, traktorjev in moto kultivatorjev ter promet motornih vozil, s katerimi se kandidati usposabljajo za vožnjo motornih vozil ali opravljajo izpite za voznike motornih vozil,” so nam o razlogih, ki so pripeljali do spremembe prometne signalizacije na tej ulici, povedali na Občini Domžale.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miro Pivar

Tagi