Z dodatnimi sredstvi v rebalansu proračuna 2023 se nadaljuje obnova otroških in športnih igrišč ter objektov v občini Domžale

Otroška in športna igrišča ter športni objekti so pomemben del občinske infrastrukture ter skupaj z Zeleno osjo Kamniška Bistrica in številnimi tematskimi potmi predstavljajo priložnost za gibanje, rekreacijo in druženje.

Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, je povedala: »Občina si prizadeva redno in sistematično obnavljati tako otroška kot športna igrišča ter vnašati nove vsebine, ki bodo zanimive za mlade in druge. V letu 2023 je tako v fazi izdelave projektna dokumentacija za razširitev skate parka v Športnem parku Domžale. Pripravljamo tudi novelacijo projekta obnove domžalskega bazena. Urejene in dostopne površine za gibanje in rekreacijo vseh generacij so izredno pomembne.« Posebno povabilo vsem, ki popoldneve radi zapolnite s športnimi aktivnostmi: » Verjamem, da boste navdušeni nad vsemi turističnimi tematskimi potmi, ki vas vodijo od ene do druge priložnosti za bodisi čudovit razgled bodisi zanimivo postojanko – v prvi vrsti pa stran od mestnega vrveža in v zavetje tudi še neodkritih kotičkov naše občine.«

Z večino otroških in športnih igrišč upravlja Zavod za šport in rekreacijo Domžale, ki skrbi tudi, da so objekti in igrišča varni in dostopni ter primerno urejeni.

Seznam otroških in športnih igrišč je bil objavljen v poletnem biltenu »Kje bom preživljal/-a poletne počitnice?«, ki ga je Občina Domžale izdala junija 2023. Na Zemljevidu objektov za šport in rekreacijo v občini Domžale so označeni objekti in igrišča na območju celotne občine. Zemljevid prikazuje, da je največ objektov in igrišč na območju naselij Domžal, Rodice, Jarš in Vira, kjer je tudi največ prebivalk in prebivalcev občine. Na občini Domžale pa omenjajo, da pripravljajo seznam območij, kjer bi zaradi širjenja naselij potrebovali oziroma imajo prostor za nova igrišča. Borut Ernestl, podžupan Občine Domžale je pojasnil: »Pristopili smo k urejanju dokumentacije za gradnjo športnega igrišča v Študi. Interes za gradnjo novih igrišč pa so pokazali tudi v drugih krajevnih skupnostih. Skupaj iščemo optimalne rešitve, tako glede umeščanja v prostor oziroma dostopnosti kot vsebin in lastništva zemljišč.« V zadnjih letih se je število vsako leto povečalo, zgrajeno je bilo otroško igrišče »Nakrtin«, športni park Hrastje Depala vas, najnovejša pridobitev pa je bilo novo otroško igrišče ob Prešernovi cesti. Občina Domžale vsako leto poskrbi tudi za prenove igrišč in parkov, tako sta novo podobo v zadnjih letih dobili igrišči v Športnih parkih Ihan in Vir, popolnoma prenovljeno pa je bilo otroško igrišče na Pšati.

V letu 2022 se je začela in zaključila gradnja kolesarskega poligona na Šumberku, ki ponuja označene kolesarske poti za razvoj veščin na MTB progah. Na poligonu so označene 4 proge: Ziherca, Skalca, Gromska strela in Festbukova. Na vseh informacijskih tablah je posebej zapisano »naj bo prvi krog spoznaven« in »obvezna uporaba čelade«. Poligon je nova pridobitev v občini in ponuja mladim priložnost za razvoj vseh veščin, ki so pomembna za MTB šport.

Poleg omenjenih investicij na področju otroških in športnih igrišč so bile izvedene tudi številne druge; v Športnem parku Ihan je bila zaključena rekonstrukcija tribune, v okolici Osnovne šole Domžale je bila posodobljena in s tartanom opremljena tekaška steza.

Občina Domžale bo v letu 2023 pristopila k novelaciji projekta obnove domžalskega bazena v Športnem parku Domžale. Mag. Renata Kosec je pojasnila: »O obnovi bazena govorimo že dalj čas. Pogledali bomo že pripravljen načrt obnove, tudi v luči zadnjih podražitev gradbenih storitev in materiala. Pričakujem, da bomo imeli več informacij o obsegu in stroških obnove do konca poletja 2023.«

Posebno povabilo za vse občanke in občane

Poletni dnevi s seboj prinesejo tudi več prostega časa, ki ga lahko v občini Domžale preživite v prijetnem zavetju dreves v številnih parkih, se ohladite ob rekah in potokih, razgibate na otroških in športnih igriščih ter kolesarskih poteh in poligonih ali pa raziskujete skrite kotičke raznolikih tematskih poti.

Z veliko radovedne pozornosti se lahko odpravite po Homški učni poti, Vilinskem Homcu, Ihanski krožni poti, se sprehodite po Pravljičnem Šumberku ali pa stopite po sledi Domžalske Čebelarske poti.

Vsi željni adrenalina se lahko preizkusite na MTB poligonu Šumberk, s kolesi obiščete kolesarski poligon Kolovoz na Viru ali pa se z rolkami spustite po klančinah Skateparka v Športnem parku Domžale.

Petra Petravič; Foto: Jure Gubanc

Tagi