V ŽIVO: Prva (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Domžale

Danes, ob 16. uri bo potekala prva (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Domžale. Na seji bo najprej predstavljeno poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana, nato pa se bo občinski svet konstituiral s potrditvijo mandatov članov sveta in županje. Na seji bo slovesno prisegla nova županja mag. Renate Kosec.

Konstitutivno sejo občinskega sveta, ki bo potekala v sejni sobi Občine Domžale, boste lahko v neposrednem prenosu v živo spremljali na našem portalu.

DNEVI RED:

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
 2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
 3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve županje
 4. Poročilo začasne mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta (Sklep o potrditvi mandatov članov in članic občinskega sveta bo predložila komisija na seji po pregledu poročila občinske volilne komisije)
 5. Poročilo začasne mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi županje
 6. Slovesna prisega županje
 7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na lokalnih volitvah za župana Občine Domžale je bila izvoljena:

 • mag. Renata Kosec

Na rednih lokalnih volitvah za župana Občine Domžale je večino glasov prejela mag. Renata Kosec, in sicer 7.245 glasov (oz. 55,65% vseh oddanih veljavnih glasov).

⇒POROČILO o izidu volitev za župana Občine Domžale

V Občinski svet Občine Domžale so izvoljeni naslednji kandidati:

Lista:1 —LTD- TONI DRAGAR – LISTA ZA VSE GENERACIJE

 • Boštjan Deželak
 • Ana Cajhen
 • Toni Dragar

Lista: 2—LISTA MATEJA ORAŽMA

 • Matej Oražem
 • Elvira Rošić Ključanin
 • Pečo (Robert) Pečnik

Lista: 4— GIBANJE SVOBODA

 • Tadeja Savnik
 • Gregor Horvatič
 • dr. Brigita Skela Savič
 • mag. Bojan Arh
 • Mateja Aleksandra Kegel

Lista: 6— SOCIALNI DEMOKRATI

 • Adis Škijelj

Lista: 9 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA — SDS

 • mag. Tomaž Deželak
 • Marija Doroteja Grmek
 • Robert Hrovat
 • mag. Majda Pučnik

Lista: 11 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI – NSi

 • Peregrin Stegnar
 • Fani (Frančiška) Rožič Novak

Lista: 12 – LISTA RENATE KOSEC – lista povezovanja in sodelovanja – Irk

 • mag. Renata Kosec
 • Matej Primožič
 • Sonja Orešek
 • Borut Ernestl
 • Damjana Korošec
 • Gregor Stanek
 • Marjeta Rode
 • Simon Škrlep
 • Nina Rozman
 • Miha Uršič
 • Klavdija Gregorin Štiftar
 • Blaž Vodnjov
 • Judita Rigler

⇒POROČILO o izidu volitev v Občinski svet Občine Domžale

Miha Ulčar; Foto: arhiv domžalca; Video: Občina Domžale

 

Tagi