V uporabo predali atletsko stezo in skok v daljino pri Osnovni šoli Marije Vere v Kamniku

Župan Matej Slapar je v petek, 8. aprila 2022, skupaj z ravnateljico Osnovne šole Marije Vere Violeto Vodlan uradno predal v uporabo novo atletsko stezo in skok v daljino pri Osnovni šoli Marije Vere. Dogodka so se med drugim udeležili tudi podžupana Občine Kamnik Bogdan Pogačar in Aleksander Uršič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček ter strokovna sodelavka Sara Sitar, predstavniki izvajalcev Flora sport d. o. o. in predstavnica podjetja GP Hribar d. o. o., projektantka Mojca Hribar ter predstavnik podjetja Singrad, d. o. o., nadzornik Boris Božičnik, predstavniki Atletske akademije in predsednik Športne zveze Kamnik Robert Prosen.

Občina Kamnik je v letu 2021 pristopila k obnovi atletske steze in skoka v daljino ob Osnovni šoli Marije Vere na Duplici. Steza je del športnega parka ob osnovni šoli, kjer je poleg atletske steze urejeno tudi košarkarsko igrišče, igrišče za nogomet in otroško igrišče z igrali. Steza je bila zgrajena leta 2004 in je bila potrebna temeljite prenove. Podlaga je po prenovi iz umetne mase. Dolžina kroga je 250 metrov z dvema progama širine 122 centimetrov (skladno s standardom).

 

Na ravninskem delu je tekališče v dolžini 100 metrov, kjer so urejene štiri proge. Atletska steza se uporablja vsakodnevno pri pouku športa, v času rekreativnega odmora in podaljšanega bivanja. V dopoldanskem času občasno atletsko stezo uporabljajo tudi otroci iz sosednjega Vrtca Antona Medveda Kamnik. Celotno območje športnega parka je odprtega tipa, kar pomeni, da ga v času izven pouka uporabljajo vsi občani Kamnika. Vrednost investicije je znašala212.768 evrovFundacije za šport je projekt sofinancirala v vrednosti 35.106 evrov. Izvajalec del je bilo podjetje Flora sport, d. o. o., gradbeni nadzor pa je opravil Singrad, d. o. o.

Zbrane je sprva pozdravila ravnateljica Osnovne šole Marije Vere Violeta Vodlan: »Spoštovane gospe in gospodje, drage učenke in učenci! Prisrčen pozdrav vsem, ki ste se danes zbrali v tako lepem številu na odprtju prenovljene atletske steze pri OŠ Marije Vere. Med nami še posebej pozdravljam župana Občine Kamnik, gospoda Mateja Slaparja, podžupana Bogdana Pogačarja in Sandija Uršiča, predstavnike izvajalcev Flora sport d. o. o. in GP Hribar d.o.o. nadzor Borisa Božičnika in projektantko Mojca Hribar in predstavnike Atletske akademije. V letu 2005 smo na naši šoli pridobili zunanje športne površine skupaj z atletsko stezo in skokom v daljino, ki smo jih uporabljali pri redni športni vadbi v času pouka. Naše zunanje športne površine pa so izven pouka na razpolago krajanom Občine Kamnik, predvsem prebivalcem Duplice. Čas je naredil svoje in Občina Kamnik je v lanskem letu skupaj s Fundacijo za šport pristopila k prenovi atletske steze in z obnovo omogočila ugodne in spodbudne pogoje za razvoj atletike v Kamniku. V današnjem času ima športna dejavnost v šoli in izven nje poseben pomen za zdrav razvoj mladih. Ko se ukvarjamo z različnimi športnimi aktivnostmi, ne treniramo samo svojih mišic ampak pridobivamo tudi druge spretnosti in razvijamo lastnosti kot so vztrajnost, delavnost, poštenost in odgovornost. Gibanje je pravica otrok in dolžnost odraslih, da jih pri tem spodbujamo in jim omogočimo primerno infrastrukturo. Na OŠ Marije Vere se bomo trudili, da bomo naše učence spodbujali k športnim dejavnostim in jim bili pri tem vzgled. Naj vam nastop naših učencev pod mentorstvom naših učiteljev, prinese sprostitev in vlije optimizem, da je bila prenova dobra naložba. Zahvaljujem se Občini Kamnik, Fundaciji za šport, projektantki, izvajalcem del in nadzoru ter vsem ostalim, ki so sodelovali pri prenovi za nas pomembne atletske steze

Župan Matej Slapar pa je ob odprtju dejal:»Veseli me, da ima šola novo igrišče in kvalitetnejše športne površine. Na Občini Kamnik se zavedamo kako pomembna je nova športna infrastruktura, ki mladim omogoča pogoje za šport in rekreacijo. Ob tej priložnosti naj se zahvalim vsem, ki so pripomogli k izvedbi projekta, hvala sodelavkam na Oddelku za družbene dejavnosti in hvala izvajalcu del ter gradbenemu nadzoru. Verjamem, da boste nove športne površine s pridom uporabljali tako učenci kot tudi tisti, ki boste nanje prihajali v popoldanskem času. Občina Kamnik vlaga v športne objekte v skladu s svojimi zmožnostmi, atletska steza in skok v daljino pa je eden večjih projektov v posodobitve športne infrastrukture v lanskem letu. Poleg omenjene investicije smo v lanskem letu zgradili tudi novo igrišče na Gozdu, v letošnjem letu pa prenavljamo igrišče na Vrhpoljah in nogometno igrišče Virtus v Šmarci v nogometno igrišče z umetno travo. Veseli me, da boste imeli učenci tako zdaj boljše pogoje za športne dejavnosti, pa tudi učitelji, verjamem, da boste lažje izvajali učni proces. Naj velja rek »zdrav duh v zdravem telesu« čim več dni v letu in srečno ter vse dobro ob novi pridobitvi

Za izredno pester kulturni program so poskrbeli učenci Osnovne šole Marije Vere skupaj z učitelji. Dogajanje so popestrili z glasbenim točkami, s tako imenovani FLASH MOB-om, otroci prvih razredov so prvi tekli po novi stezi, nato pa so se jim pridružili še predstavniki Atletske akademije, ki so nam demonstrirali tek čez ovire in štafetni tek, na koncu pa so se pomerili v teku še učitelji in učenci. Program so z medgeneracijskim povezovanjem obogatile Ljudske pevke Predice.

© Občina Kamnik

Vsem učencem ter športnim navdušencem želimo veliko doseženih uspehov, katere boste pridno kalili na novi atletski stezi in skoku v daljino. Srečno.

Avtor: Občina Kamnik; Foto: Občina Kamnik

Tagi