V Šentvidu pri Lukovici zgradili kolesarski poligon “pumptrack”. Nova pridobitev že oblegana

Pregled tekočih investicij v občini Lukovica

Z Občine Lukovica so nam sporočili, da je gradnja kolesarskega poligona – pumptracka v sklopu ureditve Športnega parka Šentvid končana, nova pridobitev pa se je med uporabniki že zelo dobro prijela. Zaključuje se tudi gradnja ceste v območju OPPN Drtiščica, saj bo ta kmalu dobila asfaltno prevleko. Za nove učilnice v OŠ Janka Kerstnika Brdo se trenutno izdeluje notranja oprema. Na Občini Lukovica so nam še povedali, da je potrjena projektna naloga za začetek projektiranja kolesarske povezave od občinske meje z domžalsko občino do Trojan, prav tako je v teku postopek evidenčnega naročila za izbor izvajalca za ureditev dostopne poti do poslovilnega objekta v naselju Krašnja. Več o investicijah v občini Lukovica si lahko preberete v nadaljevanju.

Pri gradnji ceste v območju OPPN Drtiščica so v teku priprave za izvedbo nosilne plasti asfaltne prevleke in zaključna dela na objektu za zadrževanje meteorne vode pred izpustom v dotok Gradiškega jezera. Na Občini Lukovica so povedali, da v kolikor ne bo težav z vremenom, bodo dela zaključena v predvidenem roku, to je do konca aprila 2022.

Za novo urejene učilnice v Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo se izdeluje notranja oprema. Od zadnjega poročanja na našem portalu je bilo dokončano asfaltiranje zunanjih površin, urejanje zelenic, dokončan projekt izvedenih del in dokazila o zanesljivosti ter vložen zahtevek za izdajo uporabnega dovoljenja.

Končana je tudi gradnja kolesarskega poligona v sklopu ureditve Športnega parka Šentvid. Neposredno po dokončanju in pred prvo uporabo je bil opravljen tudi varnostni pregled in pridobljeno potrdilo, da je objekt skladen z varnostnimi standardi. Nova pridobitev se je že prijela, saj jo uporabniki kar oblegajo. “Ob tem velja opozoriti vse uporabnike, naj se strogo držijo navodil in priporočil, ki so zapisana na informacijski tabli pred vstopom na poligon,” opozarjajo na Občini Lukovica.

Potrjena je bila projektna naloga za začetek projektiranja kolesarske povezave od občinske meje z občino Domžale v smeri Trojan. Projektna naloga obdeluje potek trase od Doba do Krašnje, kar predstavlja prvo fazo izvedbe. Na Občini Lukovica so v zvezi z načrtovanim projektom povedali, da je cilj vodenje uporabnikov v čim manjši meri ob glavni prometnici ter izkoriščanje servisne ceste med regionalno cesto Želodnik–Trojane in avtocesto. Predviden izbor projektanta je v roku dveh mesecev.

V teku je postopek evidenčnega naročila za izbor izvajalca za ureditev dostopne poti do poslovilnega objekta v naselju Krašnja, rok za dostavo ponudb je 15. 4. 2022, predvideno trajanje gradnje je dva meseca od uvedbe izvajalca v delo.

Miha Ulčar; Foto: Občina Lukovica

Tagi