V Občini Moravče najcenejši vrtec in zdrava prehrana otrok

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je v četrtek, 24. novembra 2022, povedal, da se zaveda, da cena programov vrtca predstavlja veliko finančno breme na strani staršev. Zato je velik poudarek namenjen oblikovanju cen programov VVE Vojke Napokoj, ki morajo biti skladne z zakonodajo.

Glede na strukturo oblikovanih skupin in stroške, ki sestavljajo ceno programov vrtca, Občina Moravče letno preverja cene. Kljub uvedbi dodatnih finančnih bremen v oktobru 2022 s strani države, ki bistveno vplivajo na višino cene programov vrtca, se Občina Moravče trudi, da je le ta čim nižja.

To dokazuje tudi primerjava cen programov za moravški vrtec in okoliških javnih vrtcev, iz katere je razvidno, da je moravški vrtec najcenejši. Prav tako Občina Moravče spodbuja zdravo prehranjevanje otrok in eko aktivnosti v moravškem vrtcu.

Primerjava cen, (foto: Občina Moravče)

V predšolskem obdobju prehrana otrok pomembno vpliva na zdravje, zato je naša temeljna naloga zagotavljanje varne, raznovrstne in uravnotežene prehrane ob upoštevanju smernic zdravega prehranjevanja. Občina Moravče vzpodbuja vključevanje lokalnih pridelovalcev, ki s svojimi izdelki bistveno pripomorejo k zdravemu prehranjevanju. V okviru eko aktivnosti občina zagotavlja sredstva vrtcu, ki sodeluje tudi z Društvom za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji. Ena izmed nalog je tudi spodbujanje aktivnosti za zmanjšanje količine zavržene hrane, kar VVE Vojke Napokoj dosledno zasleduje.

Petra Petravič; Foto: Občina Moravče

 

Komentarji uporabnikov
Tagi