V občinah Domžale, Trzin in Mengeš poteka obsežena rekonstrukcija vodovodnih povezav

To poletje poteka rekonstrukcija primarnih vodovodnih povezav iz črpališč na Mengeškem polju proti Domžalam, Trzinu in Mengšu. Gre za del skupnega medobčinskega projekta, katerega namen je izgradnja in izboljšava vodovodnega omrežja v občinah Domžale, Mengeš in Trzin.

Še to leto bodo v celoti zamenjali vse primarne cevovode v dolžini približno 6 kilometrov. Trenutni cevovodi so namreč stari že 50 let. Z zamenjavo starih cevi, pa se bo povečala zanesljivost in varnost vodooskrbe na celotnem obravnavanem področju. Projekt bo vseboval tudi aktiviranje črpališča Č5 in dolomitne vrtine DG-1 in VDG-3 na Mengeškem polju.

Občina Domžale
Na področju občine Domžale se v okviru projekta obravnavajo štirje odseki na sistemu vodooskrbe. Najpomembnejši izmed teh projektov, katerega izvajanje bodo pričeli v letošnjem letu je rekonstrukcija primarnih povezav v dolžini 1,6 km ter aktiviranje Č5 in dolomitne vrtine DG-1 na Mengeškem polju. Vodovodne cevi bodo zamenjali tudi v naselju Selo pri Ihanu in v Zaborštu. Vrednost gradbenih del je 1.270.076,45 EUR brez DDV (znesek zajema celotno investicijo v občini Domžale).

Občina Mengeš
Občina Mengeš se trenutno oskrbuje s pitno vodo iz zajetij pod Krvavcem, ter iz dolomitne vrtine (M1) pri bivši opekarni Mengeš. Občina Mengeš se je v Strategiji oskrbe s pitno vodo odločila poiskati nov vir pitne vode. Ta se nahaja na Mengeškem polju. Poleg tega vodnega vira se predvideva, v končni fazi, aktiviranje treh vodnjakov, ki bodo zajemali vodo iz dolomitnega vodonosnika na Mengeškem polju. Vrednost gradbenih del je 1.199.242,22 EUR brez DDV.

Občina Trzin
Na področju občine Trzin se v okviru projekta obravnavata dva odseka (v dolžini 334 m in 1.446 m) na sistemu vodooskrbe. Izvajanje gradnje trzinskih primarnih vodovodnih povezav v skupni dolžini 1.780 m so začeli v letu 2014, hkrati pa bo aktivirano črpališče Č5 in dolomitne vrtine DG-1 na Mengeškem polju. Z izgradnjo bo ukinjen tudi stari del vodovoda proti Trzinu. Vrednost gradbenih del je 434.312,19 EUR brez DDV.

Na terenu
Kako potekajo dela, sem si ogledal tudi sam. Na teren sem se odpravili z operativnim vodjem sektorja vodovod pri Javnem komunalnem podjetju Prodnik, Francom Bergantom in se podrobno seznanil z deli. Pri tem sva si ogledala dve gradbišči, kjer je potekala menjava vodovodnih cevi in vrtino Č5, ki jo bodo aktivirali sočasno z menjavo vodovoda.

Menjava vodovoda poteka po etapah, pri tem pa ni nikoli motena oskrba z vodo.

Delavci opravljajo delo po etapah, saj morajo istočasno poskrbeti, da ni motena vodooskrba. Hkrati pa se morajo prilagajati tudi letnemu času, saj je trenutno Mengeško polje na določenih predelih poln poljščin, zato delavci v prvi fazi menjavo vodovoda izvajajo na območjih, kjer je to trenutno možno. Nove vodovodne cevi, ki merijo v dolžino šest metrov, so veliko bolj zanesljive, kot obstoječe, saj so narejene iz nodulirane litine, ki je litoželezno legirana z magnezijem, kar zagotavlja elastičnost cevi.

Preden sva se odpravila na ogled sem pričakoval na Mengeškem polju veliko gradbišče, dejansko pa skorajda ni videti, da gre za kakšno gradbišče, razen na območju, kjer so delavci menjavali vodovodne cevi in sicer tako, da so izkop opravili za vsako cev posebej, ga utrdili s peskom, poravnali in položili cev, ki so jo priklopili na predhodno cev. Nato je sledil je še zakop. Pri delu se morajo delavci prilagajati terenu. Na območju kjer sva si ogledala menjavo vodovoda, pri Mengeški obvoznici, je bil teren izredno ozek, ravno dovolj prostora je bilo za bager, ki je lahko opravljal izkop. Kot so mi povedali delavci, na takšnem terenu položijo približno 60 metrov cevi na dan. Na območjih kjer je dostop lažji in veliko več manevrskega prostora, pa položijo tudi več kot 60 metrov cevi. Največ dela pa imajo na območjih cest, kjer pod njo poteka vodovod. V času najinega ogleda, so menjavali vodovodne cevi v starem delu Trzina. Glede na to, da je pod cesto poleg vodovoda še kanalizacija, elektrika in še marsikaj, morajo delavci zelo paziti, da ne poškodujejo teh napeljav. Zato je tu delo bolj precizno in zamudno. Istočasno pa so poskrbeli za provizorični preklop vode. Če tega ne bi storili, bi bili tamkajšnji stanovalci brez vode. Tako pa pri menjavi vodovoda poskrbijo, da imajo ljudje vodo v vsakem trenutku.

Največ dela imajo delavci pri menjavi vodovoda, ki poteka pod cesto, saj se pod njo nahajajo številne napeljave.

Obiskala sva še prostor kjer se nahaja vrtina Č5, kjer so delavci ravno končali s preizkusom črpanja. Vrtina je bila narejena že pred leti, sedaj pa jo bodo usposobili. Prav tako bodo usposobili dolomitno vrtino DG-1, ki se nahaja poleg Č 5. Trenutno na Mengeškem polju delujejo štiri vrtine, po rekonstrukciji pa bo delovalo sedem vrtin, saj bo z vodo iz Mengeškega polja po novem oskrbovan tudi Mengeš. Sedaj se Mengeš v večji meri oskrbuje z vodo iz krvavškega vodovoda. Vrtina, ki se nahaja na dolomitskem območju, bo tudi manjša, saj gre za vodo iz nižjih plasti, z manjšo prepustnostjo. Prečrpani vodi iz dolomitskega in prodnatega območja bodo mešali ter prečrpavali v vodohrane.

Na vrtini Č5 so delavci ravno zaključili preizskus črpanja.

Kot sem videl na terenu, gre za zelo obsežen projekt, ki pa bo izveden na način, da uporabniki vodovoda ne bomo občutili motene vodooskrbe. Zagotovo pa bomo z menjavo vodovoda dobili večjo varnost in zanesljivost pri distribuciji. Kar se pa tiče kakovosti vode, pa lahko mirno zapišemo, da v Domžalah in okolici pijemo izredno dobro vodo, zato si v vročih poletnih dneh le natočite kozarec vode in se odžejajte z njo.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Tagi