V občinah Domžale, Mengeš in Trzin se bo letos začela rekonstrukcija primarnih vodovodnih povezav

V prostorih Občine Domžale so danes župani Občin Domžale, Mengeš in Trzin, Toni Dragar, Franc Jerič in Tone Peršak podpisali pogodbo »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v občinah Domžale, Mengeš, Trzin.« Gre za del skupnega medobčinskega projekta, katerega namen je izgradnja in izboljšava vodovodnega omrežja v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš in Trzin.

Letos se bo pričela rekonstrukcija primarnih vodovodnih povezav iz črpališč na Mengeškem polju proti vodohranom Šumberk, Trzin in Mengeš. Po izvedenem projektu Občina Mengeš ne bo več oskrbovana z vodo iz Krvavca, temveč iz Mengeškega polja.

Kot je na podpisu pogodbe povedal direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik Marko Fatur, bodo v celoti zamenjali vse primarne cevovode v dolžini cca. 6 km. Trenutni cevovodi so namreč stari že 50 let. Z zamenjavo starih cevi, pa se bo povečala zanesljivost in varnost vodooskrbe na celotnem obravnavanem področju. Projekt bo vseboval tudi aktiviranje črpališča Č5 in dolomitne vrtine VDG-1 na Mengeškem polju.

Občina Domžale
Na področju občine Domžale se v okviru projekta obravnavajo štirje odseki na sistemu vodooskrbe. Najpomembnejši izmed teh projektov, katerega izvajanje bodo pričeli v letošnjem letu je rekonstrukcija primarnih povezav v dolžini 1,6 km ter aktiviranje Č5 in dolomitne vrtine VDG-1 na Mengeškem polju. Primarne vodovodne cevi bodo zamenjali tudi v naselju Selo pri Ihanu in v Zaborštu. Vrednost gradbenih del je 1.270.076,45 EUR brez DDV.

Občina Mengeš
Občina Mengeš se trenutno oskrbuje s pitno vodo iz zajetij pod Krvavcem, ter iz dolomitne vrtine (M1) pri bivši opekarni Mengeš. Občina Mengeš se je v Strategiji oskrbe s pitno vodo odločila poiskati nov vir pitne vode. Ta se nahaja na Mengeškem polju. Poleg tega vodnega vira se predvideva, v končni fazi, izgradnja treh vodnjakov, ki bodo zajemali vodo iz dolomitnega vodonosnika (enako kot M1) na Mengeškem polju. Vrednost gradbenih del je 1.199.242 EUR brez DDV.

Občina Trzin
Na področju občine Trzin se v okviru projekta obravnavata dva odseka (v dolžini 334 m in 1.446 m) na sistemu vodooskrbe. Izvajanje gradnje trzinskih primarnih vodovodnih povezav v skupni dolžini 1.780 m bodo začeli v letu 2014, hkrati pa bo aktivirano črpališče Č5 in dolomitne vrtine VDG-1 na Mengeškem polju. Z izgradnjo bo ukinjen tudi stari del vodovoda proti Trzinu. Vrednost gradbenih del je 434.312,19 EUR brez DDV.

Mengeško polje bo letos razkopano, saj bo potekala menjava primarnih cevovodov v smeri proti Domžalam, Trzinu in Mengšu.

Financiranje
Vse tri občine so projekt prijavile za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada Evropske unije. Odločbe v finančni perspektivi 2007/2013 niso prejeli, kljub dejstvu, da so bili in so še vedno uvrščeni v seznam indikativnih t.i. "ready to g»" projektov. S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje so bili seznanjeni, da ti projekti ustrezajo Operativnemu programu nove finančne perspektive 2014-2020 in bodo imeli absolutno prednost pri podeljevanju novih odločb. Vse občine bodo začetek izvajanja projekta zalagale z lastnimi občinskimi sredstvi. Projekt pa bodo financirali tudi z namenskimi sredstvi iz naslova omrežnine. Zmanjševanje izgub na javnem vodovodnem omrežju in potreba po zagotavljanju varne dobave kakovostne vode občanom sta jih spodbudila, da z investicijo začnejo nemudoma, so povedali župani. V letu 2013 so uspešno pridobili gradbeno dovoljenje, opravili izbor izvajalca, izbrano podjetje je Prenova Gradbenik, d.o.o. iz Ljubljane. Nadzor nad izvajanjem dela bo opravljalo podjetje Projekt, d.d. iz Nove Gorice. Dela naj bi se zaključila do konca letošnjega leta.

Kakšna je pot vode iz črpališča do vaše pipe, kaj vse je potrebno in kdo skrbi za to, da imamo vsak trenutek na voljo zdravo in neoporečno vodo, si lahko pogledate v reportaži TUKAJ.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Tagi