V Lukovici na konstitutivni seji potrdili mandate občinskih svetnikov in županji mag. Olgi Vrankar

V sredo, 14. decembra 2022, se je sestal novoizvoljeni Občinski svet Občine Lukovica. Na konstitutivni seji so potrdili mandate svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Lukovica ter potrdili mandat županji Občine Lukovica, mag. Olgi Vrankar. Na konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Lukovica so imenovali tudi člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Konstitutivno sejo je vodil najstarejši izvoljeni svetnik, Tomaž Andrejka. V uvodu seje je predsednik Občinske volilne komisije, mag. Aleksander Urankar predstavil poročilo o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. V nadaljevanju so imenovali začasno mandatno komisijo v sestavi Mojca Stoschitzky (predsednica), Marjetka Vrbnjak (članica) in Bojan Andrejka (član), ki je po pregledu Sklepa o potrditvi mandatov članic in članov občinskega sveta ter Sklepa o potrditvi mandat županje predstavila poročilo.

Občinski svet Občine Lukovica se je sestal na konstitutivni seji.

Občinski svet Občine Lukovica sestavlja 7 svetniških skupin:

  • Lista Mateja Kotnika: Roman Cerar, Jana Zupan, Tadej Praznik, Natalija Križman.
  • Za Črni graben, Neodvisna lista: Olga Vrankar, Tomaž Andrejka, Jerneja Strmšek Turk.
  • Lista za šport in razvoj občine: Vincenc Dragar, Dario Vesel.
  • Neodvisna lista za KS Blagovica, Krašnja, Trojane, Češnjice: Zvone (Anton) Pogačar, Andraž Štrukelj.
  • Nova Slovenija – Krščanski demokrati: Mojca Stoschitzky, Matej Avbelj.
  • Lista za KS Prevoje, Rafolče, Lukovica in Zlato polje: Bojan Andrejka.
  • Slovenska demokratska stranka – SDS: Marjetka Vrbnjak.
Občinski svet Občine Lukovica sestavlja sedem svetniških skupin.

Po potrditvi mandatov svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Lukovica ter potrditvi mandata županji Občine Lukovica, mag. Olgi Vrankar, ki je bila za županjo izvoljena v prvem krogu, je sledila slavnostna prisega županje: “Izjavljam, da bom ravnala po ustavi, zakonih in statutu Občine Lukovica in da bom svojo dolžnost opravljala vestno in odgovorno. Svoje moči bom usmerjala v napredek in razvoj občine ter skrbela za blagostanje občanov.”

Po potrditvi mandata je županja mag. Olga Vrankar slovesno zaprisegla.

Sledil je nagovor županje mag. Olge Vrankar, ki je svetnicam in svetnikom najprej čestitala za izvolitve v Občinski svet Občine Lukovica, v nadaljevanju pa je povedala: “Naši občani so nam zaupali, da bomo v tem mandatu skupaj vodili občino in da bomo sprejemali odločitve, ki peljejo v napredek in izboljšanje pogojev za delo in življenje v naši lokalni skupnosti, kar je za nas velika odgovornost. Zato vas kot županja vabim, da stopimo skupaj, da sodelujemo, saj s skupnimi močmi lahko uresničujemo načrte in dejansko dosegamo najboljše rezultate za nadaljnji razvoj naše občine. Dokažimo, da znamo in zmoremo. Hvala vam za izkazano zaupanje. Kot županja se bom trudila, da bom upravičila vaše zaupanje in vodila Občino modro, preudarno in potrpežljivo v dobro občank in občanov. Prav tako izrekam zahvalo Občinski volilni komisiji, ki je svoje delo zelo dobro opravila. Vsem želim uspešno delo, veliko dobre volje in pa zaupanja v dobro.”

Ob koncu svojega govora je svetnicam in svetnikom zaželela vesele božične in novoletne praznike, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter srečno in zdravo 2023.

Konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica je vodil Tomaž Andrejka.

Na konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Lukovica je bila imenovana tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavlja 5 članov: Tomaž Andrejka (predsednik), Vincenc Dragar, Mojca Stoschitzky, Roman Cerar, Anton Pogačar (člani).

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

Komentarji uporabnikov
Tagi