Ustanovna seja Nadzornega odbora Občine Moravče

V sredo, 15. februarja 2023, je župan Občine Moravče dr. Milan Balažic sklical ustanovno sejo Nadzornega odbora Občine Moravče.

Nadzorni odbor je poleg izvršilne oblasti (župan z občinsko upravo) in zakonodajne oblasti (Občinski svet) tretja najpomembnejša institucija Občine Moravče, katere naloga je nadzor nad delovanjem in poslovanjem župana, občinske uprave in Občinskega sveta. Prvo sejo v skladu s Statutom Občine skliče župan. Na njej so nadzorniki (Jure Gabršek, Igor Kotnik, Franc Majdič, Franci Malin in Aleksandra Urankar) izmed sebe izbrali predsednika (Franca Majdiča) in podpredsednico (Aleksandro Urankar) Nadzornega odbora. Po izvolitvi je novi predsednik prevzel vodenje seje in se z ostalimi nadzorniki posvetoval o načinu in programu dela v novem mandatnem obdobju.

Petra Petravič; Foto: Občina Moravče

 

Tagi