Rekonstrukcija ceste Zgornje Dobeno – Rašica

Promet na Dobenu se zaradi vse večje poseljenosti vsakoletno povečuje, zato Občina Mengeš za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu in prevoznosti cest vsako leto obnovi nekaj bolj dotrajanih odsekov cest. Najprej je bilo razširjeno in sanirano cestišče v spodnjem, ravninskem delu ceste, nato je bila urejena preglednost na najbolj nevarnih odsekih, sedaj pa se postopno urejajo posamezne ceste na Spodnjem in Zgornjem Dobenu. V dogovoru z Vaškim odborom Dobeno je Občina Mengeš v letu 2020 pristopila k sanaciji cestišča Zgornje Dobeno – Rašica.

Občina Mengeš je v novembru 2020, po izboru najugodnejšega izvajalca (podjetje KPL d.o.o.) na javnem razpisu, pričela s 1. fazo rekonstrukcije ceste Zg. Dobeno – Rašica (oznaka JP 753021, na odseku med stacionažo km 4,24 do km 4,78). “Gre za zahteven odsek, saj je na celotnem odseku potreben izkop trde kamenine oziroma uporaba pnevmatskega kladiva za razbijanje skal,” so zapisali na spletni strani Občine Mengeš.

V sklopu rekonstrukcije ceste bo urejena tudi javna razsvetljava, podporni zid in odbojna ograja na strmejšem delu ter celostna ureditev odvajanja meteorne vode.

Na Občini Mengeš se vsem uporabnikom ceste zahvaljujejo za potrpežljivost in razumevanje.

Miha Ulčar; Foto: Občina Mengeš

 

Komentarji uporabnikov
Tagi