Pridobitev statusa satelitskega urgentnega centra

Zdravstveni dom Domžale

S strani Zdravstvenega doma Domžale smo prejeli obvestilo o pridobitvi statusa satelitskega urgentnega centra, ki ga v nadaljevanju prilagamo v celoti.

”Spoštovani!

S tem dopisom obveščamo Občine soustanoviteljice Zdravstvenega doma Domžale, da bo naša enota
Nujne medicinske pomoči s 1. 4. 2024 pridobila status Satelitskega urgentnega centra (v nadaljnjem
besedilu: SUC). V Uradnem listu Republike Slovenije je bila namreč dne 16. 2. 2024 objavljena Uredba o
programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje,
in obsegu sredstev za leto 2024. V njej so med drugim zapisane tudi predvidene spremembe programov
zaradi prenove sistema Nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: NMP). Poleg krepitve
stacionarne NMP na strateških mestih se krepijo tudi timi mobilnih enot z zdravnikom za izvajanje NMP
na terenu, v obliki Mobilne enote Vozila urgentnega zdravnika (v nadaljnjem besedilu: VUZ). Ponosni
smo, da smo bili v ZD Domžale ob podpori vas, Občin soustanoviteljic, pionirji pri izvajanju NMP s pomočjo
VUZ, saj na tak način delamo že od leta 2020.

Ob tej odlični novici pa smo bili seznanjeni, da so nekateri posamezniki izrazili skrb, da bi zaradi novega
statusa naše enote NMP lahko prišlo do poslabšanja oskrbe za naše občane. Ta skrb je seveda
popolnoma odveč, oziroma ravno nasprotno – status SUC pomeni, da bomo lahko zaposlili dodatno
diplomirano medicinsko sestro, kar pomeni, da naš Zdravstveni dom tudi ob odhodu vseh ekip na teren
ne bo več zaprt. Glede intervencij na terenu je skrb prav tako odveč, saj bodo vse naše, že sedaj delujoče
mobilne enote, na enak način delovale tudi dalje. Iz uredbe lahko še razberemo, da se krepi tudi sosednja
enota NMP v Kamniku, ki bo s 1.4.2024 prav tako pridobila priznano vozilo urgentnega zdravnika. ZD
Domžale sedaj že tretje leto deluje pod okriljem Dispečerske službe zdravstva (v nadaljnjem besedilu:
DSZ), v katero je od lanskega leta priključena tudi kamniška enota NMP. Druga naša sosednja enota
NMP Ljubljana ima priznane kar 3 VUZ-e in so seveda tudi vključeni v DSZ. S tem je izvajanje nujnih
intervencij na širšem območju koordinirano in vodeno s strani DSZ, ki ima celovit pregled nad potrebo in
izvajanjem NMP na celotnem območju.

Naj se ob tem pojasnitvenem dopisu in priložnosti še zahvalim vsem Občinam ustanoviteljicam za
dosedanjo podporo in pomoč ter izpostavim, da ostaja kakovostna in varna oskrba pacientov še naprej
naša prva prioriteta in zaveza.

mag. Renata Rajapakse, dr. med., spec. direktorica”

Polona Mežnar; Foto: Karin Božič Zupančič

 

Tagi