Pojasnilo v zvezi z deli na Kamniški cesti v Jaršah

Obnova vodovoda in kanalizacije nujna, nekatere nevšečnosti žal neizogibne

Na Kamniški cesti v Jaršah trenutno potekajo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji. V okviru del bo obnovljenih 370 m vodovoda in vodovodni hišni priključki, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Zaradi del je tam vzpostavljena delna zapora cesta, promet pa poteka izmenično enosmerno.

Na nas so se obrnili nekateri okoliški stanovalci, saj se na tem gradbišču zaradi goste frekvence vozil dviguje neznosen prah. Eden izmed okoliških stanovalcev je posebej opozoril tudi na to, da nekateri vozniki osebnih in tovornih vozil, tam še posebej radi pritisnejo na plin. Zaradi prahu bližnji stanovalci zunaj ne morejo sušiti perila, težava je z zračenjem v nočnem času in podobno. Takšno stanje pa še zlasti težko prenašajo starejši in dihalno občutljivejši. Izvajalec del naj bi gradbišče sicer škropil z vodo, da bi oblažil dviganje prahu, vendar zaradi poletne vročine to ne zadostuje dovolj.

V zvezi z omenjeno problematiko smo se obrnili na Javno komunalno podjetje Prodnik, kjer so nam povedali, da se zavedajo, da gradbena dela vedno povzročijo nekaj nevšečnosti okoliškim prebivalcem, vendar so za nadaljnjo kakovost življenja takšna dela nujna in neizogibna. Zaradi dotrajanosti cevovodov je namreč obnova vodovoda in kanalizacije na tem delu nujna.

“Pri načrtovanju investicij se upošteva najrazličnejše okoliščine, da bi bile nevšečnosti čim manjše, prav tako se izvajalci trudijo, da čim manj motijo vsakdan okoliških prebivalcev. Ker gre za prometno zelo obremenjeno cesto, se investicija izvaja v času poletnih dopustov, ko je prometa manj, žal pa brez prašenja v poletnih mesecih ne gre. Vsekakor pa je na mestu tudi poziv voznikom, da upoštevajo prometno signalizacijo in prilagodijo hitrost vožnje razmeram na cestišču,” so pojasnili na Prodniku.

Dela bodo zaključena do sredine avgusta, prebivalce pa prosijo za strpnost in zavedanje, da jim Občina Domžale skupaj z Javnim komunalnim podjetje Prodnik s takšnimi investicijami v javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ki trajajo mesec ali dva, zagotavlja kakovostno vodooskrbo in nemoteno odvajanje odpadne vode za prihodnjih nekaj desetletij.

Za zanesljivo oskrbo s pitno vodo in urejeno okolje so obnove vodovoda in kanalizacije nujno potrebne

Na območju občine Domžale je več kot 210 km vodovodnih cevovodov in več kot 8500 odjemnih mest. Življenjska doba cevovodov znaša od 30 do 50 let, odvisno od materiala, po tem obdobju pa je treba dele vodovodnega oziroma kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. Zaradi obsežnosti vodovodnih in kanalizacijskih sistemov je treba dotrajane dele stalno in kontinuirano obnavljati, saj v nasprotnem primeru lahko pride do situacije, ko je cevovod tako dotrajan, da po njem ni več možna normalna dobava pitne vode oziroma odvod odpadne vode. Obnovljeno omrežje zagotavlja še bolj kakovostno, varnejšo in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo in izboljšan odvod odpadne vode.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Kristjan Ocepek

Tagi