Pogovori o nadaljevanju sanacijskih del na brežini Kamniške Bistrice

Na Občini Domžale je v sredo, 10. januarja 2024, potekal sestanek glede nadaljevanja sanacijskih del po lanskih poplavah v krajevnih skupnostih Homec – Nožice in Radomlje.

Na sestanku so se sestali: vodja Sektorja srednje Save z Direkcije Republike Slovenije za vode Tone Cezar, domžalska županja mag. Renata Kosec, podžupan Borut Ernestel, predsednica KS Homec – Nožice Lucija Šarc, predsednica KS Radomlje Sonja Jerman ter predstavnika krajanov.

V prvi fazi, pri intervenciji, je direkcija za vode uporabila idejno zasnovo protipoplavnega projekta, obstoječega že pred poplavami. Za drugo fazo, sanacijo, pa bodo s projektanti preučili nove razmere na terenu ter vse podane pobude in pomisleke krajanov, tako da bodo protipoplavni ukrepi najustreznejši in najzanesljivejši.

Občina Domžale bo še naprej proaktivna, vendar je za izvajanje protipoplavnih ukrepov in sanacije odgovorna država. Direkcija za vode bo tako dela izvajala v sodelovanju s kamniško in domžalsko Občino, projektna ekipa pa preučuje projekte za drugo etapo in prednostni red izvajanja del. Tako država kot Občina Domžale imata v proračunih na voljo finančna sredstva za protipoplavno varnost, bo pa pri izvedbi projektov potrebno tudi sodelovanje krajanov, saj bo verjetno potrebno pristopiti k odkupu zemljišč za skupno dobro in varnost občank in občanov.

Karin Božič Zupančič; Foto: Občina Domžale

 

Tagi